Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EU:s institutioner

No description
by

Daniel Nyenger

on 6 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EU:s institutioner

EU-systemet
7 institutioner
- EU-kommissionen
- Ministerrådet
- Europaparlamentet
- Europeiska rådet
- EU-domstolen
- Revisionsrätten
- ECB
EU-systemets kärna

1. Kommissionen lägger fram ett förslag
EU:s beslutgång
EU-kommissionen
- EU:s motor - kommer med förslag om nya lagar och verkställer beslut (EU:s regering)
Kommissionens ordförande: Jean-Claude Juncker
MINISTERRÅDET
- Ministerrådet representerar medlemsländernas regeringar. Där sitter 28 ministrar - en från varje medlemsland.
Europaparlamentet
- Utses direkt av EU:s invånare - val vart femte år. Nästa val: juni 2019
Europaparlametets bas i Strasbourg
- Kallas även EU:s toppmöte - möts minst två gånger varje termin
Europeiska rådet
Övriga institutioner:
EU-domstolen:
- Dömer i tvister mellan medlemsländer och EU:s institutioner och övervakar nationell lagstiftning

Revisionsrätten:
- Kontrollerar hur EU:s budget används

ECB (Europeiska centralbanken):
- Sköter penningpolitiken för länderna i EMU
Google-tävling om EU
Vilket hade nyligen en omröstning om fortsatt EU-medlemskap?
Hur många platser finns det i europaparlamentet?

Hur många av dessa platser går till svenska ledamöter?
Hur många platser i parlamentet har Tyskland?
Hur högt var valdeltagandet i Sverige vid valet 2014?

Hur högt var det i EU generellt?
Vilket parti fick flest röster i Sverige i valet 2014?

Hur många platser fick de i parlamentet?
Hur många procent fick F!?

Hur många mandat gav det?
Hur många tolkar finns det i Europaparlamentet?
Hur många människor bor i EU?
Vilka är "Front National" och varför är de intressanta i EU-sammanhang?
Vilken partigrupp är störst i parlamentet?

Vilka svenska partier är med i denna partigrupp?
Vad tjänar en Europaparlamentariker?
När är nästa EU-val?
Vilken makt har EU?
– Den ekonomiska krisen, arbetslösheten och eurons problem diskuteras i många länder. När det gäller euron är EU-parlamentet med om att fatta beslut.
Vilka frågor bestämmer EU över?
Vilka områden bestämmer EU INTE över?
Vilka är de viktigaste frågorna i EU just nu?
- Medborgarinitiativ - om en miljon medborgare i EU enas, kan de föreslå att kommissionen ska lägga fram ett lagförslag
- 26 000 medarbetare i kommissionen - EU:s största institution
- Europeiska rådet utser en ordförande, som sedan väljer de övriga kommissionärerna - de måste dock godkännas i parlamentet
- Består av 28 kommissionärer - en från varje land - med ansvar för varsitt område. Vår kommissionär, Cecilia Malmström, har exempelvis ansvar för handelsfrågor
- Kommer lagstiftningen i konflikt med medlemsländernas lagstiftning så är det medlemsländerna som måste ändra sina lagar.
- Beslutar med kvalificerad majoritet (55% av länderna och 65% av befolkningen)
- Har, tillsammans med europaparlamentet, den lagstiftande makten i EU . Beslutar även om EU:s budget. (EU:s riksdag)
- Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som diskuteras - handlar det om miljö träffas miljöministrarna osv.
- Arbetet leds av EU:s ordförande - Donald Tusk
- Beslut fattas med konsensus - länderna måste komma överens, ingen får rösta nej till förslaget, i sådant fall faller det.
- Uppgifter: dra upp riktlinjerna för EU:s framtid, förhandla fram nya fördrag, besluta om en gemensam utrikespolitik och föreslå kommissionens ordförande
- Regeringscheferna från alla medlemsländer
- Parlamentet är uppdelat utifrån partigrupper
- Kontrollerar och godkänner kommissionen
- Har, tillsammans med ministerrådet, den lagstiftande makten i EU . Beslutar även om EU:s budget. (EU:s riksdag)
- 751 ledamöter - beroende på landets storlek får landet platser i parlamentet. Sverige har 20 platser.
5. Ministerrådet beslutar
4. Europaparlamentet behandlar rådets ståndpunkter
och beslutar
3. Ministerrådet antar en gemensam ståndpunkt
2. Europaparlamentet yttrar sig om förslaget
– EU:s lagar styr handeln med varor och tjänster och den fria rörligheten. EU:s regler gäller också till exempel miljö, transporter, brottsbekämpning och konsumentskydd.
– EU har inte rätt att besluta om inkomstskatter och får inte lägga sig i hur Sverige och andra länder använder skatterna. EU kan alltså inte påverka Sveriges och andra länders satsning inom stora tunga politiska områden som vård, skola och omsorg.
– Frihandelsavtal med USA
– Klimatpolitiken är också en huvudfråga. EU-parlamentet har medbeslutande när det gäller EU:s klimatpolitik och där ska många beslut fattas under det kommande åren.
– Den fria rörligheten, invandringen och asylpolitiken står också högt upp på dagordningen. Inom dessa områden har EU-parlamentet lika mycket att säga till om som EU-ländernas regeringar.
Full transcript