Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Loket voor Zorg en Dienstverlening Midden-Drenthe

Eén Loket voor alle vragen op het gebied van Welzijn, Wonen en Zorg
by

Thea Hut

on 13 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Loket voor Zorg en Dienstverlening Midden-Drenthe

Beilen
Leveren een belangrijke bijdrage bij het in stand houden van de zelfstandigheid van senioren

Stichting Welzijn Ouderen


Gericht op de vraag achter de vraag

Gebaseerd op de eigen kracht van de burger

Direct erop af

Formele en informele zorg in optimale verhouding

Samenwerking met andere organisaties

Niet vrijblijvend maar resultaatgericht

Gebaseerd op ruimte voor de professional
 

Welzijn Nieuwe Stijl - de kracht van verbinden
4. Dagopvang- en dagverzorgingsprojecten


• Voor ouderen die niet meer zo gemakkelijk zelfstandig
de deur uit kunnen

• Zelfredzaamheid in stand houden door ontmoeting
en deelname aan activiteiten

• Om de mantelzorgers in de thuissituatie te ontlasten
Beroepskrachten nemen deel/bieden ondersteuning
aan werkgroepen die de zelfstandigheid van de doelgroep bevorderen:
• SamSam (vrijwilligersorganisaties)
• Woonservice zone
• Welwozo (Welzijn, Wonen, Zorg)
• Contactpunt Mantelzorg (lotgenotencontact)
• Home-teams
• Regiewerkgroep minimabeleid
• Ouderen onder Dak
• Ouderenoverlegplatform
• Netwerk Dementie
• WMO raad etc.
2. Initiëring, signalering en ontwikkeling
Bevorderen van participatie door
4 Kerntaken:


1. Voorlichting, advies en informatie

2. Initiëring, signalering en ontwikkeling

3. Activiteiten, preventie, educatie,
bewegen en ontmoeten

4. Dagopvang- en dagverzorgingsprojecten
Doelgroep

Inwoners van 55 jaar en ouder
Mensen met een beperking
Mantelzorgers
Vrijwilligers

Op het gebied van Welzijn, Wonen en Zorg


Respijtzorg voor de mantelzorger

Zorgvrijwilligers

Maatjesproject
Ondersteuning in de thuissituatie door vrijwilligers
Individuele Begeleiding

Groepsbegeleiding

Dag groepen

Tijdelijke opname
Overgang AWBZ WMO
De toekomst

SWO levert een
pakket aan voorzieningen dat de senioren in
Midden-Drenthe in staat stelt zo lang
mogelijk zelfstandig te blijven functioneren

Plusbus
Klussendienst
Personenalarmering
Maaltijdservice
Georganiseerd noaberschap
door vrijwilligers

• Loket voor Zorg en Dienstverlening
• Ouderen adviseur
• Mantelzorgondersteuning
• Project Seniorenvoorlichting
• Voorlichting- en themabijeenkomsten
• Beheer van 3 websites (SWO-Loket-Mantelzorg)
• De Bijblijver met bewaargids (oplage 6500 ex. )
• Mantelzorggids (oplage 250 ex.)
• De Steunpilaar (oplage 700 ex.)
• Uitgifte van eigen folderlijn
• Kansen:
Toenemende behoefte aan
informatie, advies, dienstverlening
en activiteiten
- Oudere als consument en producent
Maatschappelijke stages

Kracht:
- Brede ervaring met mantelzorg ,
vrijwilligerswerk, individuele
ondersteuning en collectieve vragen
- Organisatietalent,
improvisatievermogen,
creativiteit, betrokkenheid
Een breed lokaal netwerk

• Bedreigingen:
- Dubbele vergrijzing
- Krimp platteland
- BezuinigingenVerwacht:
- Meer complexe zorgvragen
- Toenemende vraag naar zorgvrijwilligers
- Verzwaring rol mantelzorger

 
1. Voorlichting, advies en informatie
Backoffice
Frontoffice
WMO Loket
Gemeente Midden-Drenthe
Meyra
Thuiszorgaanbieders
Ouderen
Smilde
Westerbork
Koelverse maaltijden
-Verzorgd door Egbert Jan Catering
-Bezorgd door vrijwilligers
--- maaltijden per week
Spreekuren in Nieuw Balinge
Zorg en gezondheid o.a.
Aanvragen CIZ
Alarmering
Maaltijdvoorziening
Hulpmiddelen
999 vragen in 2011
Welzijn o.a.
Bewegingsactiviteiten
Cursussen
Seniorengroep
Ouderenadvieswerk
1086 vragen in 2011
Inkomen o.a.
Huur/zorgtoeslag
Minimaregelingen
Kwijtschelding
Gemeentebelasting
159 vragen in 2011
3. Activiteiten, preventie, educatie, bewegen en ontmoeten


Bewegen o.a.:
• Nordic Walking
• T’ai Chi
• Zwemmen
• Gymnastiek

Cursussen en activiteiten o.a.:
• Computercursussen
• OV – chipkaart
• Mobiele telefoon

Ontmoeting en contact o.a.:
• Biljarten
• Seniorenrestaurant
• Koersbal
Pluspunt Beilen
Spreekuren in kleine dorpen en wooncentra

Dichtbij huis en goed bereikbaar
Eén Loket voor alle vragen
over Welzijn, Wonen en Zorg
Voor alle inwoners van Midden-Drenthe

alle leeftijden

3 locaties
Beilen
Smilde
Westerbork
Vrijwilligers
Mantelzorgers
Frontoffice
Plusbus
Maaltijden
Personenalarmering
Klussendienst
Diensten voor Ouderen
Seniorenvoorlichting
SamSam
CIZ
Centrum Indicatiestelling Zorg
Bepaalt:
wie recht op zorg heeft
welke soort zorg
hoeveelheid zorg
duur van de zorg
Loket heeft aanmeldfunktionaliteit, d.w.z. het recht om een aanvraag in te dienen namens een cliënt.
-Nieuwe indicatie
-Verlenging bestaande indicatie
1 x per 2 maanden overleg tussen CIZ en Loket
De Westeres
Icare
Thuiszorg 't Derkshoes
De Zorgzaak
TSN
Mens en Zorg
Arlero
enz.
Woning verhuur
Woonservice
St. Huisvesting Ouderen Westerbork
Actium
Welzijnswerk Midden-Drenthe
Rolstoelen
Scootmobiels
Driewielers
Levering, service, reparatie en onderhoud van hulpmiddelen
Contactpunt Mantelzorg
Netwerk Jonge Mantelzorgers
Mantelzorgondersteuners
Combinatie met functie Cliëntadviseur
Werkzaam op elke locatie van het Loket voor Zorg en Dienstverlening
Stichting Welzijn Midden-Drenthe
Jongerenwerk
Opbouwwerk
Plattelandsontwikkeling

Vrijwilligersvacaturebank
Maatschappelijke Stage
Sociale Activering
Meedoen
Lotgenotencontact
Ontmoeting
Ontspanning
Ervaringen uitwisselen
Kennis vergroten
Activiteiten
Informatie
Voorlichting / PR
Belangenbehartiging
Netwerken
Ondersteuning Kerngroep CPM
Lid van Mezzo
Gastdames en -heren
Receptiemedewerkers
Winkelmedewerkers
Dagverzorging
PG Meerzorg
Werkgroep Dienstencentrum
Seniorenrestaurant
Pluspunt
Individueel vrijwilligerswerk
-Individueel huisbezoek
-Hulp bij administratie (financiën)
-Belastingformulieren invullen
-Vervoer
-Begeleiding naar ziekenhuis
-Wandelen
-Duofiets
-Hand- en spandiensten
Woonzorgcentra
Westerbork; 't Derkshoes
Beilen; De Westeres
Smilde; Het Beurtschip
Verpleeghuizen
Altingerhof Beilen
Altingerhoes Westerbork
Weijdesteijn Hoogeveen
Nieuw Graswijk Assen
Ziekenhuizen
Wilhelminaziekenhuis Assen
Bethesdaziekenhuis Hoogeveen
Scheperziekenhuis Emmen
Uitleen hulpmiddelen
Vegro
Icare
Emcart
vervoersvoorzieningen
woningaanpassingen
huishoudelijke hulp
bijzondere bijstand
Thuis bezorgd
Signaleringsfunctie
Doel:
Het participeren aan de samenleving
bevorderen en
ondersteunen,
vanuit de positie van de cliënt(en)
CAK
Sociaal Raadsvrouw
OGGZ
Maatschappelijk Werk
?
GKB
Ouderen onder Dak
Ouderenoverleg platform
Netwerk Dementie
Vrijwilligers bezoeken alle 75 + ers
WMO-Raad
In Woonzorgcentra
Bij Activiteiten
In woonzorgcentra
't Beurtschip en 't Derkshoes
In woonzorgcentrum 't Derkshoes
In woonzorgcentra
't Beurtschip en 't Derkshoes
In woonzorgcentrum 't Derkshoes
Organiseert ontmoetings- activiteiten in Dienstencentrum 't Kruumtenhoes in Westerbork
Dagopvang voor ouderen zonder indicatie
Beilen en Westerbork
Samen werken aan Samenhang
Rode Kruis
Zonnebloem
Diaconiën
Humanitas
Welzijn Ouderen
700
Onmisbare sleutel in de organisatie
Begeleiden van vrijwilligers is belangrijke taak van beroepskrachten (werving, selectie, inroosteren, vervanging, ondersteuning, etc.)
Ouderenadviseur
Hometeam
Regulier overleg tussen:
Huisartsen
Thuiszorg
Cliënt/ouderenadviseur
Activiteiten
Cursussen
Computerlessen
Engels
OV Chipkaart
Omgaan met mobiele telefoon
Verkeersveiligheid
Workshops:
Koken voor mannen
Tekenen en schilderen
MBvO
Meer bewegen voor ouderen
Gymnastiek
Zitgym
Sportgroep heren 55+
Sportgroep dames 55+
Zwemmen
Ontmoeting
Beweging
Koersbal
Biljarten
Klaverjassen
Jokeren
Bingo
Regulier overleg
Gezamenlijke scholing
Doorverwijzing cliënten
De 8 WMO - bakens
Gericht op vraagverheldering, d.m.v. "keukentafelgesprek"

Uitgaand van wat de mensen zelf nog kunnen

Direct erop af (“niet pluisgevoel”, dringende vragen, na signalering )

Formele zorg in combinatie met informele zorg

Home-team, SamSam, Netwerk Dementie, WMO loket, professionele zorgverleners

Gericht op concrete resultaten

Met ruimte voor creatieve oplossingen
SWOMD beroepsprofiel cliënt- /ouderenadviseur
Regiewerkgroep
Armoedebeleid
Welwozo
Woonservicezone
Belastingdienst
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
T'ai Chi
Nordic Walking
In verschillende Dienstencentra
In verschillende (sport)locaties
Ondersteuning bewonerscommissies
van wooncentra
Rijbewijskeuring
Internetcafé
Steunpilaar; vrijwilligersnieuwsbrief
Bijblijver; informatieblad voor alle 60+ ers
Website www.mantelzorgmiddendrenthe.nl
Folderlijn
Mantelzorggids
sinds juni 1998!
uw partner in zelfstandigheid
Frontoffice
CPM
Contactpunt Mantelzorg
Gehandicaptenplatform
Drempelteam
Ketenpartners
Icare/Altingerhof
't Derkshoes
Gemeente Midden-Drenthe
WMO Consulenten
Woonservice
De Westeres
3 Locaties
Beilen
Westerbork
Smilde
Spreekuren in kleine dorpen en wooncentra
Laagdrempelig
Dichtbij
Voor álle inwoners van Midden-Drenthe
Eén Loket voor alle vragen over Welzijn, Wonen en Zorg
Met uitgebreid netwerk van professionals en organisaties
4. Dagopvang- en dagverzorgingsprojecten, Pluspunten


• Voor ouderen die zelfstandig wonen, maar niet meer
zo gemakkelijk zelfstandig de deur uit kunnen.

• Zelfredzaamheid in stand houden, door ontmoeting
en deelname aan activiteiten.

• Maar ook om de mantelzorgers in de thuissituatie te
ontlasten. 
Doel:

Het participeren aan de samenleving
bevorderen en ondersteunen
vanuit de positie van de cliënt(en)
De 8 WMO - bakens

Gericht op de vraag achter de vraag

Gebaseerd op de eigen kracht van de burger

Direct erop af

Formele en informele zorg in optimale verhouding

Samenwerking met andere organisaties


Niet vrijblijvend maar resultaatgericht

Gebaseerd op ruimte voor de professional

Welzijn Nieuwe Stijl - de kracht van verbinden
Beroepskrachten nemen deel/bieden ondersteuning
aan werkgroepen die de zelfstandigheid van de doelgroep bevorderen:
• SamSam
• Woonservice zone
• Welwozo
• Contactpunt Mantelzorg
• Home-teams
• Regiewerkgroep minimabeleid
• Ouderen onder Dak
• Ouderenoverlegplatform
• Netwerk Dementie
• WMO raad etc.
2. Initiëring, signalering en ontwikkeling
Wonen en mobiliteit o.a.
Huisvesting
Klussendienst
WMO aanvragen
Plusbus
1729 vragen in 2012


Zorg en gezondheid o.a.
Aanvragen CIZ
Alarmering
Maaltijdvoorziening
Hulpmiddelen
685 vragen in 2012

Welzijn o.a.
Bewegingsactiviteiten
Cursussen
Seniorengroep
Ouderenadvieswerk
1225 vragen in 2012


Inkomen o.a.
Huur/zorgtoeslag
Minimaregelingen
Kwijtschelding
Gemeentebelasting
91 vragen in 2012

• Loket voor Zorg en Dienstverlening
• Ouderen adviseur
• Mantelzorgondersteuning
• Project Seniorenvoorlichting
• Voorlichting- en themabijeenkomsten
• Beheer van 3 websites (SWO-Loket-Mantelzorg)
• De Bijblijver met bewaargids (oplage 6500 ex. )
• Mantelzorggids (oplage 250 ex.)
• De Steunpilaar (oplage 700 ex.)
• Uitgifte van eigen folderlijn
1. Voorlichting, advies en informatie
Goed bereikbaar
wooncoöperatie
woonzorgcentrum
verpleeghuis
thuiszorg
thuiszorg
woonzorgcentrum
Centraal Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening
Mantelzorg Midden-Drenthe
MEE Drenthe
Indigo
Netwerk Dementie
Drenthe
Alzheimercafé
Mezzo
SVB
Ouderenbonden
ANBO
PCOB
Zorgkantoor
De Noorderbrug
Energiewacht
GGZ Drenthe
Hospice
Ziektekostenverzekeraars
Achmea, Univé, IZA,
Menzis, etc.
Rion
Rode Kruis
Zonnebloem
Humanitas
Diaconieën
Zittend ziekenvervoer
Valys
Open Soos
Beilen
Zangkoor
Smilde
Rummicub
Werelddansen
Uitkomen
met je inkomen
Weerbaarheidstraining

Bij Het Loket voor Zorg en Dienstverlening kan iedereen uit Midden-Drenthe terecht.

Mensen van alle leeftijden zijn welkom met vragen over welzijn, wonen, zorg en dienstverlening, zoals:

-Hoe kom ik aan hulp in huis?
-Hoe schrijf ik me in voor de maaltijdservice?
-Waar vind ik zinvolle tijdbesteding?
-Welke huisvestingsmogelijkheden zijn er voor mij?
-Kom ik in aanmerking voor een taxipas?

Dit kunnen medewerkers van het Loket voor u doen:
-vragen beantwoorden
-informatie opzoeken
-aanvragen doen
-formulieren invullen

De dienstverlening van het Loket is kosteloos.

Het Loket voor Zorg en Dienstverlening heeft elke werkdag inloopspreekuur van 08.30 – 10.30 uur en is telefonisch te bereiken op:
maandag t/m donderdag van 8.30 - 16.00 uur
vrijdag van 8.30 - 12.00 uur
Buurtzorg
Thuiszorg
Bijvoorbeeld in Nieuw Balinge:
Beroepsprofiel cliëntondersteuner/ ouderenadviseur

Gericht op vraagverheldering

Uitgaand van wat de mensen zelf nog kunnen

Direct erop af (“niet pluisgevoel”, dringende vragen)

Formele zorg in combinatie met informele zorg


Home-team, Meedoen, SamSam, Netwerk Dementie, WMO loket, professionele zorgverleners

Gericht op concrete resultaten

Met ruimte voor creatieve oplossingen  
2 x per jaar overleg met ouderenbonden en sozen
in elk gebied
't Kruumtenhoes in Westerbork
Hijken
Hooghalen
Witteveen
Nieuw Balinge
Smilde
Zwiggelte
Wijster
Elp
Werkgroepen in:
Woonzorg Personen Alarmering
(WPA)
Gezondheidscentrum Westerbork
Huisartsen
Apotheek
Praktijkverpleegkundige
Kruumtenhoes Westerbork
DeHoor Hooradvies
Beilen
Restaurant Meursinge Westerbork
Catering:
Catering:
Egbert Jan Catering Beilen
Tunstall
apparatuur
Fysiotherapie
Full transcript