Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Charles Darwin

No description
by

Andreas Almgren

on 24 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Charles Darwin

Charles Darwin
En resa som förändrade världen
Inledning
HMS Beagle
“Multiply, vary, let the strongest live and the weakest die.”
― Charles Darwin, The Origin of Species
Galapagosöarna
Charles Darwin och hans anteckningar, teorier och observationer har blivit bekräftade ytterligare enligt aktuell forskning. En ny stuide om ölevande djur har publicerats, och visar att de är mer tama än sina släktingar på fastlandet.
Charles Darwin kom på evolutionsteorin och använde Galapagosöarna som fältlaboratorium för att studera djur. Han studerade ödjuren och skrev om deras tamhet, troende att deras beteénde grundades på lite eller ingen aktivitet av rovdjur på ön.
Sex universitet kan bekräfta detta genom sina studier och håller med om att: "att leva på en ö gör djur tamare."
Darwins anteckningar, observationer och teorier om djur, nedskrivna för 183 år sedan, har nu forskare som backar upp dem - vilket betyder att djuren anpassar sig och bli mer tama, när de inte har många rovdjur att fly från.
Analysen att öar är ett paradis för djur stämmer därför, särskilt för ödlor. Bytet har troligen ingen betydelse för rovdjuren på öarna, för att det inte finns så många av dem, eller så har bytena inte utvecklat ett sätt att fly på som går snabbt. Den grupp av forskare som utforskat dessa ödlor, kunde ta kontakt med dem och komma närmare dem än ödlorna på fastlandet.
Under en världsomsegling insåg Charles Darwin hur jordens liv utvecklats, och den teori han fram-förde om evolutionen var lika enkel som den var genial; men kastade Bibelns skapelseberättelse i skugga - och mötte därmed hårt kyrkligt motstånd.
Vem var Charles Darwin?
"While visiting the Galapagos Islands, Darwin rode giant tortoises, pulled iguana tails and prodded birds with his gun – none of which made the animals flee in fear." - Hannah Osborne, i en artikel om Charles Darwin
Galapagosöarna ligger 1000 kilometer från det sydamerikanska fastlandet, och skiljer sig från alla andra platser på jorden. Reven och dess omgivande vatten är berömda för sin varierande djurrikedom, samma som väckte intresse hos Darwin på tidigt 1800-tal.

De aktivt vulkaniska öarna är hem för unika djur som inte finns någon annanstans på jorden, därav ex. marina leguaner, jättesköldpaddor, och ett flertal olika finkar. Darwin konstaterade att även om alla öar har en liknande vulkanisk uppbyggnad, miljö och klimat, har varje isolerad ö sin egen unika uppsättning av arter. Darwin misstänkte att dessa arter har anpassats till en unik diet och mikromiljön i deras omgivning.

Mot slutet av resan spekulerade Darwin om fördel-
Allmän fakta
Helt till utseéndet harmlösa fåglar på Galapagosöarna utanför Sydamerikas kust, har utvecklat en överraskande teknik för att överleva den torra säsongen: genom att dricka andra, större fåglars blod.
Galapagos

öarna
Fregattfågel
ningen av fåglar och sköldpaddor, vilka kan "underminera stabiliteten i The Origin of Species". När exemplar av fåglar analyserats efter hans återkomst till England, visade det sig att många till synes olika sorters fåglar var ett flertal arter av finkar. Dessa fakta var viktiga i Darwins utveckling av sin teori om evo-
lutionen, vilket presenterades i "The Origin of Species".
Charles Darwin.
Charles Darwin föddes i Shrewsbury 1809 och utbildades i Cambrigde; seglade även runt större delen av jorden med HMS Beagle, 1831-1836.
Han blev en berömd forskare som publicerade ett flertal olika berömda artiklar om naturvetenskap, därav en bok om arternas uppkomst 1859 som föreslog teorin om evolution genom naturligt urval.
Darwin dog vid Down House år 1882.
HMS Beagles rutt
Specifikt undrade Charles Darwin, varför blommor plötsligt började blomma på land för miljontals år sedan? Han kallade detta för "ett avskyvärt mysterié." Upptäckter om Amborellasläkten kan innehålla svaret på detta.
Forskare från Penn State, University of Buffalo, University of Florida, University of Georgia och University of California har studerat Amborellaträdet. Det är ett litet träd som har vita eller gula blommor, och har sett ungefär likadant ut ända sedan antiken. När man studerar dess blomma och blommans utvecklingsprocess, skulle det vara revolutionerande att förklara varför den har anlag för 300.000 andra blommarter.
Amborellaplantan och dess DNA var avgörande för att den skulle utvecklas genom "fördubbling". Så, "fördubbling" kan vara svaret på det "avskyvärda mysterié", eller själva spridningen av blomsterarter.

Utdrag från Wikipedia om "fördubbling", eller "Paleopolyploidy":
Det naturliga urvaletEvolution betyder utveckling. Evolution, är den process som orsakar förändringen av beteendet och utseendet hos alla växter, djur och svampar. Utväcklingen sker under generationerna, och leder till arters förbättrade anpassning till levnadsmiljön - allt liv på jorden och dess förutsättningar har utvecklats under små förändringar i många steg. Den biologiska evolutionen sker per automatik i kontakt med miljön och organismer, när olika raser konkurrerar om föda, utrymme och fortplantningsmöjligheter.
En av de viktigaste källorna till genetisk variation är mutation. Mutation är en förändring i DNA:t som kan bero på en misslyckad bildning av en DNA-sträng. Det naturliga urvalet kan främja en förändring, och som följd förs vissa mutationer vidare till nya generationer.
Evolution är inte bara en faktor av tid och slump. En ny individ, oavsett art, är inte en identisk kopia av någon annan individ, för förändring är ett biologiskt faktum. Ett annat exempel är att antalet individer ökar, och att resurserna på området där individerna finns är begränsade, vilket slutligen ger konkurrens. Förändring och konkurrens är de viktigaste grunderna i det naturliga urvalet - de bästa individerna får helt enkelt föra sitt arvsanlag vidare.

Förändring + konkurrens = utveckling.

Utveckling som löper över flera generationer och flera år, kallas evolution.

Utveckling + tid = evolution.

Evolutionsteorin är en vetenskaplig teori som förklarar evolutionen. Evolutionsteorin är Charles Darwins teori om det naturliga urvalet, och går ut på att de bäst anpassade individerna har störst chans att överleva, och föra sitt arvsanlag vidare till framtida generationer - vilket enligt teorin är en stor orsak till evolutionen. I dagsläget studeras evolutionen och olika arters släktskap även på molekylär nivå, p.g.a. den ökade kunskapen om genernas uppbyggnad och DNA.
1831 blev Charles Darwin inbjuden till att följa med den brittiske aristokraten Robert Fitzroy, på en statligt finansierad resa för att kartlägga Sydamerikas kuster. Darwin tillbringade större delen av resan med att utforska djurlivet i Sydamerika och på ett flertal öar, och genom sina anteckningar och insamlade prover började en idé formas i hans huvud. Kanske var alla olika arter som han sett ett resultat av det naturliga urvalet, och inte Gud. Darwin jämförde moderna prover med fossiler, och kunde i teorin föreställa sig att dagens arter härstammar från liknande äldre, och de som inte anpassats efter miljön dog ut.
När Darwin kom tillbaka till England studerade, experimenterade och arbetade han på en bok, som skulle ges ut i tre delar med titeln: "Natural Selection". Darwin var en av de första forskarna som kom på idén att det naturliga urvalet - och inte Gud - är upphovet till alla arter. Han föreslog att människan, tillsammans med alla andra djurarter, hade utvecklats från tidigare arter. Darwin var orolig över hur samhället skulle reagera på hans forskning, men ville däremot inte att hans nästan 30 år av forskning bli förlorad. Men när Charles fick ett brev av Alfred Wallace som hade liknande teorier, bestämde sig Darwin 1859 för att publicera sin bok "The Origin of Species".
När Charles Darwin 1859 publicerade "The Origin of Species", var han väl medveten om konflikterna han skapade - naturalistiska vetenskapsmän ansåg att Gud skapat världen, andra trodde på katastrofismteorin: att naturkatastrofer är orsaken till gamla arters död och nyas uppkomst; och kyrkan förkastade honom och hans idéer som kätteri. Darwins anhängare startade en sorts kampanj för att stödja Charles teorier om naturligt urval. medan folk som Alfred Wallace och Thomas Huxley deltog i debatter och försökte framställa Darwins idéer positivt. Darwin hade uppsagt kontakten med sin familj för sitt arbete, och dog 1882, 73 år gammal, men dessvärre innan samhället hade accepterat hans teorier.
Så småningom förändrade teorierna världen och påverkade såväl samhället som vetenskapen. Sociologen Herbert Spencer präntade uttrycket "survival of the fittest" för att förklara begreppet "darwinism". Han menade att mänskliga känslor som medkänsla, kärlek och socialt ansvar förhindrar det naturliga urvalet som annars skulle uppstå. Fortfarande efter mer än 150 år är Darwins evolutionsteori aktuell - inte i alla delar av världen - vissa delstater i USA motsätter sig fortfarande den.
Vad är evolution?
I ett brev till Asa Gray, skriver Darwin att det är svårt att tro på Gud när det finns så mycket lidande i världen. Trodde Darwin på Gud? Det är svårt att säga, men vad man vet är att han inte gillade att öppet diskutera sina tankar; men att han i brev till fyra särskilda personer uttryckte sina personliga tankar. Att kyrkan och kristna överhuvud taget motsatte sig hela idéen var ett faktum, en teori som öppet trotsade Bibeln och skapelseberättelsen!
Se bara tillbaka på Galileo Galilei, Leonardo Da Vinci eller Copernicus, varav alla har en sak gemensamt: de mötte stort motsånd av kyrkan. Men det var under en tid då kyrkan hade så stor makt i samhället att den styrde det, bara adeln och kyrkan tillsammans ägde 97 % av jordtillgångarna under 1600-talet (kristna länder). Men under Darwins tid började samhället bli allt mer sekulariserat, och kyrkan hade förlorat sitt tidigare stenhårda grepp om folket.
Upplysningstiden, sjuåriga kriget, the Boston Tea Party, Amerikanska Revolutionen och Franska revolutionen, industrialismen - alla var tider för vetenskapsmän att träda fram från mörkret, och folket fick mer att säga till om samtidigt som kyrkan, adeln och kungarna förlorade sin makt.
Charles Darwin var en av personerna som skrev historia, och fick kämpa hårt för att bli erkänd och höll fast vid det han trodde på - tack vare honom har vi evolutionsteorin, och tror inte på att ex. människan fick ben när de helt plötsligt kom på att, "Shit! Jag tror att jag behöver kunna gå!", och sträckte på sig så mycket att den slutligen fick ben.
På morgonen den 27 december 1831, seglade H.M.S. Beagle ut från Plymouths hamn med en besättning på 23 man. Den 16 januari 1832 anlände H.M.S. Beagle till Kap Verdeöarna, där Darwin studerade fossilerade snäckor i bergarterna; och den 28 februari kom de till Salvador i Brasilien, där han studerade den tropiska regnskogen.
September 1832, i Argentina, Punta Alta; flera för den tiden okända, utdöda djurs fossil hittas. 18 december kom Darwin till Eldslandet, 1833 den 1 mars, anlände han på Falklandsöarna, där han letade efter fossil som enligt hans
"Paleopolyploidy is the result of genome duplications which occurred at least several million years ago (MYA). Such an event could either double the genome of a single species (autopolyploidy) or combine those of two species (allopolyploidy). Because of functional redundancy, genes are rapidly silenced and/or lost from the duplicated genomes. Most paleopolyploids, through evolutionary time, have lost their polyploid status through a process called diploidization, and are currently considered diploids (e.g. baker's yeast, Arabidopsis thaliana, and perhaps humans).
Paleopolyploidy is extensively studied in plant lineages. It has been found that almost all flowering plants have undergone at least one round of genome duplication at some point during their evolutionary history. Ancient genome duplications are also found in the early ancestor of vertebrates (which includes the human lineage) and another near the origin of the bony fishes. Evidence suggests that baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae), which has a compact genome, experienced polyploidization during its evolutionary history."
egna noteringar var väldigt olika dem han hittat längs Sydamerikas kust.
Manaldo, 27 april 1833: samlar in ett stort antal
exotiska djur. I juni 1834 seglade Charles Darwin genom Magellans sund, som förbinder Stilla Havet med Atlanten. Valparaiso i Chile, juli; Darwin gör ett flertal långa expeditioner i Anderna.
Den 16 september 1835 nådde Beagle Gálapagosöarna, och Darwin samlar in stora mängder växter och djur; ett stort antal jättesköldpaddor togs även ombord för att ätas och två små för att ha som sällskapsdjur. 15 november kom skeppet till Tahiti.
21 december anlände H.M.S. Beagle till Nya Zeeland, 12 januari 1836 till Sydney, 5 februari i Tasmanien, 1 april till Cocos Islands; vilket han ansåg vara en av de mest underbaraste naturfenomenen han någonsin sett. Mauritius,
Simontown, Saint Helena och Azorerna var han under kortare perioder i, och slutligen anlände H.M.S. Beagle till England, Falmouth den 2 oktober 1826.
Darwin kom hem efter en fyra år, nio månader och fem dagar lång resa. Han reste aldrig mer utomlands.
Källförteckning
http://www.ne.se/neanimations/Darwins_resa/74495_darwins_resa.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Paleopolyploidy
http://skepticism-images.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/images/jreviews/HMS-Beagle.jpg
http://guardianlv.com/2014/01/charles-darwin-notes-of-observation-and-theories/
http://d.ibtimes.co.uk/en/full/407663/charles-darwin.jpg?w=500&h=366&l=50&t=50
http://www.ibtimes.co.uk/darwin-pulled-iguana-tails-rode-giant-tortoises-galapagos-because-island-tameness-1431513
http://photography.nationalgeographic.com/photography/photo-of-the-day/sally-lightfoot-crab/
http://images.cpcache.com/merchandise/514_350x350_NoPeel.png?region=name:FrontCenter,id:64054973,w:16
http://newswatch.nationalgeographic.com/files/2012/10/Galapagos-from-Space.jpeg
http://3.bp.blogspot.com/_Fyh8cloAIbY/TRqfkO8IwGI/AAAAAAAAArQ/VuDXTq1Ijr4/s1600/Great%252520Frigatebird.jpg
http://www.darwinproject.ac.uk/
http://prezi.com/4uelw-hsctsd/edit/#31_30863873
http://www.evolutionsteori.se/vetenskap/
http://www.livescience.com/474-controversy-evolution-works.html
http://curiosity.discovery.com/question/what-is-theory-of-evolution
http://curiosity.discovery.com/question/darwin-come-natural-selection-theory
http://curiosity.discovery.com/question/accept-darwins-natural-selection-theory
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation
Källkritik
NE.se är inte kommersiellt beroende av reklam men är dock en betaltjänst, vilket inte borde påverka trovärdigheten på informationen utan snarare höja den. Källan har hög närhet, då den har skrivits i nutid, som gör texten (i detta fallet) förtroendehöjande. De använder sig av trovärdig fakta och material i texterna, och har en tydlig källhanvisning på vilka källor de har använt sig av.
Texter och artiklar är skrivna av legitima personer som inte har någon anledning att använda felaktig information eller vinkla den till någon annans, eller sin egen fördel – och skrivs aldrig av en privatperson. Källan ger en ökad trovärdighet då de inte tar emot pengar från betalande som vill vinkla information om ex. dem till deras fördel, som en dagstidning liksom Aftonbladet kan göra om den är påverkad av en myndighet eller annan betalande instans eller företag. Källans tendens är alltså objektiv.
Ne är också bra för att texterna inte går att redigeras av vilken person som helst (ex. Wikipedia; alla kan redigera texterna) och har använts och används av skolor i olika kommuner i Sverige.
Beroendet är lågt, men NE.se har använt andra källor (historieböcker), som antagligen har använt en annan källa, och den källan (vi kallar den grunden) har tagit information, skrivit den, och på grund av att historieskrivarna förr i tiden blev anlitade av kungarna, så är den bara glamorös och till och med när de förlorar har blivit framställda som att de i princip vunnit.
Källan har inte så hög användbarhet då det står samma text som på andra sidor, vilka jag hellre använder än Ne. Oftast är texterna kortfattade, just därför att, som namnet antyder, det är en encyklopedi vilken fungerar som en uppslagsbok, eller går i alla fall under samma principer.
Ne har tagits fram på uppdrag av staten, och är en trovärdig källa.
Evolutionsteorin försöker förklara uppkomsten av liv på jorden och ursprunget av olika arter. Trots att de flesta vetenskapsmän har sett teorin som ett faktum i mer än ett sekel, motsätter sig fortfarande ett stort antal människor evolutionsteorin, och debatten om vem som har rätt och vem som har fel har pågått länge.
Enligt evolutionsteorin kom livet till jorden för miljarder år sedan, när ett antal kemikalier av en slump slöt sig i en ny molekyl. Denna lilla molekyl är upphovet till allt liv som någonsin har existerat på jorden. Olika och mer välutvecklade organismer utvecklades från en enkel cell; genom mutation av DNA och naturligt urval.
Hur kom Darwin på teorin om det naturliga urvalet? Och hur reagerade världen?
Wikipedia är, enligt de själva: "... en fri encyklopedi med öppet innehåll som utvecklas av sina användare ... Det betyder att vem som helst, även du, kan redigera vilken artikel som helst, när som helst ... , genom att klicka på länken "redigera" ..."
Ne är mer trovärdig än Wikipedia därför att texterna på Ne skrivs av legitima, betrodda forskare, medan artiklarna på Wikipedia kan redigeras och skrivas av vilken privatperson som helst. Dessutom är Ne källkritiskt den bästa källan eftersom att du kan vara ganska säker på vem som har skrivit texten, och vilka källor som har använts - på Wikipedia kan du aldrig vara säker på om källorna är tendensiösa, beroende - något som du kan vara säker på att Ne:s källor inte är. Ne har historiska källor vilka inte är vinklade i samhällelig vetskap - och, huruvida bra närhet Wikipedia har; har Ne i de flesta fallen hög närhet.
Tendens: blandad; skiljer sig från artikel till artikel. Brukar inte innehålla egna åsikter, det är dock också en skiljande faktor. Därför varierar tendensiösheten.
Siten drivs av Wikimedia Foundation (WMF), en icke vinstinriktad stiftelse, alltså en ideell organisation med syftet "... att främja tillväxt och utveckling av wikibaserade projekt med öppet innehåll och att göra resultatet av dessa projekt tillgängliga för allmänheten utan kostnad."
Wikipedia är en källa med varierande trovärdigheter, men man måste ange källor; annars tas texten bort om inte verifiering finns.
Men, som sagt, du kan aldrig vara säker på Wikipedias trovärdighet när närheten/tendensen/beroendet är osäkert.
Det är upp till varje enskild person att avgöra Wikipiedias trovärdighet: då den skiljer från text till text eftersom att olika personer skriver dem.
Tack för att ni lyssnade!
Full transcript