Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Historiska högkulturer

No description
by

Louise Nilsson

on 6 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Historiska högkulturer

Historiska högkulturer
Högkultur
Ca 5000 år sedan uppkom högkulturer.
Högkultur
=
Civilisation med fungerande och ordnat samhälle.
Kallas även för flodkultur, växte fram vid floder.
Mesopotamien, Egypten, Kina och Induskulturen.
Högkulturer
Invånarna bodde till stor del i städer
De hade någon som bestämde och tog upp skatter och soldater som skyddade dem.
Det fanns köpmän, krukmakare, skatteindrivare m.m. Människor som INTE var bönder.
Hur gick det till?
Man producerade mer mat än egna familjen behövde.
Överskottet kunde säljas och de som var bra på annat kunde köpa sin mat.
Hur odlade man maten?
Man behövde vatten!
Floder översvämmades och gav bördig jord
Kanaler byggdes så att man kunde leda bort vatten så att man kunde odla mer mark
De första högkulturerna utvecklades därför vid floder och kallas även för
flodkulturer
.
Vad behövdes mer än bara vatten?
En styrande centralmakt som organiserar och styr upp tex. vad som ska produceras och tar in skatter
Viktigt att det finns lagar och att handeln fungerar
Folket behöver militärt beskydd
Ett utvecklat skriftspråk behövs för att kunna kommunicera, organisera och administrera samhället.
Man började bygga skrytbyggen:
Ziggurat
Kinesiska muren
Pyramider
Kultur och religion
Gemensam kultur skapar sammanhållning
En gemensam religion som förklarade världen och berättade om vilka gudar som styrde människorna.
I kulturen/religionen framgick det vilka grupper som skulle styra samhället och därför måste folket lyda.
MESOPOTAMIEN
Världens första högkultur
Floderna Eufrat och Tigris flyter genom det som idag är Irak
För 5000 år sedan fanns
det fler städer med
tiotusentals invånare. Varje stad var en egen
"stat". Städerna stred ofta mot varandra.

Bibeln berättar att Abraham, stamfadern till judar och araber, kom från Ur i Mesopotamien
Sumererna
Sumererna kallas det folk som byggde dessa städer.

Indus
Uppstod ca 2600 f.Kr - 1500 f.Kr där Pakistan ligger idag.
De byggde stora städer som även fanns långt från floden
Man har funnit övertäckta vattenledningskanaler, avlopp och en äldre typ av vattentoalett.
Indus
Skrivkonst: Man har hittat flera olika typer av lerplattor med inskrifter.
Skriften består av ett stort antal tecken, men man har inte lyckats tolka skriften och kan därför inte läsa vad som står.
Därför finns det väldigt lite information om Induskulturen
Egypten
Det svarta landet

Det forntida Egypten
Man byggde dammar som gav vatten även när vattenståndet var lågt och kanaler som ledde bort vatten.
Egypten är nästan bara öken utom kring floden Nilen. Där är jorden mycket bördig p.g.a det svarta slammet från floden.
Ca 3000 f.Kr bildades den första större staten i Nildalen. Kungen kallades för Farao.
Farao bestämde i Egypten
Farao var inte bara kung, han ägde hela landet och alla människor.
Egyptierna trodde på många gudar, farao var en av dem.
Eftersom de trodde på ett liv efter döden balsamerades faraonernas kroppar och de hade magnifika gravkammare
Han ansågs vara son till solguden Ra så det var inte konstigt att folket såg upp till och fruktade Farao.
Hieroglyfer
Hieroglyf är grekiska och betyder skrift på sten.
Men egypterna skrev även på papper. Papyrus växte vid Nilen, som de gjorde papper av.
Från början var det en skrift med bilder, men sedan blev det ett alfabet med 700 tecken.
Pyramiderna
De äldsta pyramiden byggdes för 4600 år sedan. Den var en trappstegspyramid.
Faraos huvudstad hette Memphis. Där hittar man tre av pyramiderna. Störst och mest känd av dem är Cheops pyramid.
https://xn--digilr-fua.se/inloggad/so-laromedel/historia/varldshistorien-fram-till-var-tid/textavsnitt/historiens-borjan
Landet är en öken och flodernas stränder var gyttjiga. Sumererna byggde vallar och diken för att kontrollera vattnet och använda det.
För att klara detta krävdes det att de kunde hjälpas åt.
Någon var tvungen planera och leda arbetet - en ledare behövdes.
Det äldsta hjul vi känner till kommer härifrån. De uppfann även kilskriten och använde brons.
Indus
Problematiskt!
För att smida i brons behövs mycket med bränsle!
Vad för bränsle?
När skogen avverkades förstördes åkermark eftersom träden hade bundit jorden.
Försökte avhjälpa detta med mycket konstbevattning, ledde till att jorden försaltades och blev oanvändbar.
Oanvändbar jord= Flytta norrut och blev sårbara för attacker från nomader.
Nomader (semiter) blandade sig med sumererna, tog till sig deras sätt att leva och upprättade nya centralstyrda riken: Babylonien.
Full transcript