Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

QUẢN LÝ CA

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of QUẢN LÝ CA

NỘI DUNG
Khái niệm
KHÁI NIỆM
TIẾN TRÌNH QUẢN LÝ TRƯỜNG HỢP
QUẢN LÝ CA
TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI

ThS. Vũ Thị Minh Phương
Trường ĐH Lao động – Xã hội (CSII)

Quản lý ca (Case Management) còn được gọi là quản lý trường hợp.

Quản lý ca là sự điều phối
các dịch vụ và trong quá
trình này nhân viên xã hội
làm việc với TC để xác định
dịch vụ cần thiết,
tổ chức và theo dõi sự
chuyển giao các dịch vụ đó
tới TC có hiệu quả
(SW Practice, 1995).
Hiệp hội Các nhà QLC của Mỹ năm 2007 điều chỉnh khái niệm: Quản lý ca là quá trình tương tác, điều phối bao gồm các hoạt động đánh giá, lên kế hoạch, tổ chức điều động và biện hộ về chính sách/ quan điểm và dịch vụ, nguồn lực nhằm đáp ứng nhu cầu của TC sao cho sự cung cấp dịch vụ tới cá nhân có hiệu quả với chi phí giảm và có chất lượng.
Hiệp hội CTXH Thế giới
định nghĩa quản lý ca
là sự điều phối mang tính chuyên nghiệp các dịch vụ xã hội và dịch vụ khác nhằm giúp cá nhân/gia đình đáp ứng nhu cầu được bảo vệ hay chăm sóc (lâu dài).
QLC là một quá trình trợ giúp mang tính chuyên môn, bao gồm các hoạt động đánh giá nhu cầu TC (cá nhân, gia đình), xác định, kết nối và điều phối các nguồn lực, dịch vụ nhằm giúp họ tiếp cận nguồn lực để giải quyết vấn đề một cách
hiệu quả
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CAN THIỆP
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CAN THIỆP
KẾT THÚC CA
Có 6 bước trong tiến trình quản lý ca
TIẾP NHẬN CA VÀ THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ
TIẾN TRÌNH
ĐÁNH GIÁ
GIÁM SÁT VÀ LƯỢNG GIÁ
KHÔNG KẾT THÚC CA
KẾT THÚC
Tiến trình quản lý trường hợp
Trường hợp điển cứu
`
Full transcript