Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

E-DEVLET

No description
by

MEHTAP KARA

on 16 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of E-DEVLET

E-Devlet Nedir?
E- devlet çağdaş toplumlarda devlet ve birey ilişkilerinde, devletin vatandaşa karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile, vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesi demektir e-devlet; kamu kuruluşları, vatandaşlar ve ticari kurumlar arasındaki bilgi, hizmet ve mal alışverişlerinde bilgi teknolojilerinin kullanılarak performans ve verimlilik artışını hedefleyen devlet modelidir
E-Devlet Sayesinde Yapabileceklerimiz
Kimlik numaranızı kolayca öğrenebilirsiniz.
Mahkeme dava dosyalarınızı sorgulayabilirsiniz.
4A Hizmet dökümü alabilirsiniz.
Plaka sorgulaması yapabilirsiniz.
Günlük Hava Tahminine bakabilirsiniz.
Tapu bilgilerinizi sorgulayabilirsiniz.
Öğrenci bilgi sistemi ile notlarınıza bakabilirsiniz.
4B Borç durumu ve Hizmet bilgisine ulaşabilirsiniz.
*
*
*
*
*
*
*
*
Aile kütüğünüze bakabilirsiniz.
Devlet ve Vakıf üniversitelerine bakabilirsiniz.
Devlet kurumlarına form ve dilekçe yazabilirsiniz.
Aile hekiminizi öğrenebilirsiniz.
Özürlü bireye sahip aile eğitimlerine ulaşabilirsiniz.
Resmi istatistiklere ulaşabilirsiniz.
İhtiyaç fazlası eşya ve levazımatlara bakabilirsiniz.
Teknolojik destek alabilirsiniz.
*
*
*
*
*
*
*
*
E-Devlet Gelişimini Destekleyen Gerekçeler:
Geleneksel usullerle çalışan (bürokratik) devlet kurumlarının giderek üzerlerindeki yükü taşımakta zorlanır hale gelmeleri
Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin, giderek ekonomik ve sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası olması
Karar alma sürecinin basitleştirilmesi ve kısaltılması ihtiyacı, modern toplumsal yaşamın bir gereği olmuştur.
*
*
*
ELEKTRONİK DEVLET MİMARİSİNİN TEMELLERİ
Yapılacak işe ilişkin ilkeler
Hizmete ilişkin ilkeler
Bilgiye ilişkin ilkeler
Uygulamaya ilişkin ilkeler
Teknolojiye ilişkin ilkeler
1. Yapılacak işe ilişkin ilkeler:
- Verilecek kamu hizmeti, müşteri-vatandaşın ihtiyaçlarına göre tasarlanmalıdır.
- Kamu çalışanlarının yeni kurulacak yapının gelişimine katkıları ve bu yapıyı benimsemeleri çok önemlidir.
- Getirilen çözümler adil olarak paylaşılabilir olmalıdır.
- Tüm kamu kurumlarının ve özel sektörün katkıları sağlanmalıdır.
- Sorumluluklar ve yetkiler, performans ölçümlemelerine olanak sağlayacak şekilde dağıtılmalıdır.
2. Hizmete ilişkin ilkeler:
- Yeni tasarım, kullanım kolaylığı sağlamalıdır. Hizmetin sunumu, mümkün olan en kısa yoldan yapılmalıdır.
Çeşitli kamu kurumlarının benzer hizmetleri, yine benzer şekillerde verilmelidir
- Hizmet, mümkün olan her yerden ve her zaman alınabilmelidir.
- Hizmet verilme süreci sürekli izlenerek, sunumundaki aksaklık ve eksikler giderilmelidir
3. Bilgiye ilişkin ilkeler:
- Kamu bilgileri, her ne şekilde olursa olsun (basılı, sesli, elektronik ya da
görsel) önemlidir. Bu bakımdan, bilgi akışı dikkatle tasarlanmalıdır.
- Sunulan tüm bilgiler tanım birliği, birbiriyle tutarlılık ve süreklilik bakımlarından
gözden geçirilmelidir.
- Bilgi en yakın kaynaktan toplandıktan sonra, paylaşılmalıdır.
- Mümkün olan her durumda, kamu bilgileri elektronik ortama geçirilmeli ve
saklanmalıdır.
- Kamu bilgilerinin güvenliği, gizliliği ve bütünlüğünün korunması için gerekli ve yeterli tüm önlemler alınmalıdır.
- Kamu bilgileri ancak çok gerekli olduğu durumlarda açıklanmamalıdır.
- Kamu bilgilerinin bütünlüğü, tutarlılığı, doğruluğu ve yetkili kılınan kişilerce
kullanımının sağlanması için her kamu kurumunda belirli bir birim sorumlu
olmalıdır.
4. Uygulamaya ilişkin ilkeler:
- Bakım ve yenileme giderlerini azaltmak için genel işlemler için kurulacak
bilgisayar sistemleri kamu kurumlarınca paylaşılabilmelidir.
- Gerekli esnek yapının sağlanabilmesi için bilgisayar sistemleri mümkün
olduğunca modüler olmalıdır.
- Uygulamanın yapılacağı alanlarda çalışma prototipleri hazırlamak ve
uygulamayı iyileştirmek amacıyla küçük proje ekipleri oluşturulmalıdır.
- Bilgisayar sistemleri ve araçları, bilginin ortak kullanımı ve kolay dağıtımını
sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.
- Bilgi paylaşımı ve işlemlerin aktarılabilmesi için birbiriyle çalışabilir ya da ortak
standart arayüzler (interface) kullanılmalıdır.
-Bilgisayar sistemleri ve araçları, kullanıcılarda bilinen bir araç kullanıldığı hissini
uyandıracak şekilde tasarlanmalıdır.
5. Teknolojiye ilişkin ilkeler:
- Yenileme, geliştirme ya da değiştirme aşamalarında sistemin işleyişine en az engel olacak bilgisayar teknolojisi ürünleri kullanılmalıdır.
- Bilgi paylaşımı ve işlemlerin aktarılabilmesi için birbiriyle çalışabilir teknolojik gereçler kullanılmalıdır.
- Bilgi işleme, depolama ve iletişim teknolojileri, sonradan yapılacak düzenlemeler sırasında gerektiğinde birbirinden ayrı çalışmasına karar verilen birimlere dağıtılabilmeye olanak vermelidir.
- Erişimi sağlayan bütün istasyonlar, gerekli güvenlik koşulları sağlanmak şartıyla, elektronik kamu ağına bağlı olmalıdır.
- Sistemin altyapı tasarımı, yeterli güvenlik koşullarını sağlamalı ve yönetilebilir nitelikte olmalıdır.
ELEKTRONİK DEVLETE İLİŞKİN ÜLKE ÖRNEKLERİ
Portekiz örneği, Geçmişi 1991 yılına dayanmaktadır ve kamu yönetiminin iyileştirilmesi yaklaşımı içerisinde kendisine yer bulmuştur.
*
*ABD ve Singapur örnekleri ise 2000 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir.
*İngiliz Hükûmeti ise e-devlet uygulamasını teşvik etmek için üç yıl içinde 1 milyar sterlin
tutarında yatırım yapacağını 2000 yılı Eylül ayında duyurmuştur.
Yurdumuzda e devlet ilemleri www.türkiye.gov.tr adresinden yapılmaktadır
.
"wwwturkiyegovtr " adresinde verilen hizmetler 3 ana başlık altında toplanmıs durumda:
"Vatandasş" basşlıgğı altındaki yapabilecegğiniz isşlemler
"Devlet" Baslıgı altında yapabileceginiz islemler
"is" baslıgı altında yapabileceginiz islemler
"Vatandaşs" başslığgı altındaki yapabileceğginiz isşlemler:
- Eğgitim, Askerlik ve Seferberlik, Dogğum, İş ve kariyer, Sosyal Güvenlik, Aile, Sagğlık, Özürlü Vatandasşlar, Seyahat ve Turizm, Kültür-Sanat ve Spor, Trafik, Yasal isİşlemler, Haklar ve Korunması
"Devlet" Başslığgı altında yapabileceğginiz isşlemler:
- Tarihimiz, Cumhurbaşskanlıgğı, TBMM, Basşbakanlık, Genelkurmay Başkanlığgı, Adli ve İidari Yargı, Araşstırma ve iİstatistikler, Bilim ve Teknoloji, Devlet Sözleşsme ve İihaleleri, Egğitim, Enerji, Doğgal Kaynaklar ve Çevre, Kültür ve Turizm, Savunma ve Güvenlik, Sağglık, Tarım, Uluslar arası İilisşkiler ve Konular, Mevzuat
"İşis" başslığgı altında yapabileceğginiz işslemler:
-isletmenin Dogudu ve Feshi, Sektörler, isletmelerin Büyüme ve Gelisimi, Bagıs, Destek ve Krediler, Dıs Ticaret, Elektronik Ticaret, Yatırım ve Sermaye, Vergi, Devlet ihaleleri, Ekonomi ve Finans, ve kariyer
HALIME EKEN
MERVE YAVUZ
MEHTAP KARA
E-DEVLET
https://www.turkiye.gov.tr/icerik?icerik=/Vatandas
https://www.turkiye.gov.tr/icerik?icerik=/Devlet
https://www.turkiye.gov.tr/icerik?icerik=/Fesih,-Tasfiye-ve-Kapatma
https://www.turkiye.gov.tr/icerik?icerik=/Isletmelerin-Dogusu
https://www.turkiye.gov.tr/icerik?icerik=/Isletmenin-Dogusu-ve-Feshi
https://www.turkiye.gov.tr/icerik?icerik=/Isletmelerin-Buyume-ve-Gelisimi
*
Full transcript