Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Байгууллагын соёл

No description
by

Peak M

on 16 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Байгууллагын соёл

Байгууллагын соёл ба дотоод журмын хэрэгжилт
Байгууллагын соёлыг бүрдүүлэгч хүчин зүйлс
Байгууллагын соёлын үүрэг
Байгууллагын соёлын өөрчлөлт
Байгууллагын соёл гэж юу вэ?
Байгууллагын соёлын төрөл, түүний шинж чанар
Байгууллагын соёл
Хүний бүтээсэн үнэт зүйлсийн нийлбэр цогц бол соёл юм.
1
Хувь хүний бие даасан байдал
2
Удирдлагын арга барил
3
Баг хамт олны нэгдмэл байдал
4
Байгууллагадаа үнэнч байх сэтгэлгээ
5
Нийгмийн дэмжлэг туслалцаа
Байгууллагын соёлыг бүрдүүлэгч хүчин зүйлс
6
Хяналтын систем
7
Шагнал урамшууллын систем
ХҮЧТЭЙ
Хүчтэй соёл нь бусдад уусдаггүй, бусдыг уусгадаг соёл юм. Ижил төсөөтэй, тогтвортой бүлэг хүмүүс хүчтэй соёлыг бий болгодог. Хүмүүс амжилт олох ажилдаа дуртай, хийж байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун байгаагаа мэдрэх боломжийг олгосон биеэ авч явахыг хэлж өгсөн байгууллагын
дотоод журмын

хэвшсэн системийг
хэлнэ.
СУЛ
Ихэнхи хүмүүс нь байгууллагын зорилгын шинж чанарыг гүнзгий мэдрэхгүй, мөнгө олох энгийн нэг арга гэдгээр ажлаа үзэж үнэнч байдал нь хуваагддаг.
Байгууллагын соёлын төрөл
1
Гадаад орчны өөрчлөлтөд байгууллагын тогтвортой байдлыг хангах
2
Байгууллагын бусдаас ялгарах имиджийг бүрдүүлж, гадаад орчинд таниулах
3
Хамт олны нягтрал, хамтач эвсэг байдлыг бүрдүүлэх
4
Стратеги зорилтын биелэлтийг дэмжиж, ажилчдыг байгууллагын үйл ажиллагаанд татан оролцуулах
Байгууллагын соёлын үүрэг
5
Ажилчдад байгууллагадаа үнэнч байх сэтгэлгээг төлөвшүүлэх
Байгууллагын соёлыг өөрчилж болох уу?
Байгууллагын соёлыг өөрчилнө гэдэг нь хүмүүсийн итгэл үнэмшлийг өөрчилнө гэсэн үг. Байгууллагын тогтвортой байдлыг хадгалахын зэрэгцээ, соёлыг өөрчлөх үйл явц нь урт хугацаа шаардана. Соёлын өөрчлөлтийг тодорхой төлөвлөгөөтэй явуулах учиртай.
Бид юунаас эхлэх хэрэгтэй вэ?
1. Smart Office ашиглах
2. Цаг ашиглалтын журмыг мөрдөх
3. Ажлын төлөвлөгөө тогтмол гаргаж, хянуулах
4. Ажлын тайлан тогтмол гаргаж, хянуулах
5. Бусад дотоод журмыг мөрдөж ажиллах
Дотоод журмын хэрэгжилт
Full transcript