Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zarządzanie Wawel

No description
by

Agnieszka T.

on 14 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zarządzanie Wawel

Wymiar Międzynarodowy:
Wymiar Polityczno-prawny:
Wymiar Ekonomiczny:
Wymiar społeczno-kultrowy:
Wymiar Techniczny:
Konkurenci:
Klienci:
Dostawcy:
Strategiczni Sojusznicy:
Regulatorzy:
Właściciele:

Poziom produktu krajowego

brutto
mierzonego w cenach stałych wzrósł Oznacza to wzrost bogactwa narodowego, wzrost dochodów ludności i wzrost konsumpcji. Z drugiej jednak strony wzrost gospodarczy powoduje zwiększanie poziomu inwestycji i wzrost nakładów finansowych na działalność firm. Rozwój gospodarczy powoduje powstawanie nowych przedsiębiorstw i napływ zagranicznego kapitału. Powoduje to zaostrzenie konkurencji i zmusza dotychczasowych uczestnikach rynku do podjęcia działań mających na celu obronę swoich pozycji rynkowych.

Zjawisko inflacji.
Wywołuje ono wzrost cen surowców oraz znacznie utrudnia realizację obranej strategii cenowej. Niesprzyjające oddziaływanie inflacji osłabia, obserwowany w ostatnich latach spadek jej tempa.

Poziom bezrobocia.
Decyduje on o wielkości dochodów gospodarstw domowych oraz o strukturze wydatków, przez co wpływa na wielkości popytu.
• Stały
wzrost konsumpcji.
• Poprawa jakości produktu.
• Umożliwienie wielowariantowości produktów.
• Obniżenie materiałochłonności i energochłonności procesu produkcji.
• Poprawa wydajności produkcji poprzez mechanizację i automatyzację.
• Dział systemów informatycznych zapewniający dostęp do najnowocześniejszych technologii, tak aby praca i wzajemna komunikacja mogły przebiegać bez najmniejszych zakłóceń.
• Zmieniający się model żywienia. Konsumenci coraz większą wagę przywiązują do spożywania zdrowej żywności.
• Rosnący popyt na wyroby czekoladowe oraz na wyroby z wyska zawartościa kakao.
• Zapotrzebowanie na niskokaloryczne słodycze.
• Wysokie stawki celne, które wahają się od 35% do 40% i od lat skutecznie ograniczają import słodyczy.
• Konkurencyjność wyrobów cukierniczych w Polsce jest znacznie osłabiona przez wysokie ceny krajowego cukru chronione przez cła zaporowe oraz znacznie wyższe w innych krajach podatki.
• W Polsce pobierany jest podatek graniczny od importowanego ziarna kakaowego.
• Produkcja spółki kierowana jest zarówno na rynek krajowy jak i na eksport.
• Głównymi rynkami zbytu są: Rosja, Rumunia, USA i Ukraina. Spółka eksportuje również wyroby do Kanady, Australii, Niemiec, Szwecji, a także Mongolii i Singapuru.
• Konkurencja z firmami międzynarodowymi.
• Wykorzystywane wysokogatunkowe surowce naturalne krajowe i importowane.
• międzynarodowe koncerny - 55%, w tym Cadbury Wedel – 20%
• Jutrzenka/Goplana/Kaliszanka – 14%,
• Mieszko – 5%
• Solidarność – 5%
• Odra – 5%
• Skawa – 5%
• pozostali producenci – 6%
• WAWEL SA posiada zarówno odbiorców krajowych jak i zagranicznych.
• Spółka sprzedaje swoje produkty zarówno hurtowniom, sieciom handlowym, jak i jednostkom detalicznym.
• Po produkty WAWEL sięgają ludzie we wszystkich kategoriach wiekowych, niezależnie od płci.
• Konsumenci preferujący zdrowy tryb życia (produkty light).
• Firma Product Promotion Sp. z o.o. (w której posiada 8,6% udziałów) zajmuje się handlem ziarnem kawowym i kakaowym, jest dostawcą do Wawel S.A.
• Comarch SA (dostawca innowacyjnych rozwiązań informatycznych m.in. w zakresie zarządzania procesami sprzedażowymi)
• WIK sp. z o.o,
• F.H.P „Łasoszczi”, Ukraina
• Chocolates Hosta Dulcinea SA, Hiszpania
• DROSTE, Holandia
- Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
- Polska Federacja Producentów Żywności
- Kontrole urzędowe. (Polska Inspekcja Pracy, itp.)
Akcjonariusze:
• Największym akcjonariuszem spółki jest Hosta International AG z siedzibą w Münchenstein w Szwajcarii – 52,13%
• Amplico OFE – 11,22%
• Pozostali – 36,65%
Zarzad Spółki:
Prezes Zarzadu - Dariusz Orłowski
Członek Zarzadu - (Dyr. Produkcji) Wojciech Winkel
Rada Nadzorcza:
Przewodniczacy Rady - Hermann Opeferkuch,
Zastepca Rady - Eugeniusz Małek,
Sekretarz Rady - Paweł Bałaga.

Członkowie:
Nicole Richter,
Christoph Koehnlein,
Paweł Tomasz Bruszko.
Firma Wawel zatrudnia 818 pracowników.
Związki zawodowe:
• ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WAWEL S A
Cztery Funkcje Zarzadzania
Planowanie i Podejmowanie Decyzji:
Celem działalności Wawel SA jest:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produktów
• zapewnienie dostępności wyrobów na rynku
• dostosowywanie się do zmian w preferencjach klientów.
• spełnianie oczekiwań klientów poprzez:- dostarczanie wyrobów wysokiej jakości.

2. Umacnianie pozycji Firmy i zwiększanie udziału na rynku krajowym i
międzynarodowym.

3. Doskonalenie wewnętrznej organizacji, weryfikacja systemów
zarządzania jakością, podnoszenie kwalifikacji pracowników w celu
zwiększenia efektywności działania Firmy.

4. Przestrzeganie przepisów prawa żywnościowego, prawa ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.
Organizowanie:
Kontrolowanie:
Przewodzenie (Kierowanie, motywowanie ludzi)
1. Za koordynację realizacji poszczególnych zadań dotyczących rozszerzenia linii produktów Light odpowiedzialny będzie Dyrektor ds. Produkcji. Kontrolą realizacji przedsięwzięcia związanego z rozwojem dystrybucji zajmie się Dyrektor ds. Handlu.
2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań cząstkowych zobowiązane są na koniec każdego miesiąca przedstawić odpowiedniemu koordynatorowi szczegółowe sprawozdanie i raport z przebiegu realizacji przedsięwzięcia.
1. Możliwość awansu,
2. Większe wynagrodzenie, badź premia,
3. Szkolenia, kursy podnoszace kwalifikacje zawodowe,
1. Wawel SA współpracuje z największymi sieciami handlowymi w Polsce,
2. Wawel działa także ze sklepami w krajach Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Niemiec, Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji Środkowej,
3. Projektowanie nowych szat graficznych słodyczy na przyciagnięcie klientów,
3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów wdrożono system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (tzw. HACCP).
4. Wdrażane i systematycznie usprawniane systemy poprawy jakości produktów,
5. Dział IT - zapewnia wszystkim pracownikom firmy Wawel S.A dostęp do najnowocześniejszych technologii i systemów informatycznych, tak aby praca i wzajemna komunikacja mogły przebiegać bez najmniejszych zakłóceń.
Full transcript