Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lab on a chip

54 Hours from Concept to Company
by

Patrícia Martín Monfà

on 22 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lab on a chip

0 Per què? Com? Objectius Obtenció d'un circuit microfluídic 4. Serigrafiat d'electròdes sobre superfície de vidre. Depenent de l'aplicació. Recull els conceptes de... 3. Obtenció en un material termoplàstic o en un elastòmer del circuit microfluídic desitjat. 5. Obtenció del circuit dissenyat preparat per a ser utilitzat! Sandrine Miserere
Arben Merkoçi + Microdispositiu amb detector electroquímic integrat Microcanal Electròdes serigrafiats sobre
un portaobjectes de vidre COM? 1. Disseny d'un circuit microfluídic per ordinador PLASMA! Microfluídica: menys volum de mostra i
reducció del temps d'anàlisi Electroquímica: major sensibilitat Nanociència: ús de NPs, QDs Fabricació del motlle del circuit microfluídic sobre una oblea de silici 2. Fabricació del motlle del circuit microfluídic sobre una oblea de silici Baix cost
Portàtil
Diagnòstic immediat
Multidetecció Utilitzar tècniques i materials econòmics:
-elèctrodes serigrafiats en sèrie
-xips de polímer 1. Netejar la superfície de contaminants no desitjats. 2. Creació d'espècies reactives de SiOH (radicals i/o ions) en les dues superfícies, que permetrà la formació d'enllaços covalents entre el plàstic i el vidre provocant un forta unió. Hi ha molts tipus de xips, cadascún amb una funció diferent MIXERS
ELECTROFORESI
CONCENTRADORS Barregen les solucions de poc volum molt millor i ràpid que els agitadors magnètics.
En microfluídica els fluxs són laminars, el zig zag propicia que es barregin correctament. MIXERS: ELECTROFORESI:
Funciona com una electroforesi estàndard però utilitza molt menys volum de mostra i reactius, i per tant, estalviem molt temps i diners. Sensors microfluídics amb base a nanopartícules per detecció electroquímica objectiu: Detecció i quantificació d'analits per mitjà de mètodes electroquímics utilitzant la redox dels Quantum Dots 1. Neteja d'una oblea de silici 2. Deposició d'una resina fotosensible en la superfície de l'oblea Procediment 3. Incorporació d'una mascàra negativa sobre la resina 4. Exposició de la oblea + la resina + la màscara a una radiació de llum molt direccional 5. Revelat i obtenció del motlle 1. Funcionalització de micropartícules magnètiques (2'8um) amb l'anticòs específic per l'analit a detectar en un mixer. CONCENTRADORS:
Per a detectar concentracions molt petites d'un analit primer haurem de preconcentrar la mostra.
Amb l'ajut d'uns imans, unes micropartícules magnètiques i aquest circuit retenim el nostre analit i el separem de la resta. 2. Introducció de micropartícules funcionalitzades en el canal i retenció d'aquestes gràcies a la presència dels imans. 3. Introducció de BSA, que recobrirà les micrpartícules magnètiques i n'evitarà que s'uneixin molècules no desitjades Conclusions >Lab on a chip és molt útil per analitzar mostres de molt poc volum en qualsevol lloc i obtenir els resultats en qüestió de segons >Tots els materials dels que està composat són "low cost" i es poden produir en massa, per tant, és un dispositiu fàcilment industrialitzable. L'única part del procés que és costosa és a l'hora de treballar a la sala blanca, ja que qualsevol partícula de pols pot obstruir el canal. > Fer que aquests dispositius funcionin correctament requereix un gran esforç per tal d'optimitzar els múltiples paràmetres que hi intervenen, encara queda molt per descobrir. > Lab on a chip funciona regit per les lleis de la microfluídica, la qual es veu molt afectada per les fugues. Polímers com a base dels circuits microfluídics Elastòmers Termoplàstics Com es fabriquen circuits en base a PDMS (PolyDiMethylSiloxane)? Canal de PDMS Abans de la cambra de buit En la cambra de buit Com es fabriquen circuits en base a Cyclo-Olefin Copolymer or COC ? 2) Introducció de termoplàstic trossejat en el motlle metàl·lic i calentament 1) Fabricació d'un motlle metàl·lic amb una fresadora 3) Extracció del circuit en termoplàstic motlle metàl·lic termoplàstic 4. Introducció de l'analit estudi que quedarà unit al receptor de les partícules magnètiques. 5. Introducció de l'anticòs que reconeix el nostre analit. Aquest anticòs portarà unit QDs, de manera que en el nostre canal es formaran unes estructures anomenades: MAGNETOSANDVITX Detecció Fem passar un àcid a través del canal on hi són els magnetosandvitx creats: CdSeZnS Cd 2+ H + Els ions quedaran lliures i seguiran el seu recorregut a través del canal, fins arribar a la zona dels elèctrodes Cd 2+ Cd Detecció de QDts Un exemple realitzat.... Square wave Voltammetry Tècnica electroquímica de detecció i quantificació, molt útil per a metalls pesants ja que té una elevada sensibilitat. Permet controlar el temps en que es produeix la reducció. Apliquem un voltatge determinat durant un temps optimitzat que permetrà aquesta reducció i la precipitació de Cd metàl·lic sobre l'elèctrode Un cop tot reduït apliquem un voltatge per oxidar el precipitat i obtenir novament ions de Cd que comptabilitzarem. 0 Obtenció de resultats Recta de calibratge Corba obtinguda
I vs V Moltes Gràcies! Aplicació Aplicació Disseny d'un circuit microfluídic per ordinador CAD Electròdes serigrafiats Microdispositiu amb un detector electroquímic incorporat Serigrafiat Obtenció del circuit microfluídic Connectem el món micro amb el món macro >Permet connectar el món micro amb el món macro Carles LLavina
Mireia Oltra
Patrícia Martín
Full transcript