Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rewolucje XX wieku

No description
by

Dominika Biernaczyk

on 13 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rewolucje XX wieku

Rewolucje XX wieku
Teoria komunizmu
Komunizm
- ideologia i zbudowany na jej podstawie system społeczny, polityczny i ekonomiczny. Jego głównymi założeniami są: brak własności prywatnej, wspólna własność wszelkich dóbr oraz bezklasowe społeczeństwo równych sobie obywateli, mających jednakowe przekonania polityczne.


Rewolucja 1905 r.
Rewolucje w Rosji w 1917 r.
Rewolucja lutowa – rosyjska rewolucja przeciwko cesarzowi Mikołajowi II Romanowowi i jego monarchii absolutnej.

Rewolucja październikowa w Rosji – określenie, stosowane na dokonany przez bolszewików przewrót zbrojny w Rosji.

Rozszerzenie wpływu komunizmu na inne kraje
Zimna wojna
– stan napięcia oraz rywalizacji ideologicznej i politycznej pomiędzy Związkiem Radzieckim i autorytarnymi państwami socjalistycznymi uzależnionymi od ZSRR, a demokratycznymi państwami kapitalistycznymi pod przywództwem Stanów Zjednoczonych .
Rewolucje religijne XX wieku
Rewolucje kulturowe
Iran:
Mohammad Reza Pawlowi ---> Rohollah Chomein
Afganistan:
ZSRR--->Talibowie
Karol Marks
Fryderyk Engels
Rewolucja rosyjska 1905 roku
– ogólnokrajowy spontaniczny zryw o podłożu społecznym i narodowym, skierowany przeciwko absolutyzmowi carskiemu oraz uciskowi obszarników i przemysłowców. Wydarzenie to uważa się za początek zmian ustrojowych w Rosji, prowadzący do rewolucji lutowej i październikowej 1917 roku.
Włodzimierz Lenin
Lew Trocki

Do tzw.
bloku wschodniego
należały:
-Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka,
-Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka,
-Albańska Republika Ludowa,
-Bułgarska Republika Ludowa,
-Czechosłowacka Republika Socjalistyczna,
-Niemiecka Republika Demokratyczna,
-Polska Rzeczpospolita Ludowa,
-Rumuńska Republika Ludowa,
Węgierska Republika Ludowa.

PODSUMOWANIE

Rewolucja 1905-1906 r., według odczucia wielu z jej uczestników, zakończyła się klęską, ale Rosja wyszła z niej jednak jako inny kraj, system samodzierżawia został podważony, powstały legalne ruchy polityczne, zaczęła się tworzyć warstwa chłopów-indywidualnych posiadaczy ziemi.


Skutkami rewolucji lutowej były:
- abdykacja cara
- dojście do władzy bolszewkiów
- Rosja została republiką
- funkcjonowanie dwuwładzy
- uwolnienie więźniów politycznych

Skutki rewolucji październikowej:
- władzę obejmują bolszewicy
- Rosja staję się państwem socjalistycznym, pierwszym na świecie
-wycofanie się Rosji z wojnyBiała rewolucja

Efektem rewolucji było nadanie kobietom czynnych i biernych praw wyborczych oraz prawa do pracy w charakterze prawników, a następnie także sędziów[10]. Wprowadzone w 1976 prawo rodzinne podniosło wiek zamążpójścia do piętnastu lat, jak również wprowadziło dodatkowo obostrzenia w zakresie uzyskiwania przez mężów rozwodu i w zakresie poligamii. Kobiety natomiast uzyskały większe prawa do opieki nad dzieckiem po rozstaniu z mężem[10].

W wyniku rewolucji seksualnej społeczeństwo stało się bardziej liberalne, otwarte na inność i eksperymenty w dziedzinie seksualności, łatwiej akceptowało wiele potępianych dotąd zachowań, np. Rozpoczęcie życia płciowego przed ślubem, niewierność małżeńską, stosowanie środków antykoncepcyjnych, stosunki homoseksualne itd.
.

* Ruchy kontestatorskie
(hipisi) - kwestionujące dotychczasowe tradycyjne normy społeczne;

*Bunty studenckie
(maj 1968r.) - największe demonstracje studenckie odbyły się na francuskich uczelniach, domagali się oni min. reformy szkolnictwa i radyalnych reform społecznych;

*Walka z segregacją rasową
- liderem walki o prawa czarnoskórych mieszkańców USA był Martin Luther King -zwolennik metody biernego oporu.

*Ruchy feministyczne
- walczyły o równouprawnienie kobiet, o wyzwolenie od zależności od mężczyzn
*Społeczeństwo konsumpcyjne

*Rewolucja seksualna
Full transcript