Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

rok 2017 w prezentacji multimedialnej

No description
by

bartosz makieła

on 18 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of rok 2017 w prezentacji multimedialnej

Noworoczne Spotkanie Samorządowe
27 stycznia 2017 rok

wartość zadania: 3.8 mln zł

dofinansowanie:
Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko
85%

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
890 tys. zł
Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych
w Rogoźniku


Rozbudowa systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, dostępnego dla mieszkańców Gminy Bobrowniki. Stworzenie nowych usług elektronicznych o wysokim poziomie dojrzałości, w tym automatyczne dokonywanie płatności oraz rozbudowę platformy o system obsługujący Radę Gminy.
powiązanie istniejącej platformy EBOI z ePUAP,
utworzenie punktu potwierdzania profilu zaufanego,
budowa sytemu e-rada zakładającego stworzenie elektronicznych modułów komunikacji z radnymi
uruchomienie transmisji on-line
z sesji Rady Gminy i utworzenie elektronicznych tablic informacyjnych w głównych punktach gminy.

Celem projektu jest utworzenie
i wdrożenie systemów i e-usług przyczyniających się do zwiększenia dostępu mieszkańców i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w ramach specyficznej działalności dotyczącej rozliczania dostaw wody jak również obsługi formalno-prawnej trwałości mogił na cmentarzu
Projekt polega:
na uruchomieniu dwóch nowoczesnych e-usług na 4-tym poziomie dojrzałości dedykowanych dla bieżącego załatwiania spraw w oparciu
o mechanizm profilu zaufanego
w epuap, w tym zdalny odczyt wodomierzy oraz elektroniczne zarządzanie cmentarzem
wodociągi
i kanalizacja
Rozbudowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku przy ulicach Węgroda i Narutowicza
etap 1


Budowa drogi
łączącej ul. Marii Dąbrowskiej z ulicą Polną w Bobrownikach


wartość zadania: 2 mln zł

dofinansowanie:
Program Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
50%
Przebudowa mostu drogowego w ciągu ulicy Karola Świerczewskiego
w Sączowie


Budowa drogi
powiatowej - ulicy Henryka Sienkiewicza w Twardowicach


Budowa drogi
w kompleksie mieszkaniowym ulicy Prusa w Wymysłowie


Przebudowa drogi
ulicy Widokowej
w Siemoni


Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Cmentarnej
w Rogoźniku


Budowa
oświetlenia
ulicznego
w Myszkowicach
przy ulicy
Zwycięstwa


Przebudowa
i wyposażenie obiektu z przeznaczeniem na lokale socjalne


Remont
"Starej Szkoły"
w Dobieszowicach

Rozbudowa systemu elektronicznych usług publicznych w Gminie Bobrowniki


Wdrożenie elektronicznej
obsługi klienta wraz
z systemem zdalnego odczytu wodomierzy
i zarządzania cmentarzem


Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Rogoźniku – etap I


budynki użyteczności
publicznej
E-usługi
E-usługi
sport
i rekreacja

dotacja celowa
z budżetu
Gminy Bobrowniki dla powiatu będzińskiego
w wysokości
360 tys. zł

wartość zadania: 1,5 mln zł
dotacja celowa dla powiatu będzińskiego -
130 tys. zł

wartość zadania: 140 tys. zł
wartość zadania: 158 tys. zł

Zadanie sfinansowane
w całości z budżetu Gminy Bobrowniki


wartość zadania: 130 tys. zł

Zadanie sfinansowane
w całości z budżetu Gminy Bobrowniki
wartość zadania: 75 tys. zł

wartość zadania: 102 tys. zł

Zadanie sfinansowane
w całości z budżetu Gminy Bobrowniki


wartość zadania: 22 tys. zł

Zadanie sfinansowane
w całości z budżetu Gminy Bobrowniki


wartość zadania: 160tys. zł

dofinansowanie:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
85%
wartość zadania:799 tys. zł

dofinansowanie:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program Infrastruktura
Bibliotek
90%
wartość zadania: 953 tys. zł

dofinansowanie:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
85%
wartość zadania: 886 tys. zł

dofinansowanie:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
85%
wartość zadania: 974 tys. zł

dofinansowanie:
Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej
33%
wartość zadania: 120 tys. zł

Zadanie sfinansowane
w całości z budżetu Gminy Bobrowniki
sport i rekreacja

Budowa kompleksu sportowego oraz placu zabaw przy Zespole Szkół w Rogoźniku – etap II


wartość zadania: 230 tys. zł

dofinansowanie:
Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej
33%
Przebudowa drogi ulicy Świerkowej
w Dobieszowicach


Przebudowa drogi ulicy Gajowej
w Myszkowicach


infrastruktura drogowa
Przebudowa
podjazdu do garaży OSP
w Siemoni


wartość zadania: 71 tys. zł

Zadanie sfinansowane
w całości z budżetu Gminy Bobrowniki
Budowa
podjazdu do garaży OSP
w Twardowicach


wartość zadania: 26 tys. zł

Zadanie sfinansowane
w całości z budżetu Gminy Bobrowniki


wartość zadania: 71 tys. zł

Zadanie sfinansowane
w całości z budżetu Gminy Bobrowniki


sport i rekreacja

Budowa systemu nawadniania boiska Klubu Sportowego
Cyklon
Rogoźnik


wartość zadania: 27 tys. zł

Zadanie sfinansowane
w całości z budżetu Gminy Bobrowniki


oświata
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach
wyremontowano :
dwie sale przedszkolne,
dwie sale szkolne,
przygotowana została dodatkowa sala przedszkolna dla czwartego oddziału
zmodernizowano kuchnię z jadalnią oraz pomieszczenia szatni,
na sali gimnastycznej zmieniona została instalacja elektryczna oraz drzwi wejściowe,
wykonano salę sensoryczną
oświata
Zespół Szkół w Rogoźniku
wyremontowano:
pomieszczenia sekretariatu i pokoju nauczycielskiego,
świetlicę i bibliotekę,
jedno z pomieszczeń szkolnych zostało zaadaptowane na salą wykładową.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
wycyklinowano parkiet oraz odmalowano ściany i sufit w sali gimnastycznej,
wyremontowano pokrycie dachowe.
oświata
budżet
gospodarowanie zasobami
W ubiegłym roku, Gmina Bobrowniki sprzedała w drodze przetargu
20 nieruchomości komunalnych na łączną kwotę
2.059.212,40 zł.

- 12 działek w Bobrownikach

- 1 działkę w Rogoźniku

- 7 działek w Dobieszowicach


W 2017 roku Gmina Bobrowniki wystawi do sprzedaży 49 działek na łączną kwotę
4.543.565 zł netto

- 39 w Bobrownikach
- 1 w Rogoźniku
- 1 w Dobieszowicach
- 8 w Myszkowicach
gospodarowanie zasobami

W 2016 roku zrealizowano
inwestycje na łączną kwotę:

8.906.534,83 zł
Udzielone pozwolenia na budowę z podziałem na sołectwa
Informacje
finanse
Inwestycje
Wydarzenia
Plan na 2017
wartość zadania: 124 tys. zł

Zadanie sfinansowane
w całości z budżetu Gminy Bobrowniki
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w Bobrownikach
ul. Bażantów
wartość zadania: 74 tys. zł

Zadanie sfinansowane
w całości z budżetu Gminy Bobrowniki
Budowa podjazdu do garaży OSP Dobieszowice
wartość zadania: 98 tys. zł

Zadanie sfinansowane
w całości z budżetu Gminy Bobrowniki
Budowa oświetlenia ulicznego
w Myszkowicach
ul. Leśna
W 2016 roku uruchomiono podstronę: www.inwestuj.bobrowniki.pl, która przedstawia w sposób przejrzysty przetargi na sprzedaż nieruchomości komunalnych
wodociągi
i kanalizacja
wodociągi
i kanalizacja
infrastruktura
drogowa
infrastruktura
drogowa
infrastruktura
drogowa
infrastruktura
drogowa
infrastruktura
drogowa
infrastruktura
drogowa
podjazdy
dla OSP
podjazdy
dla OSP
podjzdy
dla OSP
oświetlenie
uliczne
oświetlenie
uliczne
oświetlenie
uliczne
budynki użyteczności
publicznej
liczba mieszkańców
Wykres demograficzny

wskaźnik G
Wskaźnik G to liczba, która wyniknie z podzielenia dochodów podatkowych danej gminy (podatków lokalnych oraz udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych) przez liczbę jej mieszkańców
2012 - 1198,09 zł
2013 - 1301,98 zł
2014 - 1357,88 zł
2015 - 1430,18 zł
2016 - 1671,48 zł
2017 - 1740,86 zł
wykres wskaźnika G
Udzielone pozwolenia na budowę
wydarzenia
Reforma Oświaty

Mieszkańcy naszej gminy muszą sobie zdawać sprawę z tego, że pierwsze lata funkcjonowania nowego systemu niestety będą się wiązały z jeszcze większym wydatkowaniem pieniędzy z budżetu gminy na cele oświatowe, jeśli chcemy utrzymać wszystkie nasze placówki szkolne. Jednak warto podjąć tę walkę o nasze szkoły, aby dzieci w gminie mogły się kształcić blisko domu i w komfortowych warunkach.
wydarzenia
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
11 maja w dobieszowickim Dworku odbyła się konferencja organizacji pozarządowych z terenu gminy przygotowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w Katowicach. Tematem spotkania była działalność stowarzyszeń, możliwość wsparcia instytucjonalnego jak i finansowego ze źródeł zewnętrznych, inne formy organizacyjne dostępne dla stowarzyszeń oraz zmiany w ustawie o stowarzyszeniach.
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
VIII Biesiada Folklorystyczna w Twardowicach
Gmina Bobrowniki dobrym przykładem
20 grudnia na Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła się Konferencja Rad Działalności Pożytku Publicznego "Razem zmieniajmy otoczenie” Wydarzenie miało na celu pokazać rolę samorządów w kształtowaniu aktywności mieszkańców Województwa oraz problemy z jakimi borykają się przedstawiciele sektora pozarządowego. Nasza gmina została zaproszona do uczestnictwa w przedsięwzięciu jako przykład dobrych praktyk współpracy na linii samorząd –ngo. 
PONE
Po raz trzeci ruszyły dofinansowania do wymiany kotłów, dla mieszkańców Gminy Bobrowniki
Zakres inwestycji i wysokość dotacji udzielanej przez gminę:
na zakup i montaż kotła retortowego dofinansowanie w formie dotacji wynosić będzie do 80% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 7.000 zł dla jednego beneficjenta.
na zakup i montaż kotła gazowego dofinansowanie w formie dotacji wynosić będzie do 80% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 4.000 zł dla jednego beneficjenta
Honorowy Obywatel Gminy Bobrowniki
Rada Gminy Bobrowniki na wniosek Wójta Gminy Bobrowniki w czerwcu 2016r. zadecydowała o przyznaniu pierwszego w historii gminy Honorowego Obywatelstwa
Profesorowi Janowi Miodkowi

Nagrodzono mieszkańców gminy
W poniedziałek, 21 marca, Starosta Będziński – Arkadiusz Watoła, wręczył nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W 2016 roku, uhonorowano mieszkankę Bobrowniki – Panią Halinę Gajdzik oraz zespół śpiewaczy Wymysłowianki.
Gmina Bobrowniki uczestnikiem II Światowego Kongresu Klastrów

31 marca w zabytkowej kopalni Guido rozstrzygnięty został konkurs na Menadżera Innowacji. Uroczystość była preludium zaczynającego się następnego dnia w Dąbrowie Górniczej II Światowego Kongresu Klastrów. Już drugi rok z rzędu partnerem przedsięwzięcia była Gmina Bobrowniki.
III edycja Moto Rock Festiwal 2016
Jubileusz 50 lecia szkoły podstawowej
oraz 791 urodziny Rogoźnika
VI Noc Świętojańska
I edycja biegu pod pochodniami w rogoźnickim parku
VIII Dni Gminy Bobrowniki
Memoriał Jerzego Chwały
Światowe Dni Młodzieży 
TOUR DE POLOGNE na gminnych drogach
100 lecie istnienia Szkoły Podstawowej w Sączowie

Piknik modelarski w Bobrownikach
III runda Mistrzostw Strefy Południowo-Zachodniej Polski w Trialu
Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze
Obchody Święta Wojska Polskiego
Priorytet 1
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie – II etap wraz z przebudową sieci wodociągowej ul. Wolności w Sączowie

wartość zadania: ponad 5 mln zł


dofinansowanie:
Ogólnopolski Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Priorytet 1
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Dobieszowicach

wartość zadania: 5,5 mln zł

dofinansowanie:
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Śląskiego
Priorytet 1
Budowa i przebudowa drogi Narutowicza i Podmiedze w Rogoźniku

wartość zadania: 3,7 mln zł

dofinansowanie:
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Remont budynku Amfiteatru w Rogoźniku
z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych


wartość zadania : 2,5 mln zł

dofinansowanie:
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Śląskiego 2014-2020
Priorytet 1
Priorytet 1
Budowa drogi łączącej ulicę Sienkiewicza z 1-go Maja w Bobrownikach

Wartość zadania 2.9 mln. zł.

dofinansowanie:
Program Rozwoju
Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (OSP Myszkowice, OSP Wymysłów,
OSP Twardowice, DK Sączów)

Wartość zadania 2.8 mln. zł.

dofinansowanie:
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Śląskiego
Priorytet 1
Priorytet 1
Wykonanie lokalnego Programu Rewitalizacji

Wartość zadania 61 tys zł.

dofinansowanie:
Program Operacyjny
Pomoc Techniczna
Priorytet 2
Priorytet 2
Priorytet 2
Priorytet 2
Priorytet 2
Boisko przy szkole w Siemoni wraz z bieżnią
Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Twardowicach
Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Myszkowicach
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Bobrowniki – etap końcowy obejmujący: Wymysłów ul. Leśną, Kościuszki Rogoźnik, Niebyłą w Dobieszowicach, Nowotki w Bobrownikach + Sportową, Siemonię – Kościuszki, Pomłynie, Myszkowice, Twardowice, Sączów
Centrum przesiadkowe w Sączowie
Priorytet 3
Priorytet 3
Priorytet 3
Priorytet 3
Przebudowa budynku Urzędu Gminy Bobrowniki
Budowa Hali Widowiskowej w Rogoźniku
Rewitalizacja centrum Rogoźnika
Przebudowa 913
wydarzenia
Gmina Bobrowniki na 20-tym miejscu w województwie
W połowie listopada wyłoniono laureatów rankingu Jednostek Samorządu Terytorialnego w kategorii Zrównoważonego Rozwoju. Tydzień później portal samorządowy Polskiej Agencji Prasowej udostępnił pełne dane konkursu z podaniem klasyfikacji 2,5 tys. polskich gmin. Jest nam niezmiernie miło poinformować naszych mieszkańców, że gmina Bobrowniki znalazła się na 142 miejscu spośród 1563 gmin wiejskich. Tym samym nasza gmina jest najwyżej oceniona w powiecie będzińskim oraz sklasyfikowana na 20-tym miejscu w województwie śląskim. W porównaniu z poprzednimi latami nasza pozycja w rankingu rośnie. W 2010 roku zajmowaliśmy 215 miejsce.
Wydatki na przestrzeni lat
110 lat OSP Dobieszowice
Rekord pozyskanego dofinansowania zewnętrznego na realizację zadań inwestycyjnych
i
Full transcript