Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

FDI

No description
by

Định Phan Thúc

on 15 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of FDI

Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Tổng quan về đầu tư nước ngoài FDI-Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
1990 - 2011 FDI Bối cảnh hiện nay và một số đề xuất FPI-Đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam - Khái niệm
- Hình thức - Thực trạng vốn FDI
•Khối lượng vốn đầu tư
•Hình thức đầu tư
•Địa bàn đầu tư
•Lĩnh vực đầu tư
•Đối tác đầu tư - Bối cảnh hiện nay
- Tồn tại của FDI tại Việt Nam
- Một số đề xuất Đầu tư gián tiếp nước ngoài FPI:
Là hình thức đầu tư gián tiếp xuyên biên giới, chính là các hoạt động mua tài sản tài chính nước ngoài nhằm kiếm lời National Economics University - Tác động FDI đến kinh tế Việt Nam
•Tích cực
•Tiêu cực Khái niệm:
- Đầu tư nước ngoài là sự dịch chuyển vốn đầu tư sang lãnh thổ của một nước do một nước khác sở hữu và kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp

Phân loại:
- Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI
( Foreign direct investment)
- Đầu tư gián tiếp nước ngoài FPI
( Foreign portfolio investment)
- Hỗ trợ phát triển chính thức ODA
( Official development assistance) FDI: Là loại hình di chuyển vốn giữa các nước trong đó người chủ sở hữu vốn đồng thời là người trực tiếp quản lí và điều hành hoạt động sử dụng vốn (GT KTVN)

FDI: Là nguồn vốn đầu tư của tư nhân nước ngoài để đầu tư cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nhằm mục đích thu lợi nhuận. Đây là nguồn vốn lớn, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển (GT KTPT) Hình thức đầu tư trực tiếp tại Việt Nam hiện nay khá đa dạng:

- Doanh nghiệp liên doanh
- Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài
- Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác
- Đầu tư theo hợp đồng BOT, BT, ....
- Đầu tư thông qua mô hình công ty mẹ và con Hiện nay có 2 quan điểm về tầm quan trọng của nguồn vốn FDI:

- Quan điểm thứ nhất cho rằng: Các nước đang phát triển vừa thiếu vốn, vừa nhập siêu trong thương mại quốc tế
-> FDI sẽ giúp họ khắc phục điều này

- Quan điểm thứ hai cho rằng: Vốn FDI là khoản vay dài hạn và các doanh nghiệp được chuyển lợi nhuận này về nước.
-> Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến cán cân thanh toán của các quốc gia đang phát triển 1991 2009 2000 (cc) image by jantik on Flickr 1996 1997 1999 2004 2005 2008 2011 Khối lượng vốn FDI vào Việt Nam - Các dự án FDI đăng ký ở Việt Nam cho đến giữa thập kỷ 90 chủ yếu dưới hình thức liên doanh giữa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và nhà đầu tư nước ngoài. Tính đến cuối năm 1998, số dự án liên doanh chiếm tới 59 % tổng số dự án và 69% tổng số vốn đăng ký

- Từ năm 1997, hạn chế này đã được xóa bỏ và tác động mạnh tới chuyển dịch cơ cấu số dự án FDI theo hình thức sở hữu

- Hiện tại, hình thức liên doanh giảm xuống còn chiếm 42,5% tổng vốn đăng ký, trong khi hình thức dự án có 100% vốn nước ngoài chiếm 45,5%, còn lại là dự án BOT và hợp đồng hợp tác kinh doanh. Trong các dự án liên doanh, số dự án liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng tăng lên đáng kể Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến 31/12/2011 Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới Nguồn vốn kiều hối chuyển về nước liên tục tăng
- Năm 2006: 6,8 tỷ USD
- Năm 2011: 9 tỷ USD
Việt Nam lọt vào top 16 nước nhận kiều hối nhiều nhất TG - Các lợi thế có tính tự nhiên đang mất dần
- FDI chuyển hướng vào các ngành phi thương mại (cc) image by nuonsolarteam on Flickr 1. Chất lượng thu hút FDI còn thấp, thiếu bền vững
- Giá trị gia tăng thấp
- Cơ cấu xuất nhập khẩu thay đổi không nhiều
SP công nghệ cao Việt Nam: 7,5% >< Đông Á: 54,4%
- Vốn thực hiện/ Vốn đăng kí còn thấp
- Liên kết giữa khu vực FDI và doanh nghiệp nội địa còn hạn chế
Các DN lắp ráp ở Việt Nam phải nhập 70-80% sản phẩm phụ trợ -> GTGT tạo ra còn thấp 2. Phân cấp quản lí cho từng địa phương còn bất cập
- Vượt rào để thu hút đầu tư
- Công tác xúc tiến đầu tư còn chưa hiệu quả thiếu thông tin, sự liên kết cũng như đội ngũ cán bộ có chuyên môn
- Thủ tục hành chính và nạn tham nhũng 4. Tình trạng báo lỗ triền miên
- Một phần lớn doanh nghiệp FDI làm ăn có lãi nhưng báo lỗ để tránh nộp thuế
2009: 60% DN FDI báo lỗ
2011: 90% DN FDI báo lỗ
- Ngoài ra các DN này còn dùng thủ thuật chuyển giá để đưa lợi nhuận ra nước ngoài 1. Về luật pháp, chính sách
- Tiếp tục rà soát pháp luật, chính sách về đầu tư đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính
- Thu hút có định hướng và chọn lọc các dự án đầu tư 3. Về vấn đề nguồn lực
- Đẩy mạnh giáo dục đào tạo nhằm nâng cao chất lượng lao động
- Hoàn thiện, bổ sung, đưa Luật lao động vào đời sống nhằm lành mạnh hóa quan hệ lao động 4. Về quản lí nhà nước
- Phối hợp chặt chẽ giữa trung ương và địa phương trong việc cấp phép và quản lý và các dự án đầu tư
- Tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, nâng cao năng lực thực thi và hiệu quả quản lý nhà nước về ĐTNN của các cơ quan chức năng
- Duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên giữa các cơ quan Chính Phủ với các nhà đầu tư 2. Về quy hoạch và xúc tiến đầu tư
- Làm tốt công tác xây dựng quy hoạch và quản lý quy hoạch
- Công bố rộng rãi các quy hoạch cũng như danh mục đầu tư quốc gia đã được phê duyệt
- Chú trọng xây dựng cũng như đào tạo cán bộ ở cơ quan xúc tiến đầu tư 3.Tình trạng ô nhiễm môi trường
- Nhiều vụ việc gây ô nhiễm môi trường của các dự án FDI gây hậu quả nặng nề và giảm tính bền vững của tăng trưởng kinh tế
- Việc chuyển giao công nghệ lạc hậu, cũ kĩ đang có nguy cơ biến Việt Nam thành "bãi rác công nghệ" 1. Chất lượng FDI còn thấp, thiếu bền vững
- Cơ cấu xuất nhập khẩu thay đổi còn chậm
Hàng hóa CN cao
Việt Nam: 17,8% >< Đông Á: 54,4%
- Vốn thực hiện/ Vốn đăng kí còn thấp - Có nhiều hình thức đầu tư: Quỹ hỗ tương, công ty bảo hiểm, tổ chức tài chính...
- Tính bất ổn, khó quan sát
- TTCK chưa huy động được nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia
Full transcript