Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NİTEL ARAŞTIRMADA TEMEL KAVRAMLAR

No description
by

Özge Çaluklu

on 28 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NİTEL ARAŞTIRMADA TEMEL KAVRAMLAR

NİTEL ARAŞTIRMADA TEMEL KAVRAMLAR
Genelleme
Güvenirlik
Etik

TEMEL KAVRAMLAR
Genelleme
Kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklayan kuram veya cümlelerdir.
Yani bir konu üzerinde belli araştırmalar sonucu ortak bir karara varmaktır.
Örneğin;gelişmiş ülkelerde ortalama insan ömrü,gelişmemiş veya az gelişmiş ülkelere göre daha uzundur.
Güvenirlik
Araştırma sonucunun tekrar edilebilirliği açısından önemlidir.Yani “Güvenilir midir?” sorusuna yanıt arar.
Sonuçların inandırıcılığı açısından önemlidir.
Nitel araştırmada güvenirlik açısından bazı sorunlar çıkabilir çünkü insan davranışı hiçbir zaman durağan değildir.
Veri Toplama Yöntemleri
Gözlem
Görüşme
Doküman
Etik
Bilimsel olarak ahlak anlamındadır.
Bir araştırmanın etik olması için bazı kurallar vardır.Bu kurallar;araştırma profesyonelliğine karşı sorumluluk,katılımcılara karşı sorumluluk ve topluma karşı sorumluluk başlıkları altında incelenmektedir.

Gözlem
Gözlem:Herhangi bir ortamda veya kurumda oluşan davranışı ayrıntılı olarak tanımak amacıyla kullanılan bir yöntemdir.
Aynı zamanda tarafsız bir şekilde gözlem yapılması o konunun güvenirliğini arttırır.
Görüşme
Görüşme:Araştırmaya katılan bireyin duygu ve düşüncelerini anlatma etkinliğidir.
Asıl amaç bireyin görüşleri çerçevesinde bakış açısı hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Doküman
Doküman:Üzerinde araştırma yapılan konuyla ilgili olgu ve olaylar hakkında bilgi almak için yazılı belgelere başvurulmasıdır.
Yazılı belgenin yanı sıra video kayıtları da belge olarak kullanılabilir.
Görüşme ve gözlem yapmaksızın belgeyle bilgi elde etmek zaman tasarrufu sağlar.

Araştırma Profesyonelliğine Karşı Sorumluluk
Araştırmacılar kopya çekmemelidirler,
Yanlış bilgi vermemelidirler,
Gelecekte olabilecek bir çatışmayı riske atmamalıdırlar.
Katılımcılara Karşı Sorumluluk
Katılımcı adaylarını bilgilendirme,
Gönüllü olup olmayacaklarını öğrenme,
Araştırmacının dürüst ve açık olması,
Katılımcıların istedikleri zaman araştırmadan çıkabilmeleri,
Araştırılan kişilerin bireysel özelliklerine saygı duyulmasıdır.

Topluma Karşı Sorumluluk
Araştırılan kişilerin gerçek kimliklerinin gizli tutulması,
Araştırmacılar,araştırma bulgularını açıkça,doğrudan ve uygun bir dil ile sunmalıdırlar.
Full transcript