Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Eva Hjelm

No description
by

Eva Hjelm

on 21 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Eva Hjelm

Mål: Att göra eleverna delaktiga i bedömningen med hjälp av IKT

Pre-checklista
Att aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess.
Att tydliggöra mål och kunskapskrav


Att skapa aktiviteter som synliggör lärandet
Att kunna återkoppla kring lärandet
Att eleverna blir lärresurser för varandra

Att mål, undervisning och bedömning hänger samman vilket leder till bättre fokus.
Syfte med checklistan

Lärplattform
med koppling mellan schema, kursplanering, hemsida, närvaro, kommunikation, kunskapskrav, omdöme och utvärdering.

Framtidsfokus för eleverna.

Det finns många som har sina
egna modeller
och det är utvecklande i sambedömning.

Lärarna kan göra
sambedömning
i större utsträckning som tex ergonomi som finns i flera olika kurser på olika program på gymnasiet.

Det finns fler
kunskapskrav som återkommer
i olika kurser som tex:
När eleven samråder…
Vid utförd arbetsuppgift utvärderar eleven ...
Eleven samverkar med andra och kommunicerar ...
Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet
Eleven gör en enkel dokumentation av sitt arbete samt utvärderar ...
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder och värderingar...


Framtida rutiner för att underlätta bedömning
Eva Hjelm
Kasam
Målet med modellen är att eleverna blir mer
studiemotiverade
och använder olika
informationskanaler
som en naturlig del i utvecklingen.
Samarbete i
olika kurser
kring kunskapskraven i Gy11.
olika program
och kan på ett naturligt sätt samarbeta och utvärdera.

Meningsfullt och begripligt
Hanterbart genom medeveten närvaro.
Utvecklande för lärare
Med
rutiner
kan vi skapa ett bättre arbetsklimat och få en
tydlig
och
rättvis
betygssättning genom att göra eleverna ansvartagande.

Att eleven på ett tydligt sätt
coachas
mot sina betygsmål genom att använda en
pre-checklist
.
Focus genom KASAM: Känsla Av SAMmanhang
KASAM(Känsla Av SAMmanhang) innebär att eleverna finner att skolan är begriplig, hanterbar och meningsfull vilket hänger samman med självkontroll.

Forskningen säger:

Starta en
blogg/dela ett gemensamt dokument
för att dokumentera undervisningsmetoder, goda exempel, hälsotips och länkar för lärare.
Grupper på facebook: Idrottslärare, Bedömning för lärande, Flippa klassrummet.
organisera ett fördjupat arbete i
PAL
,
ämneslagen
inom KASAM
kompetensutveckling
, med fokusering och kommunikation genom KASAM.
att fler lärare jobbar med fokusering genom KASAM.
att få eleverna själva att utveckla KASAM för att bli
fokuserad och målinriktad.

Vad är Mindfullness
Prova på mindfullness:
Hur vill du gå vidare med KASAM ?
Kroppsskanning

Mindfullness i skolan:
Vill du vara med i en grupp och utveckla en modell kring bedömning och lärande genom KASAM?
Skriv din mailadress så hör jag av mig!
Hälsningar

eva.hjelm@arlandagymnasiet.se
Full transcript