Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentatie Programma Decentralisaties voor SoZa Hoorn

No description
by

Karin Vogelpoel

on 18 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentatie Programma Decentralisaties voor SoZa Hoorn

DECENTRALISATIES Participatiewet Eigen kracht Wijkaanpak Onderwijs 1 gezin 1 plan CJG Welzijn Transformatie Jeugdzorg burgerparticipatie Samenwerking Passend regio Veiligheidshuis Politie Huisarts Gemeente Maatwerk Collega's Hoorn: Overkoepelend programma:
Decentralisaties in het sociaal domein
Jean Paul Verbeek
Roos Duijs en Maarten Zuiker

Participatiewet
Karin Vogelpoel (WF)

Decentralisatie AWBZ naar de WMO
Jeroen Mooij (Hoorn)

Jeugdzorg
Mohamed El Fedali (Hoorn)
Passend Onderwijs:
Maarten van Boxem Aanleiding: Decentralisaties in vogelvlucht Zorg en ondersteuning dicht bij mensen
Integrale werkwijze
Bezuinigingen
Compacte overheid Niet meer: 10-20 hulpverleners per gezin
Indiceren, doorschuiven en op papier mensen helpen
Betalen voor activiteiten i.p.v. resultaten Maar: Burger centraal
Integrale steun in directe leefomgeving
Meer ruimte voor professionals en minder bureaucratie
Nadruk op informele netwerken AWBZ Wat wordt er gedecentraliseerd? Welke nieuwe klanten zijn dit? Mensen zonder 'verblijfsindicatie', die zelfstandig thuis wonen en verschillende problematieken hebben:
Lichamelijk, psychiatrisch, verstandelijk, zintuigelijk, psychogeriatisch Belangrijkste opgaven? Versterken van de basis:
Eigen kracht/eigen verantwoordelijk
Eigen omgeving

Steun bieden waar nodig:
Wmo
Hulp bij huishouden
Collectieve voorzieningen
Maatschappelijk werk

Specialiseren als het niet anders kan:
Begeleiding groepen
Begeleiding individueel
Vervoer Om hoeveel mensen gaat het? De nieuwe participatiewet Om hoeveel mensen gaat het? Wwb, Wsw en Wajong samengevoegd tot één nieuwe wet
Quotumregeling voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten door werkgevers
Arbeidsparticipatie staat centraal
De introductie van het instrument loondispensatie
Instroom in de sociale werkvoorziening in huidige vorm stopt op 1 januari 2014
Efficiencykorting voor de sociale werkvoorziening Hoorns +/- 2650 mensen in 2014 in West-Friesland
Meer klanten voor gemeenten (voorheen Wajong):
Gemiddeld 3% van wwb-populatie
In Hoorn circa 30 op jaarbasis Werkorganisatie Medemblik Koggenland Enkhuizen Opmeer Hoorn Stede Broec Drechterland Extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging:
Individuele begeleiding en/of dagopvang (inclusief vervoer)
Bijv: hulp bij aan- en uitkleden en haren wassen Programma Decentralisaties WF 1. Samenhang tussen de 4 decentralisaties
Problemen van burgers houden zich niet aan beleidsmatige kokers
Deels dezelfde 'doelgroepen'
1 gezin/huishouden - 1 plan
Eén toegangspoort voor de burger
Meer generalistisch werken Borging van... 2. Regionale aanpak
Opschaling noodzakelijk om....
Goede partner te zijn voor maatschappelijke organisaties
Financiële risico's te kunnen dragen
Te beschikken over voldoende kennis en capaciteit Visie en uitgangspunten "Meer doen door meedoen, op basis van ieders eigen kracht" Eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid
Snelle effectieve hulp dichtbij
Preventie en facilitering gaan vóór hulpverlenen
Overheidsvoorzieningen waar mogelijk collectief aanbieden
Eén gezin/huishouden, één plan, één hulpverlener Spoorboekje Spoorboekje Spoorboekje 7 stappen 1. Inventarisatie en analyse van de doelgroep
2. Visie-ontwikkeling
3. Krachtenveldanalyse
4. Toegang en vraagverheldering
5. Organisatorische invulling (incl. risicobeheersing)
6. Inspraak
7. Toezicht, monitoring, verantwoording en kwaliteit 4 resultaten 1. Projectplan participatiewet
2. Analyse projectplan i.r.t. programmaplan
3. Analyse 'aanbepalende beleidsterreinen'
4. Voorstel proeftuin participatiewet
Projectopdracht in de maak:
5. Beleidsplan en verordeningen Doelen stelselherzieningen 1. Inhoudelijk (transformatie)
‘Van zorg veraf naar preventie, ondersteuning en zorg dichtbij’
‘Van complexe naar eenvoudige zorg’
‘Van verkokerde naar integrale aanpak’

2. Bestuurlijk (transitie)
Verantwoordelijkheid van ministeries, provincies en zorgverzekeraars naar gemeenten
In samenhang (passend onderwijs, participatiewet, AWBZ/Wmo en Jeugdzorg)

3. Financieel
Bundeling financieringsstromen
Harmonisatie bekostigingssystemen
Bezuiniging/ombuiging Overzicht activiteiten 1. Proeftuinen
2. Startfoto's
3. Tour des Jeunes
4. Regionaal programma en projecten
5. Informatiebijeenkomst en brief
6. Werkconferentie
7. Digitale nieuwsbrief
8. Krachtenveldanalyse
9. Communicatieplan Financiën Schuldhulpverlening
Minimabeleid Schuldhulpverlening
Minimabeleid Schuldhulpverlening
Minimabeleid Schuldhulpverlening
Minimabeleid Schuldhulpverlening
Minimabeleid Schuldhulpverlening
Minimabeleid Schuldhulpverlening
Minimabeleid Re-integratie
Inkomen
Werkgeversdienstverlening Programma Decentralisaties
WEST-FRIESLAND/Hoorn
Full transcript