Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Franska revolutionen 1789

No description
by

Emma Molin

on 12 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Franska revolutionen 1789

Franska revolutionen 1789
Frankrike före den stora revolutionen
Feodala privilegier - ett kvarvarande system från Medeltiden

Hård konkurrens med Storbritannien.

Absolutism

Upplysningen lyser med
sin frånvaro


Den politiska makten
Frankrikes ekonomiska situation
Kungamakten
Enväldig kung, Ludvig XVI

Drottningen Marie-Antoianette var illa omtyckt av folket

Folket svalt - hovet levde i lyx
Utlösande faktorer
Socioekonomiska klasser
Under 1
Medel
Under 2
Under 3
Över
Högre prästerskap tex. biskopar
Abbéer
Lantpräster
Högadel, arbetsfria ämbeten
Ämbetsadel
Lågadel på landet, ofta skuldsatt
Bankirer, större manufakturister, bildade borgare ex. läkare, journalister, författare
Butiksägare, hantverksmästare, lägre tjänstemän, självägande bönder med viss feodal bundenhet
Självägande småbrukare, feodalt bundna arrendatorer
Daglönare; lönearbetare, gesäller, lärlingar, arbetare
3. "Borgare", bönder
2. Adel
1. Präster
För att förstå bakgrunden till revolutionen bör dessa frågor besvaras:

- Hur såg den politiska makten ut?

- Hur var den ekonomiska situationen?

- Vilka sociala motsättingar existerade?
Den sociala strukturen
Feodal ståndsindelning rådde i Frankrike

- Adel

- Präster

- Tredje ståndet (95% av befolkningen)

- Föreställning om att indelningen av ständerna var av Gud given, därmed oföränderlig.

- Skapar privilegiesystem och orättvisor.

- Adeln och andra privilegiade håller hårt i sina privilegier.

- Adeln tar ut nya feodala privilegier.

- Tredje ståndet saknar möjlighet att påverka sin situation.

- Upplysningsidéerna börjar spridas och etableras hos borgarklassen.


Effekter och Konsekvenser
Effekter och Konsekvenser
Effekter och Konsekvenser
Orättvisorna uppmärksammas mer och mer
Medeltida idéer lever kvar..
Kungen inser att han måste tillmötesgå folket vilja till viss del - Risdagen kallas för första gången sedan 1614!
Ryktet om revolutionen spreds snabbt i Europa.

- Makthavare stärker kontrollen över sitt folk.

- Kungahus och adeln tar avstånd från revolutionen.

- Rop om hjälp samt information skickas i hemlighet från det franska kungahuset.
Revolutionärerna har tagit makten i Frankrike

- Kungafamiljen sitter i husarrest

- Revolutionsledarna uppmanar fransmännen att ta till våld och vapen för att sprida vidare revolutionens budskap.


Effekter och Konsekvenser
Skräckvälde och krig präglar åren efter revolutionens utbrott.

- Robbespierre, advokat och ledare som ligger bakom denna radikalisering.

- Gilijotinen används flitigt för att förgöra motståndare

- Ludvig XVI och Marie Antoinette avrättas 1793
(Friheten på barrikaderna, 1830)
Den franska staten hade enorma statsskulder
Mycket resurser gick åt för att kunna amerikanarnas frigörelse.

Fortsatt hård konkurrens från ett Storbritannien som börjar ta sin första steg mot en industriell utveckling.

Arbetslösheten ökar.

Trots detta pressas folket att betala höga skatter.

Ekonomiska krisen påverkar befolkningen
1788 drabbades stora delar av Frankrike av svår missväxt pga regn.

Priset på livsmedel ökar.

Svält och fattigdom.

Protester bemöts med våld.
Höga ämbetsuppdrag gav ett visst politiskt inflytande utöver kungen makt
- Adeln
- Präster
- Högre borgarklassen till viss del

Bönder saknade mer eller mindre helt politiskt inflytande
Folket protester mot förtryck och hungrar efter mänskliga rättigheter

- Kungens rådgivare talar om att jordägarna kanske är mer lämpade att betala skatt än de fattiga bönderna

- Adeln protesterar

- Tvingar fram ett parlamentsmöte med representanter från samtliga ständer.

- "Kan kolonisterna i Amerika, kan vi!"
För att förstå bakgrunden till revolutionen bör dessa frågor besvaras:

- Hur såg den politiska makten ut?

- Hur var den ekonomiska situationen?

- Vilka sociala motsättingar existerade?
Generalständerna samlas i maj 1789

- Första gången sen 1614

- Ovana att genomföra denna sortens möte, stor osämja

- Gammal regel om att varje stånd har en röst var, trots att 3:e ståndet representerade 95 % av folket

- Krav om en röst per person - kungen avslår förslaget

- Tredje ståndet väljer att avvika från mötet i protest
Stormningen av Bastiljen

- Ryktet om Nationalförsamlingens framgångar spreds ut på gatorna

- Oroligheter och våldsamheter mellan Parisbefolkningen och royalisttrogen militär

- Bastiljen var en fängelsborg med politiska fångar

- Vapen och ammunition fanns i borgen

- Upproret eskalerar

- Historiker är oense om beskrivningarna av stomningen av Bastiljen.


"Eden i bollhuset"

- Tredje ståndet samlas i en idrottshall

- Skapa en ny författning för Frankrike

- Ingen fick lämna mötet

- En del adelsmän och präster anslöt sig

- Nationalförsamlingen var bildad

- Kungen gav vikaEn ny fransk konstitution

- "Frihet, broderskap och jämlikhet"

- Mänskliga rättigheter

- Ideologiers utveckling

Effekter och Konsekvenser
Skräckväldet går över till diktatur

- Allmän värnplikt införs

- Frankrike blir en stark militärstat

- Militärt utbildade utnyttjar oron i landet genom att tillförskansa sig maktpositioner

- Napoleon Bonaparte tar makten i
Frankrike i december 1799
Full transcript