Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Хэрэглэгчийн зан төлөвт хийсэн судалгаа

No description
by

yujinia anuujin

on 6 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Хэрэглэгчийн зан төлөвт хийсэн судалгаа

Агуулга
1.Судалгааны зорилго
2.Хэрэглэгчийн худалдан авах зан төлөв гэж юу вэ?
3.Хэрэглэгчийн хар хайрцагны загварын тухай ойлголт
4.Судалгаа
5.Дүгнэлт


Дүгнэлт
Судалгааны зорилго
Маркетерүүдийн хийж буй ажлуудын гол зорилго нь хэрэглэгчдийг өөртөө татах, тэдэнд л бараа үйлчилгээгээ таалагдахуйц байлгах явдал юм. Харин хэрэглэгчдэд шинэ бүтээгдэхүүнээ санал болгож, тэдний хэрэгцээтэй нийцүүлнэ гэдэг амаргүй. Иймд аливаа бүтээгдэхүүнд хандах хэрэглэгчдийн зан төлөвийг танин мэдэж тэдэнд тохирсон маркетингийн үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. Иймээс хэрэглэгчийн
бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан
авах зан төлөвийг
тодорхойлохыг зорилоо.

Хэрэглэгчийн худалдан авах зан төлөв
Хэрэглэгчийн зан төлөв гэдгийг хамгийн энгийнээр тодорхойлбол компаниас явуулж буй маркетингийн үйл ажиллагаанд хариу үйлдэл үзүүлж байгаа хэрэглэгчийн зан ааш бөгөөд энэ нь тухайн бүтээгдэхүүнийг худалдаж авах эсэхээр хэмжигддэг. Бизнесийн байгууллагын амжилтын үндэс бол мэдээж үнэнч буюу байнгын худалдан авагчийг бий болгох байдаг. Тиймээс хэрэглэгчийн зан төлөв гэдэг зүйлийг маркетер хүн байнга судлаж байх
шаардлагатай байдаг.
Хэрэглэгчийн шийдвэр гаргалтанд дараах хүчин зүйлүүд нөлөөлдөг

Маркетингийн 4Р ( бараа бүтээгдэхүүн, үнэ, хуваарилалт, идэвхижүүлэлт )

Сэтгэл зүйн нөлөөлөл (Хэрэглэгчийн хувийн зан төрх, бодол санаа, амьдралын нөхцөл байдал, орлогын түвшин гэх мэт)

Нийгэм соѐлын хүчин зүйлс (хувь хүний нөлөөлөл, гэр бүлийн нөлөө, нийгмийн давхарга, боловсролын түвшин гэх мэт)

Тухайн нөхцөл байдлаас шалтгаалан нөлөөх хүчин зүйлс (худалдан авах зорилго, нийгмийн хүрээлэл, гэнэтийн орчны нөлөөлөл) Урьд өмнөх амьдралын
хэв маяг
Хэрэглэгчийн хар хайрцаг
Хэрэглэгчдийг эхлээд маркетингийн иж бүрдлээр өдөөхөд түүнээс хариу үйлдэл ирнэ. Харин тэрхүү хариу үйлдлийг хийхээс өмнө хэрэглэгчид сонголт буюу шийдвэр гаргах ба үүнийг хар хайрцаг гэнэ.

Хэрэглэгчийн зан төлөвт хийсэн судалгаа

Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Отгонтэнгэр их сургууль
Олон улсын худалдаа менежмент-3 курс
Б.Ану-Үжин
1. Мэдэхүйн үе шат
2. Өөрийн дотоод ой санамжаас хайх
3. Хэрэглэгчид өөрийн хайж олсон
мэдээллүүдээсээ сонголт хийж
үнэлэлт хийх
4. Бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг
худалдан авах шийдвэр гаргах
5. Хэрэглэгч сонгосон бараа
бүтээгдэхүүнийг худалдан авах үе
6. Хэрэглэгчдийн худалдан авсны
дараах сэтгэл ханамжтай, ханамжгүй
байдал зэргийг тодорхойлдог

Баянгол, Баянзүрх, Сонгиохайрхан, Чингэлтэй, Хан-Уул, Сүхбаатар гэсэн 5 дүүргээс нийт 300 хүнээс анкетийн судалгаа авсан бөгөөд бараа бүтээгдэхүүн худалдан авалт хийхэд нь юу нөлөөлдөг мөн шинэ бүтээгдэхүүнд хандах хандлага, реклам сурталчилгаанд хандах хандлага зэргийн судалж мэдлээ.
Эмэгтэй 179 Эрэгтэй 121 хүн оролцсон.

Судалгаа
Өрхийн орлогын хувьд:
Гэр бүлийн
байдлын хувьд:
Боловсорлын түвшины
хувьд:

Судалгаанаас дүгнэж үзвэл улаанбаатар хотын 5 дүүргийн нийт 300 хүнээс хэрэглэгчийн худалдан авалтын зан төлөвийн талаарх хэд хэдэн асуултаар судалгаа авахад нийт судалгаанд оролцсогчдын 43,33% нь телевизийн рекламнаас шинэ бүтээгдэхүүний талаарх мэдээлэлийг олж мэддэг гэсэн хариу өгсөн байна. Гэсэн хэдий ч реклам нь тухайн бүтээгдэхүүнээ бүрэн мэдээлэлж чаддаггүй гэж 63,33% нь хариулсан байна. Аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний реклам нь зорилтот зах зээлдээ бүрэн нийцсэн байх мөн чанар, хийц дизайнаараа бусад бүтээгдэхүүнээсээ ялгарах нь хамгийн чухал гэж судалгаанаас дүгнэгдлээ
Тиймээс бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэгчдийн хүлээлттэй нийцэж чадвал амжил олох бөгөөд үүний тулд бүтээгдэхүүний хөгжлөөс гадна хэрэглэгчийн зах зээл, түүний зан төлөвийг судлах шаардлагатай.

Маркетэрүүдийн хийх естой зүйл бол уг хар хайрцагт болж буй порцессыг мэдэж хэрэглэгчдийн ухамсарт нөлөөлөхүйц өдөөлтыг сайн хийж, зах зээлийг сегментчлэх түүндээ хандсан үйл ажиллагаагаа идэвхитэй зөв явуулах зайлшгүй шаардлагатай юм.

Сайн өдөөлтыг хийж өгснөөр үнэнч хэрэглэгчээ татаж авдаг. Ингэж үнэнч хэрэглэгчийн бий болгосноороо үе дамжин үнэ
цэнэт хэрэглэгч ч болох тохиодол бий.


Санал, зөвлөмж
1.Аливаа шинэ бүтээгдэхүүнийг зах зээл дээр гаргахдаа чанарыг эрхэмлэх
2.Рекламны шийдэл, Зорилтот хэрэглэчиддээ тохирох эсэхийг анхаарах
3.Бүтээгдэхүүнээ зах зээл дээр гаргахдаа хийц дизайныг нь анхаарах
4.Бүтээгдэхүүн бүрт амьдралийн мөчлөг гэж байдаг учраас зах зээлд гаргаж буй бүтээгдэхүүнээ амжилттай удаан оршин тогтоохын тулд хэрэглэгчдэд нийцсэн маркетингийн зөв бодлого явуулах
5.Рекламандаа тухайн бүтээгдэхүүний яг юу вэ? юунд ач тустай вэ? гэдгийг сайн тайлбарлаж өгсөн байх
Full transcript