Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

X IŞINLARI NASIL ÜRETLİR

No description
by

zeynep ahmetoglu

on 20 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of X IŞINLARI NASIL ÜRETLİR

ZEYNEP AHMETOĞLU
X IŞINLARI NASIL ÜRETLİR
Öncelikle tüpün içerisindeki hava boşaltılır. Çünkü tüpteki gaz moleküllerinin sayısı ne kadar az olursa bu moleküllerle çarpışarak hedeften sapan elektronların sayısı da o kadar az olur. Havası boşaltılmış cam tüpün bir ucunda, içinden elektrik akımı geçirilerek ısıtılmış iletken bir telden oluşan katot, diğer ucunda ise ısıya dayanıklı bir madde olan tungstenden yapılmış ve ucu eğik kesilmiş hedef levha olan anot bulunmaktadır. Katotla anot arasına uygulanan yüksek potansiyel farkı katottan termoiyonik yolla yayılan elektronları hızlandırır. İvmeli hareket yapan elektronlar, ışık hızına yakın hıza ulaşarak birkaç keV’luk enerjiye sahip olur ve anoda çarparak bir miktar ilerler. Kısa bir sure içerisinde durur ve bu esnada X-ışınları üretilir.
Fotoelektrik etki
MADDENİN YAPISI
Sıvı Kristaller
Katı ile sıvı arasındaki maddenin ilk erime sonrası haline sıvı kristal adı verildi. Örneğin hücre zarı, bazı proteinler,
sabun ve deterjan köpükleri gibi.

Fotoelektrik Olay;Yapılan deneyler ışığın taneciklerden oluştuğunu göstermiştir. Enerji taşıyan bu ışık taneciklerine foton denir. Fotonlar bir metal yüzeye çarptığı zaman metal yüzeyden elektron sökebilir. Işığın metallerden elektron sökmesi olayına fotoelektrik olay denir. Işık etkisiyle metalden kopan elektronlara fotoelektron denir.
Fotoelektrik olay ışığın kuantumlu yapıda olduğunu gösteren önemli olaylardan biridir. Bu olay ilk kez Hertz tarafından gözlenmiş nicel açıklaması Einstein tarafından yapılmıştır.
X Işınlarının Özellikleri
X ışınları yüksek frekans ve enerjiye sahip oldukları için madde içine girme özelliklerine
sahiptirler. Çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisinde,e metal parçalarının özellikle dökümlerin ve kaynak yapılmış parçaların sağlamlığını test etmekte ve astronomide de kullanılır
Katıları, atom gruplarının dizilişi ve simetri özelliklerine göre iki sınıfa ayırabiliriz bunlar
kristal katılar ve amorf (düzensiz) katılardır. Bir katı, yapıldığı atom, iyon veya moleküllerin
düzgün ve tekrarlanan biçimde üç boyutlu yapıda ise bu maddelere kristal
madde denir. Amorf katılarda ise kristallerde olduğu gibi belirgin bir düzen yoktur.
Üç temel bağ çeşidi aşağıda kısaca açıklanmıştır.
İyonik Bağ: Bir atom, diğer atoma bir veya daha fazla dış elektronu vererek
birleştiğinde kurulan bağdır. Tepkimeye giren elementlerden birinin atomları,
elektron kaybedip pozitif yüklü iyonlara dönüşürken, diğer elementin atomları
elektron kazanıp negatif yüklü iyonlar oluştururlar. Böylece zıt yükler birbirlerini
çekerek aralarında bir bağ kurulmuş olur
Kovalent Bağ: Elektronlar bir atomdan diğerine aktarılmaksızın ortaklaşa kullanılmasından
doğan bağdır.
Metalik Bağ: Bu bağlar metal ve alaşımlarında bulunur. Metal atomları üç boyutlu
bir yapı içinde düzenlenir. Atomların dış yörüngelerindeki elektronlar yapının
her tarafında serbestçe dolaşarak atomları birbirine bağlar.
2
röntgen cihazlarında da kullanılan
X-ışınının elde edilişi ile fotoelektrik olay temel olarak birbirinin tersi gibidir.
Fotoelektrik olayın gerçekleşmesini sağlayan elektromanyetik
dalga, görünür bölgede iken X-ışını eldesinde yayınlanan ışınlar,
görünür bölgede değildir.
Fotoelektrik olayda fotonlar hedef üzerindeki elektronları
sökebilir. X-ışını tüpünde elektronlar hedefe çarptırılarak foton
oluşturulur.
Yarı İletken Maddeler
Bu maddelerde elektronların bir bölümünün hareket yeteneği vardır.
Yarı iletken maddelere dışardan ısı, ışık ya da elektriksel potansiyel fark uygulandığında
serbest kalan elektronlar harekete geçerek iletkenlikleri gerçekleşir
Üstün İletkenler (Süper İletkenler)
Bazı element ve alaşımlar, çok düşük sıcaklıklarda
elektrik akımına karşı tüm direnci sıfırlanır ve elektrik iletkenliği olağanüstü artar.
Bu durumda olan iletkenlere üstün iletken (süper iletken) denir
Full transcript