Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cumhuriyet Dönemi Çağdaşlaşma

No description
by

umit karatas

on 26 April 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cumhuriyet Dönemi Çağdaşlaşma

MODERN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURULUŞU Devlet ve Toplum Kurumlarının Laikleşmesi Osmanlı İmparatorluğu'nda Hukuk Şeri Hukuk & Örfi Hukuk Tanzimat Öncesi mahkemeler:
Şeriat
Cemaat
Konsolosluk
Tanzimat Dönemi mahkemeler:
Şeriat
Cemaat
Konsolosluk
Nizamiye:Batı hukuk sisteminden etkilenmiş. Şeri davalar dışındaki davalar Osmanlı Hukuk Sistemindeki aksaklıklar:
Mahkemelerin tek yargıçtan (kadı) oluşması
Toplumsal ve hukuk alanlarındaki kadı erkek eşitsizliği Devletin Laik bir yapıya kavuşturulması:
1 Kasım 1922-Saltanatın Kaldırılması
3 Mart 1924-Halifeliğin Kaldırılması
30 Kasım 1925-Tekke, zaviye, dergah ve türbelerin kapatılması
17 Şubat 1926-Medeni Kanunun Kabulü
10 Nisan 1928-Anayasadan "Türkiye devletinin dini İslamdır" ibaresinin çıkarılması
5 Şubat 1937-Anayasaya Türkiye Devletinin laik bir devlet olduğu maddesi eklenmiştir Türk Medeni Kanunu Mecelle:
Tanzimat döneminde Ahmet cevdet Paşa'nın başkanlığında bir kurul hazırladı
Teokratik nitelikli(mülkiyet hakkı İslam'a göre)
Kara ve Deniz ticareti Fransız Hukukuna Göre
Türk Medeni Kanunu- 4 Ekim 1926:
İsviçre Medeni Kanunu
Hukuk birliği sağlandı
T.C. vatandaşları din,mezhep ayrılıkları gözetmeksizin hak ve ödevler bakımından eşit
Mirasta kadın erkek eşit

Resmi nikah zorunluluğpu
Kadınlara eğitim ve meslek edinme hakkı
Eğitim ve Kültür Alanında İnkılaplar Milli, çağdaş ve laik bir eğitim Milli Eğitim sisteminin gözeteceği esaslar:
Öğretim Birliği
Öğretimin yaygınlaştırılması ve kolaylaştırılması
Eğitimde kız ve erkek çocuklarının eşitliğinin sağlanması
Öğretilen bilginin hayatta kullanılabilir olması
Eğitim programlarının sosyal hayatın ve çağın gereksinimlerini karşılaması
Eğitim programlarının bilimsel olması
Eğitim ve öğretimde disiplin olması Tevhid-i tedrisat Kanunu (3 mart 1924)
Bütün okullar MEB'e bağlı
Yabancı ve azınlık okullarının devletce denetlenmesi Medreselerin Kaldırılması Latin alfabesinin kabulü
TBMM 1 Kasım 1928'de kabul etti
3 Kasım 1928'de yürürlüğe girdi Millet mektepleri Meslek ve teknik liseler İstanbul Üniversitesi, konservatuvarlar Yeni Tarih Anlayışı:
Medreselerde İslam Tarihi
Tanzimat döneminde ise Osmanlı saltanatı tarihi
Cumhuriyet döneminde ise milli tarih Milli Tarih çünkü; Misakı milli sınırları içinde yaşayanları ortak bir tarihin çevresinde birleştirmek ve kaynaştırmak 12 Nisan 1931-Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu) Yeni Dil anlayışı çünkü; Türkçenin yabancı sözcük ve kuralların istilasından kurtarılıp milli ve çağdaş bir dil 12 Temmuz 1932-Türk Dili Tetkik Cemiyeti (Türk Dil Kurumu) Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi Tekkelerin, zaviyelerin ve türbelerin kapatılması-30 Kasım 1925 Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun-25 Kasım 1925 Soyadı Kanunun Kabulü-21 Haziran 1934 Ölçüler, Saat ve takvimde Değişiklik:
26 Mart 1931 uzunluk ölçüsü metre, ağırlık kilogram
26 Aralık 1925-Miladi takvim ve uluslararası saat
1935-Cuma günü olan hafta tatili Cumartesi öğleden sonra ve Pazar Kadın Haklarının Kabulü;
3 Nisan 1930-kadınlara belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı
5 Aralık 1934-milltevekili seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı Ekonomik alanda gelişme Milli Ekonominin kurulması:Ekonomik yönden bağımsızlık ve kendi öz kaynaklarımızı kullanmak Cumhuriyetin ilk yılları:
kara-deniz ulaşım araçları yetersiz
yollar bakımsız
ilkel şekilllerde tarım
dış borçlar
düşük devlet gelirleri
Türkiye İktisat Kongresi (17 Şubat 1923-İzmir).
Amacı Milli ekonomi hedeflerini ve izlenecek yöntemleri belirleme
Katılanlar:Tüccar, işçi,sanayici,çiftçi ve esnaf temsilcileri
Türkiye İktisat Kongresi Kararları
Anonim şirketlerin kurulmaları kolaylaşacak
Milli Bankaların kurulması
Demir yolları yapımı hükümetçe bir programa bağlanacak
Türk karasularında yük ve yolcu taşımacılığı Türk bayrağı çekmiş gemilerle (kabotaj)
Sanayinin teşvik edilmesi ve yerli malı kullanımı Cumhuriyetin ilk yıllarında milli ekonomi:
milli ekonomi yerine özel girişim desteklendi fakat sermaye yetersizliği, yetişmiş iş gücünün olmayışı, denetim ve bilgi birikimi eksikliği ve 1929 ekonomik krizi özel girişimin önündeki engellerdi
1932'den itibaren devletçilik.
1933'ten itibaren 5 yıllık kalkınma planları Tarım:
Halkın büyük bölümü çiftçi
saban
17 Şubat 1925-aşar vergisinin kaldırılması
köylüye kredi, tohum,damızlık hayvan,fidan (tarım ve kredi kooperatifçilik)
1933-Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü
Ticaret:
1930-T.C.Merkez Bankasının kurulması:Türk Ekonomisini düzenleme
1924-Türkiye İş Bankası-T.C.nde ilk özel banka
1 Temmuz 1926-Kabotaj Kanunu Sanayi ve Madencilik
Osmanlı döneminden kalma az sayıda sanayi tesisi
1927-Teşvik-i Sanayi Kanunu
1933-5 yıllık kalkınma planları
1935-Maden tetkik arama Bayındırlık
Karayolları
Demiryolları
1927-Devlet demir yoları ve limanları genel müdürlüğü
1933-Hava Yolları devlet işletme idaresi Sağlık ve Tıp alanında Gelişme
1924-Ankara,İstanbul,Trabzon,Erzurum ve Diyarbakır'da örnek hastaneler
Sıtma ile mücadele
Full transcript