Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Att hylla eller informera

No description
by

sandra fara

on 6 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Att hylla eller informera

Hyllningstal
Tal
Tal har, som vi vet vid det här laget, olika syften och tanken är nu att du ska välja om syftet med ditt tal ska vara att hylla eller informera.
Förslag på ämnen att hålla tal om
HUR SKA TALEN STRUKTURERAS?
Förmågor i fokus
Att anspassa disposition, språk och stil till talets syfte och sammanhang.
Arbetsgången
1. Vill du hylla eller informera? Välj taltyp.
Låt oss titta på några exempel!
Att informera
Att hylla
Högtidstal med syftet att hylla
Informerande tal med syftet att förklara/undervisa
Ett tal till klassen.
Ett tal till/om en betydelsefull person:
En vän
Tränare
Pojkvän/flickvän
Artist
Eget ämne.
Sociala medier.
Dataspel.
Skönhetsideal.
Låttext.
Favoritförfattare.
Disposition
Hyllningstal/Högtidstal
Informerande tal
Inledning
Bakgrund
Tes/budskap
Argumentation
Avslutning
Inledning
Bakgrund
Tes/budskap
Argumentation
Avslutning
Att kunna hålla en muntlig framställning inför grupp.
Att ha kontakt med publiken.
Att kunna använda retoriska verkningsmedel.
2. Läs och lär dig mer om din taltyp. (inscannat material finns på Adela.
3. Påbörja manusarbetet. Ett skriftligt underlag ska lämnas in till Sandra.
Det skriftliga underlaget
Förklara vad syftet med ditt tal
är och vilket budskap du vill förmedela till publiken.
Redogör kortfattat för ditt tals övergirpande dispostion och för vad som tas upp i de olika delarna.
Nästa vecka - Fotsätt med manusarbetet, sista timmen testar vi talen i små responsgrupper.
Veckan därpå - talen framförs.
Hämta gärna inspiration från förebilder när du skapar ditt tal!
Tips - Den retoriska processen
Intellectio - Steg ett handlar om att analysera den retoriska situationen.
Vad vill du uppnå med ditt tal? Vad ska ditt tal handla om? Hur vill du att de som lyssnar skall reagera?
Syfte och ämne
Mottagare
Sammanhanget
Vilka kommer lyssna? Vilken relation har du till dem? Vilka tidigare kunskaper och erfarenheter har de om ditt ämne?
Var ska talet hållas? Hur se lokalen ut? Hur lång tid har du på dig?
Inventio
Inventio - Steg två handlar om att reflektera över inhållet.
Vrid och vänd på ditt ämne, försök komma på olika uppslag, argument och hitta så mycket fakta som möjligt.
Fundera på vilka termer, ord och begrepp som förknippas med ditt ämne.
Om du ska prata om en person kan du fundera över hur den personen kan beskrivas.
När du har fått ihop en massa idéer är det dags att börja fundera på hur du ska ordna innehållet, gallra och behåll de idéer du tycker känns bäst.
Dispositio
Dispositio - Steg tre handlar om att ordna innhållet.
Inledningen ska vara kort och intresseväckande.
Starthjälp
Ställ en fråga till publiken, gärna en fråga som utmanar och överraskar.
Visa en bild som aknyter till ditt ämne.
Citera någon som har koppling till ditt ämne.
Inled med ett påstående som du sedan återkommer till i ditt tal.
Berätta om en händelse ur verkligheten och som har med ämnet att göra.
Elocutio
Elocutio - Steg fyra handlar om manusarbetet.
Skriv gärna ner ditt tal ord för ord, men öva in det så att du inte måste läsa innantill när du framför talet.
Fokusera särsklit på att skapa tydliga och bra övergångar mellan talets olika delar.
Smycka språket, tänk på alla tal vi har läst och lyssnat på, vilka stilfigurer har gjort intryck på dig?
Memoria
Memoria - Steg fem handlar om att öva på framförandet av talet.
Öva, öva och öva igen.
Håll talet framför spegeln, familj och vänner.
Kort och gott, håll talet för så många som möjligt och låt personerna som lyssnar ge dig feedback och råd.
Actio
Actio - Steg sex handlar om framförandet.
Det kan vara svårt att ha ögonkontakt med alla som sitter i publiken, försök dock att titta lika ofta på dem som sitter framför dig som dem som sitter på sidorna.
Även om du ska prata om ett allvarligt ämne kan vara bra att bjuda publiken på ett leende, särsklit i inledningen av talet.
Gester
Rösten
Ögonkontakt
Ansiktsuttryck
Eftersom vårt kroppsspårk ofta är omedvetet är det inte alltid enkelt att veta hur man använder sina armar och händer när man talar inför grupp. Öva inför spegel/vänner, och när du blir medveten om dina naturliga rörelser - utnyttja dem för att förstärka delar i ditt tal.
Du kan anpassa din röst på flera sätt: genom röstvolym, tonfall, tempo och betoningar.
Ta till exempel i lite extra när du kommer till partier som är viktiga i ditt tal.
Att hylla
Inlednig
Inledningens främsta syfte är att väcka intresse och skapa stämning. Rikta dig till din publik eller till den talet handlar om.
Bakgrund och tes
Direkt efter inledningen kan du säga några väl valda ord vem/vad som ska hyllas och varför.
Argumentation
Det här är den längsta delen i talet, här lyfter du fram de kvaliteter och egenskaper som ska hyllas, eller ger olika exempel som utvecklar talets ämne och budskap.
Jag vill nu lyfta fram tre egenskaper som gör X till en förbild och inspiration för mig. För det första..
Avslutning
I den sista delen av talet kan du kort sammanfatta det centrala budskapet och runda av genom att citera någon, rikta en uppmaning till publiken och/eller tacka för dig.
Att informera
Inledning
Inled med att vara personlig. Även om ämnet du ska prata om inte direkt har med dig som person att göra kan du till exempel berätta om hur du kom i kontakt med ämnet.
Bakgrund och ämnesbeskrivning
Sätt in publiken i ditt ämne. Hur utförlig den här delen ska vara beror på ämnet och publikens förkunskaper.
Bakgrunden bör även innehålla en syftesbeskrivning, vad är orsaken till att du talar om det valda ämnet.
Tes / budskap
Direkt efter syftesbeskrivningen formulerar du något som liknar en tes.
Argumentation
Kunskap om svensk språkhistoria är viktigt.
Här går du igenom fakta och exempel som är viktiga för förståelsen av ditt ämne. Även om det inte handlar om att argumentera på sådant vis som man gör i ett argumenterande tal ska du på ett övertygande sätt prata om ditt ämne. Tänk logos, etos, patos.
Presentera argumentationen genom tre huvudpunkter, kronologiskt, eller tematiskt.
Avslutning
Använd din avslutning till att kort sammanfatta det centrala innehållet i ditt tal och återknyt gärna till din tes.
Den röda tråden
När du arbetar med ditt manus är det viktigt att du tänker på att förstärka den röda tråden.
...det var ett exempel. Ett annat tydligt exempel är...
...För det första, för det andra...
Nu undrar ni kanske varför jag tar upp det här? Jo..
Nu har jag beskrivit problemet. Hur ser då lösningen ut?
Avslutningsvis..
9D, för er gäller endast hyllningstal
Talets längd:
3-4 min
Talets olika delar:
Mål under dagens lektion
Välj ämne.
Skriv in talets delar i ditt svenskadokument och börja punkta upp vad du ska säga.
Full transcript