Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Svensk språkhistoria

No description
by

Anna Bergvall Gustavsson

on 25 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Svensk språkhistoria

0
500
1000
1500
2000
Den Urnordiska Perioden 300-800
300
800
Den runsvenska perioden ca 800-1225
1200
Den fornsvenska perioden 1225-1526
Den äldre nysvenska perioden 1526-1732
1700
Den yngre nysvenska perioden 1732-ca1900
1900
Den nusvenska perioden ca1900-?
Svensk
språkhistoria

Stavningsreformer
1906
1945
Östnordiska
Svenska
Danska
Västnordiska
Norska
Isländska
Färöiska
Arvord vs. lånord
Arvord
Lånord
Personbeteckningar
Bosättningsord
Näringslivsord
fader
moder
broder
syster
son
dotter

man
kvinna
barn
bonde
brud
gisslan
Personbeteckningar
Bosättningsord
hus
hem
sal
dörr

vägg
stol
golv
Näringslivsord
åker
träda
kärve
säd
korn
havre
vete
stig
bröd
fläsk
ko
gås
flöte
eka
skepp
båt
Äldre Västgötalagen
Äldre Västgötalagen
Många böjningsändelser
Massor av lånord (tyska, men även danska)
iak ær
þu æst
han ær
hon ær
vi ærum
i ærin
þe æru

Thet begaff sigh j then tijdem, att aff Keysar Augusto vthgick itt bodh, at all werlden skulle beskattas. Och thenna beskatning war then första, och skeede vunder then Höffdingen offuer Syrien, Kyrenio.
Julevangeliet 1526
1526 Nya Testamentet på svenska
1541 Gustav Wasas Bibel
Gambla Swea och Göta Måles Fatebur
Den äldre futharken
Rökstenen
Den yngre/vikingatida runraden
Then Swänska Argus
Aftonbladet
Carl Michael Bellman
Svenska Akademin
Svenska Akademin
Allt annat
(exempel)
1906
1945
Pluralformer på verb togs bort
dt
tt
fv, f, hv
v
de gingo
de gick
Språkpoliser
hafva
hava (ha)
rödt
rött
de kommo
de kom
hvad
vad
• Språkträden
• Runraderna
• Rökstenen
• Landskapslagarna
• Stavningsreformer
• Lånord genom tiderna
• Bibelöversättningar
• Stiernhielm om svenska språket
• Svenska akademin
• Aftonbladet
• Eget förslag?

Ämnesförslag PM Språkhistoria
Kunskapskrav
• Du ska skriva ihop en till två sidor om ditt valda ämne.
• Det ska vara faktaspäckat och objektivt. Ange källor genom texten (konsekvent enl. Harvard)
• Källförteckningen ska ligga på en egen sida.
• Använd dig gärna av ett par underrubriker för att göra din text strukturellt tydlig och lättöverskådlig.
• Alla språkliga regler ska följas som vanligt; fullständiga meningar, styckeindelning stavningskontroll m.m.
• Ingen punktlista


För E-D
Du ska svara uttömmande på följande fråga:

Hur är det som du skrivit om relevant idag?


Ett svar på C-A-nivå innehåller en beskrivning/analys från flera synvinklar (det är det som är ”nyanserat”. Tänk på att välja ämne efter vad du vill åstadkomma – några av ämnesförslagen kanske inte passar så bra för C-A-frågan och då är det bättre att byta ämne om det är dit du vill nå.

Det spelar ingen roll hur många som väljer ett ämne, men det är en enskild uppgift och den ska behandlas som en sådan av alla – inga grupparbeten.

För C-A
Gustav Wasa
Exempel på lagtext:
”Om någon tager en annans båt utan ägarens lov, böte han tre örar för att han steg in i den och tre örar för att han steg ur den. Tager någon en annans häst olavandes, böte han tre örar för att han steg upp på den och tre örar för att han steg av.”
”Stjäl kvinna, skall hon undergå sådan dom och
sådan rätt som man, utom att kvinnor skola levande grävas i jord för så stor tjuvnad som män hängas för.”

(Samma lagar gäller kvinnan, dock skall hon istället för att hängas begravas levande vid stöld till ett värde av en mark.)

”Blir en tjuv tagen med tjuvgods och kommer i
kåkgrevens hus och i stadens järn, skall kåkgreven förvara honom, till dess han får sitt straff. Låter han honom rymma, då gälde han sin hals för hans hals.”

(Blir en tjuv gripen och hamnar i fängelset är det ”fängelsedirektörens” uppgift att hålla kvar brottslingen tills han fått sitt straff. Rymmer tjuven får fängelsedirektören tjuvens straff.)

Wij lathe tig och förstå, ath wår käre husffru Katerina hafffwer skicketh till dig… fem skiorter. Szå är wår faderlige wilije, ath thw them wille lathe achte, szå ath the icke förffares eller förkomme.

Käre szonn, ähr och wår faderlige wilije, att thw grannerligen wilth lathe haffwe godh acht och skötzmåll vm tijjt huffwedh, szå ath thw thätt altijd lather twätte och holle reenth, och elijest vdi alle motte tage tig till ware för alle farligheter.

Brev från Gustav Vasa till sin son Magnus:
1) Mædh lagh skal man land byggia.

2) Nød brythir lagh.

3) Nu liggia lagh j spyutstangx ænda.

4) Mange bækkia ok sma gøra stora aa.

5) Bætra ær thæth thræ, som boghis, æn thæth, som bristir.

6) Siælwe riwas vlua, tha the ey haua kalua.

7) Skogh hawir øron, ok mark hawir øghon.

8) Thæn blæs ey væl at eelde, som myøl hawir i munne.

9) Kombir thu til wlua, tha thiwth som the.

10) Man skall ey giffnom hæste i mun see.

11) Ey kombir skadhi een til by.

12) Man skal sla jærnith, tha thæth ær heeth.

13) Bætræ ær een fughil ij hænde æn fyre i skoghe.

14) J thysto vatne æru orma værste.

15) Alwara ok gaman fallir væl saman.

Ordspråk
(sen fornsvenska)
Full transcript