Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rettslige rammer for bruk av tvang og makt i skolen

No description
by

Marius Storvik

on 5 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rettslige rammer for bruk av tvang og makt i skolen

Rettslige rammer for bruk av tvang og makt i skolen
Rettslige utgangspunkt
Rett og plikt til opplæring

Forbud mot fysisk refselse

Plikt til inngrep i nødvergesituasjoner

Situasjoner skal i prinsippet løses uten maktbruk
Når det blir hett...
LA 2003-369:

Eleven blir bortvist, men nekter å forlate.

Eleven blåser papirkuler vætet med spytt i lærerens ansikt.


Læreren gjennomfører bortvisningen.
Eleven blir påført smerte og frykt.
Omsorgsplikt som inngrepshjemmel?
Barneloven § 30 pålegger foreldre omsorgsplikt for barn

Barnekonvensjonen art. 3 (1); barnets beste

Barnekonvensjonen art. 3 (2); staten har ansvar for å sikre barn omsorg

Barnekonvensjonen art. 23; Barn med funksjonshemminger har krav på særlig omsorg

Opplæringslovens § 9a - 3 gir skolen plikt til å ivareta trygghet og sosial tilhørighet.
Uhjemlet tvang
I Tvangsvaskdommen tillot Høyesterett uhjemlet tvang.

Omsorgsansvaret kan anses som tilstrekkelig hjemmel...?
Hjemmelen for bortvisningen er ordensreglementet

Delegasjonshjemmelen er for svak til å hjemle fysiske virkemidler, jfr. departementets brev.

Det foreligger ikke en nødvergesituasjon
Spørsmålet er:

Skal eleven få sitte der?

eller

Skal skolen bestemme?
Nødvergesituasjoner
Inngrep er rettmessig, jfr Straffeloven

Ansatte i skolen har plikt til å gripe inn, jfr opplæringsloven § 9a - 3
Nødvergesituasjoner
Nødverge krever et angrep

Angrepet kan rettes mot personer eller eiendom

Preventivt nødverge?
Vurderingstema ved nødverge
På hvilket tidspunkt kan en gripe inn?

Hvilke virkemidler kan en bruke?

Hvor lenge kan en opprettholde inngrepet?
Omsorgssituasjoner
Rettskildene viser at skolen har et omsorgsansvar

Hva ligger i omsorgsansvaret?
Omsorgsansvaret
Forbud mot å påføre barna fysisk eller psykisk skade

Rettspraksis om forbud mot å fysisk straffe barn

Hva med bortvisning fra stua?
Omsorgsansvaret
Forskrift om rettigheter og tvang i barnevernsinstitusjoner § 13 hjemler:

- Mindre inngripende fysisk tvang eller makt
- Eksempelvis kortvarig fastholding eller bortvisning fra fellesrom
Vilkår i barnevernsinstitusjoner:
Åpenbart nødvendig for:
- å gi forsvarlig omsorg
eller
- av hensyn til å skape trygghet og trivsel for alle på institusjonen
Skolens omsorgsansvar
Forskriften gir ikke hjemmel for skolen.

Kan forskriften anses som kodifisering av omsorgsansvaret?
Hvordan ivareta rettssikkerheten?
Alle situasjoner som skolens ledelse blir gjort oppmerksom på bør behandles som enkeltvedtak.

Intervensjonene bør sendes ut av skolen for lovlighetskontroll.
Modell for lovlighetskontroll?
EMKs vurderingstema:

1. Hjemmel?

2. Formål?

3. Forholdsmessig?
Uønsket?
eller

Uakseptabel atferd?
Ytre rammer
Sparken?

Straffbar legemsfornærmelse?

Erstatningsplikt?
Tvang?
eller

Makt?
Prosessuelle rettigheter
1. Barnevernsinstitusjoner

2. Psykiatriske institusjoner

3. Dansk forskning
Full transcript