Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Språklig variation

No description
by

Sigrid Ernlund

on 7 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Språklig variation

Språklig variation
dialekter
sociolekter
kronolekter
Dialekt - vad är det?
Götamål
dialekt
diale´kt, munart, folkmål, bygdemål, landsmål, allmogemål, språkvariant som talas av invånarna inom ett avgränsat geografiskt område, t.ex. ett landskap eller en socken. En dialekt skiljer sig från riksspråket liksom från angränsande dialekter. Skillnaderna kan gälla språkdrag på alla nivåer: fonologisk, morfologisk, lexikal och syntaktisk.

sociolekt
sociole´kt, social dialekt, språkart (varietet) som är utmärkande för en viss social grupp. Sociolekter är ofta till uttal, ordböjning och ordförråd också regionalt begränsade så att medlemmar av samma sociala klass i olika delar av ett språkområde varierar inbördes. Det innebär att samma varietet kan betraktas som sociolekt ur ett perspektiv och som dialekt ur ett annat. Skillnaderna mellan sociolekter är i regel kvantitativa snarare än kvalitativa och övergångarna mellan sociolekter glidande.

kronolekt
kronole´kt (av krono-, analogt med dialekt, sociolekt m.fl.), av vissa språksociologer använd term för en språkvarietet som är utmärkande för en bestämd period i historisk tid.
Norrländska ord:
pära - potatis
inpå - på köpet
jo - ja
jussom - liksom
ratla - skvallra
grannvare - vackert väder

Sveamålsord:
nog - ganska
nunnes - nyss
rusta - reparera
skjura - skata
i bak - baktill

Götamålsord:
hysta - kasta
velig - vimsig
glane - titta
trälig - tråkig
redigt - riktigt

Gotländska ord:
rabbis - vildkanin
sårk - pojke
böyn - stan
pinnsvin - igelkott
undar täiden - ibland

Sydsvenska ord:
kryllig - krusig
kär - söt
glatt - halt
tya - orka

Östsvenska ord:
komlig - klumpig
lorv - tölp
Slattrig - slapp
Träsk - insjö

Norrländska mål
Götamål
Sveamål
Gotländska
Sydsvenska mål
Östsvenska mål
Full transcript