Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EDUCACIÓ FÍSICA

Activitat cooperativa
by

Albert Ruiz

on 18 January 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EDUCACIÓ FÍSICA

Explicació i organització Endevinalla cooperativa Dirigit a: Cicle mitjà - 4t
Material: - 4 Màrfegues
- 8 Cons Competències bàsiques Comunicativa, lingüística i audiovisual
Autonomia i iniciativa personal Habilitats Capacitats Aportacions a l'àrea Blocs de continguts Cos, imatge i percepció Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques Activitat física i salut Expressió corporal Treball interdisciplinar
Altres àrees Relació amb els elements bàsics i els indicadors citats per Johnson i Johnson Objectius - Resoldre un problema de forma cooperativa.

- Conèixer i posar en pràctica les avantatges de cooperar.

- Prendre consciència de la pròpia força.

- Adquirir l’apreciació de distàncies, velocitats i acceleracions pròpies, dels altres i dels objectes de l'espai el temps. Criteris d'avaluació Reflexions finals Dialogar per aconseguir el fi comú

Reflexionar de manera autocrítica
-Centrar el diàleg en resoldre el problema
-Tenir en compte totes les aportacions
-Contemplar i comentar totes les possibilitats - Identificar aquells trets d’un mateix que es poden millorar i aquells que hem de continuar mantenint.
- Asumir els nostres errors i els nostres encerts de la mateixa manera.
- Plantejar-se i valorar les opinions dels altres -No desviar la conversa cap a temes irrellevants
-Tothom pot aportar idees, opinions, etc. fins a trobar la solució
-No descartar cap possibilitat abans d’haver comprovat si és o s’acosta a la resposta Reconèixer aquelles tasques que són més fàcils de realitzar i aquelles que costen més de forma individual.
- Ser conscient de les accions que s’han fet sense éxit durant la pràctica igual que les que es realitzen amb un bon resultat.
- Identificar i reflexionar sobre la importància de les idees aportades per els companys/es del grup.
-Adequació de la postura a les diferents necessitats expressives i motrius
-Realització d’activitats en les que intervingui l’equilibri estàtic i dinamic.
-Intervenció de l’organització espacio–temporal en el desenvolupament
d’activitats físiques.
-Valoració i acceptació de la pròpia realitat corporal i la dels altres -Apreciació de l’esforç tant individual com col·lectiu en les activitats físiques. -Adopció de mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de l’activitat física i utilització dels materials i els espais d’acord amb unes normes -Utilització d’objectes i materials com a instruments d’expressió I comunicació . Llengües

Matemàtiques

1. Interdependència positiva
-Els rols que pren cada un dels components és acceptat pels altres

2. Interdependència cara a cara
-Escoltar els altres i mostrar-se respectuós
-Respectar l’ordre de l’activitat proposada
-Acceptar de bon grat les aportacions dels altres

3. Responsabilització individual
-Respectar el torn de paraula
-Respectar les opinions dels altres

4. Habilitats d’intercanvi i en petit grup
-Respectar les opinions dels altres
-Negociar per arribar acords
-Aportar idees
-Prendre decisions
-Dialogar
-Existeix comunicació entre el grup

5. Conscienciació del propi funcionament com a grup
-Ser capaços de veure què falta per
fer
-Ser capaços de veure com s’han
relacionat.
-Ser capaços de veure el que ha anat

Avaluar és molt mes que ficar una nota numérica.

Una activitat cooperativa pot ser perfectament emprada per realitzar-la en una classe d’educació fisica.

Els objectius de l'educació fisica es poden incloure en un o més objectius generals de l'educació primària.

ACTIVITAT COOPERATIVA Gràcies per la
vostra atenció Ivette López Escorsa
Albert Ruiz Blas
Full transcript