Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tendenser i samtiden

No description
by

Marcus Laybourn

on 21 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tendenser i samtiden

Hvad har karakteriseret tidsperioden?
Hvad i nutiden vil præge fremtiden?

Tidsperioden i 1990’erne beskrives af Anthony Giddens som:

”Det senmoderne (postmoderne) samfund”

1990’erne
Postmodernisme
Postmodernisme betyder ”efter modernisme” og er et begreb der hører til i senmoderniteten
Postmodernisme er kendetegnet ved et sammenbrud af værdier
I postmodernismen er der en anderledes distanceret, grotesk og ironisk holdning og en accept af tilværelsesvilkårene
Litteraturen i postmodernismen er eklektricistisk, og bruger andre tekster og kunstformer, således at den bliver flertydig og collageagtig
Dette bryder med det modernistiske, avantgardistiske finkulturelle ideal om at kunst skal være nyskabende
Vigtige genrer i postmodernismen er punktromaner og kortprosa, og den minimalistiske skrivestil er med til at slå fast at virkeligheden kan beskrives i blot en række punkter og felter

”De røde sko”
Folkeeventyr af
H.C. Andersen
Nøglebegreber
Der findes tre nøglebegreber der er centrale for det senmodernistiske samfund

Radikal individualisering
Samfundet er præget af løse sociale relationer

Aftraditionalisering
Traditionelle værdier og ritualer mister deres betydning

Globalisering
Den computerteknologiske informationsrevolution
Rasmus, Mads & Marcus
Tendenser i samtiden
H.C. Andersen og postmodernismen
H.C. Andersens tekster er ikke postmodernistiske
H.C. Andersen levede i romantikken, hvor der var fokus på det gode, det sande og det skønne
I romantikken skulle livet fremstilles så romantisk og smukt som muligt, hvor man i postmodernismen ser realiteten i øjnene og viser virkeligheden som den er
H.C. Andersens litterære tidsperiode kan kaldes en modsætning af postmodernismen
Kan det dog diskuteres om han alligevel var anderledes end sin tid?
H.C. Andersen var meget detaljerig i sine miljøbeskrivelser
"Den grimme ælling"
"Pigen med svovlstikkerne"

Centrale begreber i postmodernismen
Hybrider
En hybrid er en blanding eller en krydsning af to ting af forskellig art eller oprindelse

Grotesker
Noget voldsomt og usandsyneligt

Minimalisme
I litteratur er minimalisme at skrive enkelt og præcist
Minimalisme dækker kun det ”vigtige”

Overnaturlige fænomener
HC gør til dels brug af overnaturlige fænomener
Ingen symboler
Ingen gentagelser

Han gør brug af 3-talsreglen. (Døden rammer først moderen, den gamle frue og Karen).

Man møder en engel som straffer Karen for at være for egoistisk og materialistisk, hvilket hentyder til brug af magi.
Resumé
Karen er en pige ud af en fattig familie, hvis mor strikker hende et par røde sko. Moderen dør kort efter, og Karen bærer skoene ved moderens begravelse.
Efter begravelsen samler en karret Karen op, det er den gamle frues karret, og hun tager Karen til sig og passer på hende. Men da fruen opdager de ”hæslige” røde striksko, smider hun dem væk og brænder dem
Til Karens konfirmation skal hun have det fineste tøj på, derfor tager fruen Karen med til skomager hvor hun får et par røde blanklæder sko (fruen er blind og kan derfor ikke se skoene).
Fruen bliver syg, og Karen er nødsaget til at passe hende. En dag er der bal på slottet, og Karen vælger at tage til bal i sine røde sko, i stedet for at passe fruen.
Skoene er forbandet, og får Karen til at danse konstant. Hun danser gennem skove, gennem dunkle stiger, op af kirkegulvet og hendes pinsler ender med at koste hende fødderne og livet.

Personkarakteristik
Karen

Alder
Sociale forhold
Familie
Miljø

Temaer og Budskab
Temaer: Egoisme, materialisme, tilgivelse, familie, fattigdom/rigdom, barmhjertighed/ubarmhjertighed


Budskab: Grådighed er alle dødsynders moder
Hvor er vi på vej hen?
De store sammenhængende, eksistentielle fortællinger er på vej tilbage
Flere forfattere forkaster minimalismen
Der er ikke frygt for at skildre identitetssøgende menneskers eksistentielle overvejelser uden en ironisk distance
De virkelighedsefterlignende ”maksimalistiske” fortællinger er et bevis herpå
Den nyeste litteratur er altså præget af realismens genkomst
Eventyrtræk
Man oplever modsætninger i form af hendes tidlige fattigdom, og hendes pludselige rigdom

Samt den gamle frues barmhjertighed ved at passe på hende, og Karens ubarmhjertighed, ved ikke at passe på den gamle frue, når hun er syg

Hjem-ude-hjemme
Hjem: Karen der bor hos fruen, og beundrer de røde sko

Ude: Karen der går til bal, og skoene der bliver forbandet. Her foregår Karens dannelse

Hjemme: Karen der angrer hendes handlinger, og ikke kan gå i kirke, pga. de dansende sko

Opbygning
Kronologisk fortælling

Typisk bondemiljø

Kunne være foregået tilbage i HC Andersens tid.

Man møder en gammel soldat, som kunne være fra Slesvig Holsten Krigen (1848-50)

Karen og fruen går til skomageren, som også peger mod gammel tid.
Sprog
Sproget er præget af HC Andersens egne tanker, og det er tydeligt at HC Andersen er forfatteren


“Nåde!” råbte Karen. Men hun hørte ikke hvad englen svarede, thi skoene bar hende igennem lågen, ud på marken, over vej og over sti og altid måtte hun danse
Genre
Folkeeventyr

3 hændelser (vigtigt tal):
Tre dødsfald: Moderen, Den gamle frue og Karen

Magiske sko:
”Hun tog de røde sko på. Det kunne hun jo også nok, - men så gik hun til bal, og så begyndte hun at danse”

Kronologisk fortælling
Full transcript