Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Behandelend onderzoeken: effecten van onderzoek voor de praktijk

Stichting Vrienden van Accare, maart 2013
by

Marike Serra

on 27 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Behandelend onderzoeken: effecten van onderzoek voor de praktijk

weten wat werkt!
Ontwikkeling opvoedingstraining voor ouders met kinderen met gedragsproblemen (van de Hoofdakker, e.a.)

Universitair Centrum


Behandelend onderzoeken...

ZonMW - Zorg voor Jeugd -
weten wat werkt!
Het ZonMw-programma Zorg voor Jeugd focust op het ontwikkelen van kennis over het bevorderen van de psychische en sociale ontwikkeling van jeugd en het tegengaan of opheffen van bedreigingen ervan – inclusief preventie.

Succesvolle aanvragen:
- effectiviteit van sociale vaardigheidstrainingen bij kinderen met autisme spectrum problematiek (ESTIA-onderzoek)
- effectiviteit van stepped care opvoedingsinterventies bij jonge kinderen met gedragsproblemen (STAP-onderzoek)
- effectiviteit van opvoedingsinterventies thuis bij gezinnen met kinderen met gedragsproblemen (ADHD@home)
Effectiviteit van opvoedingsinterventies bij gedragsproblemen (Hoekstra e.a.):
effectiviteit van stepped care
opvoedingsinterventies bij jonge kinderen met gedragsproblemen

stap 1: Oudertraining

stap 2: PCIT vs medicatie
SOVA: één van de meest toegepaste interventies bij kinderen, maar effectiviteit en duur van het effect niet voldoende bekend

Training voor alleen de kinderen vs
training voor kinderen + training voor ouders
effectiviteit van opvoedingsinterventies thuis bij gezinnen met kinderen met gedragsproblemen

stap 1: Oudertraining

stap 2: Korte geprotocolleerde opvoedingsinterventie thuis vs standaard thuisbehandeling (IPG)/wachtlijst
weten wat werkt!
Effectiviteit van SOVA training bij kinderen met autisme en aanverwante problematiek
(de Bildt ea)
Effecten van onderzoek voor de praktijk
2001 Vertaling van het Amerikaanse behandelprogramma Coping Cat (Kendall)
RCT in naar effectiviteit Dappere Kat
2005 Onderzoek afgerond:
programma effectief
ouderinterventie geen toegevoegde waarde
Dappere Kat standaard in behandeling angststoornissen
Erkenning door NJI, bewezen effectief
(1 van 5)
2012 Ontwikkeling e-health versie
Onderzoeksvoorstel ZonMW
2013 Verkorte versie Dappere Kat voor toepassing Basis-GGZ
Subsidie UMCG ter voorbereiding op een echte aanvraag voor doelmatigheidsonderzoek bij ZonMW
2009 Groepsoudertraining effectiever dan wachtlijst, beiden met/zonder medicatie
Groepsoudertraining standaard in behandelprogramma
Erkenning NJI: waarschijnlijk effectief
(1 van 10)
Ontwikkeling individuele variant (PIO)
2013 e-health versie beschikbaar voor ADHD/ASS
2013 verkorte versie voor toepassing Basis-GGZ
STAP- onderzoek
ADHD@home
ESTIA onderzoek
Overige projecten
2 studies ADHD
Lange termijn effecten van ADHD medicatie op het brein
Voorschrijfgedrag in de praktijk, naleving richtlijn en effect van methylphenidaat na 2 jaar gebruik
Effectiviteit D(o)epressiecursus
En verder o.a....
Studies naar gebruik en bijwerkingen van Risperidon
Effectiviteit van de gezinsdagbehandeling
i.s.m. Universiteit van Utrecht
Universitair Centrum
UMCG: UCP & kindergeneeskunde
Nijmegen (ADHD onderzoek) en Rotterdam (TRAILS)
Internationaal rond Tics
Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie & ROMCKAP
EKJP netwerk
Monitor
in het behandelproces
Goed gevalideerd en betrouwbaar instrumentarium
Bewezen effectieve behandelingen
Doelmatige behandel vormen
Inzicht in factoren die het succes van de behandeling beïnvloeden
NETWERK
Waar toe???
& de transformatie
Academische Werkplaatsen TJ
Kennis delen
Korter en dichterbij behandelen
Friesland, Groningen
expertpool
transformatieopdracht intensieve zorg
onderwijs - samenwerking Hanze
refereeravonden
POH Jeugd & Gezin
E-health
Basis GGZ
SUBSIDIES
PUBLICATIES
WERKPLAATS ONDERZOEK
... en natuurlijk verder onderzoeken en opleiden
kennis
kennis
kennis
ROM: Routine Outcome Monitor
beter en doelmatiger behandelen
Full transcript