Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Free prezi template: Happy Valentine 3D

Free Prezi Template: A romantic prezi to send to your loved ones. Just add your personal message. Happy Valentine! Available at prezzip.com
by

huong mai

on 23 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Free prezi template: Happy Valentine 3D

Happy
I want to spend every moment......
Day!
Valentine's
B - Chỉ tiêu mức giá trị gia tăng của nhóm dân cư
Xác định nhóm dân cư hoặc vùng lãnh thổ
Xác định giá trị tăng thêm do dự án tạo ra
Tính chỉ tiêu tỷ lệ giá trị gia tăng
So sánh tỷ lệ vừa tính
A - Giảm chi phí khai thác
Trình tự xác định số lao động:
Xác định số lao động cần thiết cho dự án
Xác định số lao động cần thiết cho hoặc tăng thêm ở các dự án liên đới cả về phía đầu vào và đầu ra
Tổng hợp số lao động trực tiếp và gián tiếp có việc làm trến đây chính là tổng hợp lao động có việc làm nhờ thực hiện dự án
C - Giảm tai nạn
C - Chỉ tiêu ngoại hối ròng
B - Tiết kiệm thời gian
Trình tự xác định
Xác định các khoản thu, chi ngoại tệ từng năm và cho cả đời dự án đang xem xét
Xác định các khoản thu, chi ngoại tệ từng năm và cho cả đời dự án của dự án liên đới
Xác định tổng thu, tổng chi ngoại tệ, trực tiếp và gián tiếp cho từng năm và cho cả đời dự án theo công thức:

E - Những tác động khác của dự án
Những ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng
Nâng cao trình độ kỹ thuật
Tác động và ảnh hưởng đến môi trường
Tác động trong dự án xây dựng công trình giao thông
Những tác động về chính trị và kinh tế xã hội khác
Tac động tiêu cực do sử dụng các công trình và phương triện giao thông
D - Thúc đẩy sản xuất phát triển
E - Tac động môi trường
D - Chỉ tiêu khả năng cạnh tranh quốc tế
Cho phép đánh giá khả năng cạnh tranh của sản phẩm do dự án sản xuất ra trên thị trường quốc tế
Bước tiến hành:
Tính tổng số ngoại tệ thu được
Tính đầu vào của dự án từ các nguồn trong nước
So sánh số ngoại tệ tiết kiệm với giá trị đầu vào trong nước
Chỉ tiêu khả năng cạnh tranh quốc tế
Nhóm chỉ tiêu chung
Nhóm chỉ tiêu sử dụng
A - Chỉ tiêu số lao động có việc làm do thực hiện dự án và số lao độg có việc làm thêm tính trên một đơn vị giá trị vốn đầu tư
IC - chỉ tiêu biểu thị khả năng cạnh tranh quốc tế
DR - là các đầu vào trong nước
Giá trị tiết kiệm của chi phí đi lại của hành khách
Giá trị tiết kiệm được của chi phí vận chuyển hàng hóa
Đối với hành khách đi lại
Đối với hàng hóa vận chuyển
Các chỉ tiêu đánh giá kinh tế - xã hội dự án đầu tư
nội dung
phân tích
đánh giá
kinh tế - xã hội
gồm 3 bước
- Xác định
- Đánh giá
- So sánh
Xác định chi phí và lợi ích
Đo lường chi phí và lợi ích
A. đánh giá các tác động có thể dễ dàng xác định và lượng hóa
Tác động có thể lượng hóa được nhưng khó xác định giá trị của chúng dưới dạng tiền tệ
B. Đánh giá các tác động có thể xác định được nhưng không lượng hóa dưới dạng tiền tệ
C. Đánh giá các tác động không thể lượng hóa được
D. Các tác động kinh tế rộng hơn
E. Dự đoán các tác động bội nhiễm
F. Thay đổi giá trong tương lai
17/2/2014
Chi phí cơ hội
Các lợi ích và chi phí có thể được biểu diễn dưới dạng tiền tệ
Chi phí vận hành: chi phí vốn & chi phí hoạt động
Các khoản thu và tiết kiệm chi phí
Đánh giá kinh tế dựa trên khái niệm chi phí cơ hội
Điều quan trọng nhất là phân tích kinh tế đánh giá các lợi ích đã bị bỏ qua
Khái niệm
Phân tích kinh tế - xã hội của dự án đầu tư chính là việc so sánh giữa cái mà xã hội phải trả cho việc sử dụng các nguồn lực sẵn có của mình một cách tốt nhất và lợi ích do dự án tạo ra cho toàn bộ nền kinh tế
Start
Thuế
Xử lý các khoản thanh toán chuyển giao trong đánh giá kinh tế
Trợ giá
Tăng thu và tiết kiệm ngoại tệ
Gia tăng số lao động có việc làm
Phân phối thu nhập và công bằng xã hội
Nâng cao mức sống dân cư
Các tiêu chuẩn đánh giá
Dự án có đóng góp gì cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân
Mục
tiêu
Mục tiêu và tiêu chuẩn đánh giá
Nguyên tắc
Việc đưa ra các kết luận đánh giá trên các khía cạnh sẽ cho phép đưa ra các Quyết định đầu tư hay Quyết định tài trợ đúng đắn và là cơ sở cho khả năng dự án sẽ đứng vững trong vòng đời hữu dụng của nó.
Yếu tố thành công:

lưu ý khi thẩm định là phân tích kinh tế có tác động môi trường của dự án đầu tư.


việc đánh giá tác động đến môi trường của các dự án trở thành một nhu cầu bức thiết và bắt buộc với các dự án đầu tư
đánh giá dự án từ quan điểm của toàn bộ nền kinh tế để xem xét việc thực hiện dự án có cải thiện được phúc lợi kinh tế quốc gia hay không.
Sự cần thiết
Nguyên tắc
Các khoản cho tặng và đóng góp bằng hiện vật
Các khoản thanh toán chuyển giao
Giá mờ
Khái niệm và sự cần thiết
Hello
I am

Dự án
Đầu tư
Đánh giá và quản lý dự án đầu tư trong giao thông vận tải
Quản trị dự án đầu tư trong giao thông vận tải
Nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây đã có những biến chuyển mạnh mẽ. Các dự án đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, đặc biệt dự án đầu tư trong giao thông vận tải ngày càng phát triển.
yêu cầu
quan trọng
Gồm 3 phần:
dự án đầu tư là một tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những cơ sở vật chất nhất định nhằm đạt được sự tăng trưởng về số lượng hoặc duy trì, cải tiến nâng cao chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ trong khoảng thời gian xác định
Tổng quan chung về dự án đầu tư
Phân tích, đánh giá dự án đầu tư
Quản trị dự án đầu tư
Phân tích kinh tế - xã hội???
Thiết kế và lựa chọn những dự án có đóng góp cho phúc lợi chung của quốc gia
Trả lời nhiều câu hỏi về tác động của dự án
Nhần diện rủi ro và đánh giá tính bề vững của dự án
Phân tích dự án có tác động lớn nhất nếu được đưa vào sử dụng trong chu kỳ dự án để nhận diện những dự án kém
Nếu sử dụng trong giai đoạn cuối thì sẽ quyết định có nên triển khai dự án nữa không
Phân tích đánh giá kinh tế - xã hội dự án đầu tư
Lợi ích định lượng được như mức gia tăng sản phẩm, mức tăng thu nhập quốc dân, sử dụng lao động, tăng thu ngân sách...,

Lợi ích của dự án là lợi ích mà nền kinh tế quốc dân và xã hội thu được khi dự án được thực hiện

Cũng có thể không định lượng được như sự phù hợp của dự án đầu tư với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, những lĩnh vực ưu tiên
...
Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, xã hội cũng phải đóng góp hoặc bỏ ra những chi phí
Phân tích kinh tế - xã hội quan tâm đến chi phí cơ hội của quốc gia

- Mức giá sử dụng trong phân tích kinh tế dựa vào chi phí cơ hội đối với quốc gia.
- Chi phí kinh tế là chi phí được tính bằng giá kinh tế (giá kinh tế là giá tài chính sau khi đã loại bỏ thuế, phí, trợ giá,...).
Dự án thủy lợi có những lợi ích không lượng hóa được: (i) người dân được tiếp cận tới nguồn nước tốt hơn nên sức khỏe được cải thiện; (ii) các hộ hưởng lợi từ việc tham gia vào phân phối sản phẩm nông nghiệp; (iii) bảo vệ tài sản và sản phẩm nông nghiệp, cải thiện điều kiện sống, tiếp cận với giáo dục và chăm sóc sức khỏe trong mùa lũ thông qua công tác bảo vệ và tiêu thoát nước; (iv) tỷ lệ việc làm trong các hạng mục xây lắp công trình của dự án tăng lên; (v) nâng cao công tác quản lý và quy hoạch tại vùng (các tỉnh và hộ dân),...
Xuất phát từ mức lãi suất thực tế cho vay đầu tư của nhà nước hoặc của các tổ chức tài chính quốc tế

Đối với các nước cho vay vốn, xuất phát từ mức độ ưu đãi đối với các dự án đầu tư trong nước để hạ thấp tỷ suất chiết khấu xã hội
Đối với các dự án đi vay vốn thì Rs không được nhỏ hơn mức lãi suất thực tế trên thị trường vốn đi vay
Đối với những nước vừa đi vay vốn vừa cho vay vốn trên thị trường quốc tế thì xuất phát từ lãi suất vay nợ dài hạn trên thị trường vốn quốc tế tương ứng
Đối với mỗi quốc gia cần có một tỷ suất chiết khấu ổn định và được sử dụng cho mọi dự án thì:
Xác định tỷ suất chiết khấu xã hội
Số lao động có việc làm trực tiếp tính trên một đơn vị giá trị vốn đầu tư trực tiếp
Số lao động có việc làm tính trên một đơn vị giá trị vốn đầu tư đầy đủ
Một ví dụ thú vị về chi phí cơ hội là tự kinh doanh. Bạn muốn thành lập một công ty phần mềm, bạn phải thuê văn phòng, tuyển lập trình viên, và sau đó bán phần mềm. Sau một năm, chi phí trực tiếp là:
Thuê văn phòng: 12.000 USD
Lương: 24.000 USD
Các chi phí tiện ích: 10.000 USD
Tổng chi phí trong năm là 46.000 USD. Giả sử doanh số phần mềm là 48.000 USD, bạn sẽ rất vui vì lợi nhuận là 2.000 USD
Tuy nhiên, lợi nhuận kế toán tính theo cách này không đo lường chính xác sự thành công của bạn. Giả sử bạn có thể làm việc cho một ngân hàng quốc tế và kiếm được 8.000 USD. Vậy cơ hội kiếm được
8.000 USD bị bỏ qua chính là chi phí cơ hội, theo đó bạn đã mất đi một khoản lợi kinh tế là 6.000 USD.
Mai Thị Lan Hương
Lê Văn Khánh
Trần Thị Ngọc Liên
Lê Văn Liêm
Phương pháp: Thu hút sự bàn bạc của những người liên quan đến dự án trong nhưng giai đoạn đầu của quá trình phân tích.
Trong khu vực công cộng có nhiều tác động mà gần như không thể đo được chi phí và lợi ích như tác động của cầu dây văng bắc qua khu vực có cảnh đẹp thiên nhiên
Chi phí và lợi ích kinh tế của một dự án thường được biểu diễn dưới dạng giá phổ biến trong năm tiến hành thẩm định dự án. Mức giá nói chung có thể hy vọng được là tăng trong suốt vòng đời dự án. Nếu xu hướng giá cả trong tương lai có hể ước tính được một cách hợp lý thì phân tích kinh tế có thể có thể được tiến hành ở mức giá thịnh hành trong mỗi năm của cuộc đời dự án.
Trong dự án đầu tư lợi ích bao gồm bất kỳ giá trị thặng dư nào của người tiêu dùng. Một dự án có thể hạ giá thành cho mọi người tiêu dùng chứ không nhất thiết chỉ cho những người hưởng thụ dự kiến. Từ việc trả ít hơn một sản phẩm họ sẽ có nhiều hơn để mua hàng hóa dịch vụ khác.Những tác động này cần đưa vào phân tích kinh tế vì chúng ảnh hưởng đến đời sống toàn xã hội.
Thank you
Full transcript