Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Intervenció sociocultural

No description
by

Joseluis Gnzlz

on 13 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Intervenció sociocultural

Què és la intervenció sociocultural
Acció
programada i justificada sobre un
col·lectiu
o
individu
amb la
finalitat
de millorar la seva situació, generant a la vegada un canvi social.
Necessitats ( 1 i 2), desitjos, interesos (3-4-5)
Models d'intervenció sociocultural
Bases pedagògiques
Animació sociocultural és EDUCACIÓ.

Pedagogies NO DIRECTIVES
Mètodes actius i dinàmics
Educació Popular

Democràcia Cultural
Empoderament
Intervenció sociocultural
Xavier Úcar:

Acció racional i sistemàtica
Resultat d'un procès de reflexió sobre la realitat
Intenta respondre a unes necessitats concretes d'un grup o una comunitat
Es porta a terme a travès de l'articulació dels coneixements subministrats per diferents ciències: sociologia, comunicació, pedagògia, ...
S'emmarca en un context i, per tant dins les opcions ideològic-polítiques vigents.
La idea bàsica és què les necessitats més altes només ocuparan la nostra atenció quan s'hagin satisfet necessitats inferiors a la piràmide.
Caritat
Justícia Social
Model d'inclusió social
Pedagogies no directives
Mètodes actius i dinàmics
L'educació popular
Democràcia cultural
Empoderament
Maslow
A tota intervenció sociocultural, l'animadora mai és neutral, sino que actúa des de un determinat model teòric o ideològic
Els models depenen de
La societat on es produeix la intervenció
Les relacions entre les persones participants
El context d'intervenció
El tipus d'intervenció
Les caractístiques dels agents d'intervenció
S. XVIII I XX
Dues parts: una acomodada i una necessitada
Objectiu: la pròpia acció (motivacions internes: compasió, salvació, ...)
Segona meitat S. XIX i XX (estat del benestar)
Busca un model social més equitatiu
L'Estat agafa competències al camp social
No es preten canviar les coses, sino asegurar i manternir la cohesió social
Paliativa i compensatòria
Mesures legislatives
Ampliació dels col·lectius destinataris i dels agents que intervenen
Recursos per vincular persones a les diferents xarxes de relacions que configuren la vida social
A tota la població
Complexitat
Acreditació professional
Equips (1er, 2on i 3er sector)
Corresponsabilització
Automotivació
Esperit crític
Cooperació
Autonomia

ROUSSEAU, FREINET, NEILL, CARL ROGERS
Acció
Interacció
Reflexió
Autonomia
Creativitat
Projectes comuns
Participació

PIAGET, PESTALOZZI, FROEBEL, DÉCROLY
Participació directa
Agent actiu del seu desenvolupament i del de la seva comunitat
Transformació de la realitat
Responsabilitat
Construcció d'una democràcia real i sustantiva
Pedagogia de l'alliberament

FREIRE
Paulo Freire i l'educació popular
Amplia incidència teòrica i pràctica al camp de la intervenció sociocultural
Amplia experiència pràctica
Context de injustícia i desgualtat
Eines educatives
Participació activa
Participar, organitzar-se, transformar la seva realitat concreta i millorar les seves vides
La democràcia cultural busca la participació de totes a la creació de les cultures.
La persona participa activament i és la creadora de la seva pròpia cultura
De consumidora a creadora
Intervenció educativa
Educació formal
Educació NO formal
Educació informal
Educació no formal
Atenció a la diversitat
Metodologies actives i participatives
Excasos o nuls requeriments acadèmics
Contextualització
Poca limitació espais i temps
Els models no es donen de manera aïllada

Són un conjunt de principis que conformen un esquema referencial per guiar la pràctica

És necessari tenir en compte i clarificar el model d'intervenció per RACIONALITZAR i donar coherència a la nostra acció

Existeixen moltes categoritzacions...
És un model assitencialista-paternalista

No té en compte les causes estructurals

La problemàtica es perpetúa en el temps

Menjadors socials, donacions, ajudes econòmiques
Model Tecnocràtic-burocràtic
Assumpció per part de l'Estat de la resolució de problemàtiques

Professionalització-burocratització

Les persones amb necessitat poden acabar adaptant-se als serveis socials
Model democràtic-emancipador
Preten capacitar les persones i col·lectius perquè elles mateixes, des de l'organització col·lectiva millorin les seves vides

Concepció centrada en la persona i en les seves potencialitats per crèixer constantment

Té en compte les causes estructurals
Waldorf
Lockzy
Ranciere
Montessori
Dewey
Educació permanent
Educació integral, entesa com una educació permanent generada a partir de les experiències i les relacions comunicatives entre els individus, els grups i col·lectius socials i entre estos i el seu entorn territorial. Educació que es defineix com a integral, col·lectiva i participativa i en la qual cada individu ha de convertir-se en actor, executant del seu propi procés de creixement personal i integració social.
L'èsser humà té una permanent capacitat (i necessitat) d'aprendre, de resoldre problemes, de satisfer necessitats.

Tot educa. Sempre podem aprendre de tot i de tothom.

Però "Ningú educa a ningú —ningú s'educa sol—, l'èsser humà s'educa entre si amb la mediació del món (en comunitat)."
Full transcript