Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EURÓPA 2020 - ERASMUS+

No description
by

TKA Tudaskozpont

on 11 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EURÓPA 2020 - ERASMUS+

Átfogó célkitűzések
AZ ÉVSZÁZAD BEFEKTETÉSE
Beruházás a tudásba, készségekbe, kompetenciákba >> növekedés és méltányosság
Tanítás és tanulás – A tanuló társadalom felé, 1995
Globális pénzpiaci válság, 2008
Horizontális prioritások
alap- és transzverzális készségek fejlesztése (LLL)
free
2015. November 11. szerda
Vol I, No. 3
Egy kis történelem
Képesítések átláthatósága, elismerése
CÉLOK ÉS FUNKCIÓK
képesítések átláthatóságának és egymásra épülésének támogatása
minőségbiztosítás
informális tanulás elismeréséhez referencia
EURÓPA 2020 - ERASMUS+
és mindezek együttes eredményeként a szociális-jóléti államok válsága és a világpiaci versenyképességben való európai vezető szerep elvesztése újfajta megoldások keresését indította el a közösségi gondolkodásban.
A ’70-es évek olajválságai és a szorosan kapcsolódó technológiai fejlődés, a demográfiai robbanás, az információs forradalom
Az élethosszig tartó tanulásról szóló diskurzus is már az ezredforduló előtt megjelent, mivel a magasabb várható élettartam következtében a munkával töltött évek száma is megnőtt, mely a technológiai változások hatásaival együtt a munkaerő-piaci képességek gyorsabb elavulását vonta maga után. A gazdasági dimenzió mellett a ’90-es évektől kezdve a humántőke elméletek megjelenése hozott új fordulatot mind az Európai Unió, mind a fejlett országokat tömörítő gazdasági szervezet, az OECD versenyképesség-növelési stratégiájában. A magasabban kvalifikált munkaerő termeléshez való hozzáadott értéke felértékelődött, mely új társadalmi dimenzióba helyezte a munkanélküliség, azon keresztül pedig a foglalkoztathatóság, a képzettség és a szociális ügyek kérdéseit is.
Stratégiai célok, 2010-2020
KIEMELT CÉLKITŰZÉSEK
– A
foglalkoztatás
szintjének 75 %-ra növelése a 20–64 évesek körében.
– A
K+F beruházások
mértékének a GDP 3 %-ára történő emelése, építve a magánszektorra.
– Az
üvegházhatású gázok
kibocsátásának legalább 20 %-os csökkentése; a megújuló energiaforrások arányának 20 %-ra történő növelése.
– Az
iskolából kimaradók
arányának a jelenlegi 15 %-ról 10 %-ra csökkentése, és a
felsőoktatási végzettséggel rendelkezők
arányának 40 %-ra növelése.
– Az országos
szegénységi küszöbök alatt élő európaiak
számának 25 %-os csökkentése, 20 millió ember kiemelése a szegénységből.
Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája
aktív népesség aránya

Cselekvő állampolgári magatartást!
Foglalkoztathatóság növelését!
Tanulással a mobilitásért!
Memorandum az egész életen át tartó tanulásról
2000
befogadó oktatás, képzés és ifjúságügy
nyitott és innovatív oktatás, képzés és ifjúsági munka, a digitális tanulás
felkészült oktatók
készségek és képesítések átláthatósága és elismerése
fenntartható beruházás, teljesítmény és hatékonyság növelése
Képesítési keretrendszerek, validációs rendszer
Szemléletváltás
Tartalom alapú tervezés >>
kimeneti alapú tervezés

Középpontban a tanuló és a tanulási eredmény

Tanulási eredmények:
mérhető, elismerhető

„A tudás” gazdagabb értelmezése:
"felhalmozott" kompetenciák >> átlátható, rendezett struktúrája
meglévő tudás figyelembe vétele
tanulási és életpálya építés és tanácsadási szolgáltatások
tanulási portfólió
transzparencia
elmosódó határok
Korai iskolaelhagyás
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TERVEZÉSE EURÓPAI CÉLOK MENTÉN – ERASMUS+ STRATÉGIAI PARTNERSÉGI PÁLYÁZATOK, ELŐKÉSZÍTŐ RENDEZVÉNY
Szegedi Eszter, Tudásmenedzsment csoport
1.) a tanulás felértékelődése: elismerés, hordozhatóság, transzparencia
2.) információs és pályatanácsadási rendszerek kiépítése
3.) tanulásba fektetett pénz és idő (egyén, állam és gazdaság)
4.) LLL tanuló és a tanulási lehetőségek összekapcsolása
5.) alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése
6.) innovatív pedagógia kultúra megteremtése
Tudásalapú gazdaság, információs társadalom, globalizáció
Végzettségi szintek szerinti munkaerő-piaci kereslet, előrejelzés 2013-2025 (CEDEFOP skills forecast, 2014)
korai fejlesztés
évismétlés csökkentése
antiszegregációs szakpolitikák
pozitív diszkrimináció
tanórán kívüli tevékenységek
rugalmas és átjárható képzési utak
Prevenció
egyéni támogatás
gyengén teljesítők fejlesztése
nyelvi támogatás a nem anyanyelven tanulóknak
tanárok és diákok külső szakmai támogatása
veszélyeztetett diákok azonosítása
korai jelzőrendszer kiépítése
hiányzáshoz kapcsolódó intézkedések
szülők és további partnerek bevonása
Intervenció
Kompenzáció
második esély iskolák reformja
a korai iskolaelhagyók visszavezetése a képzési rendszerbe
munkanélküliség
elmaradó adóbevételek
növekvő szociális kiadások
társadalmi tagoltság
inaktív állampolgári szerepvállalás
egyén romló pszichés állapota
növekvő egészségügyi kiadások
bűnözés
Egyre nagyobb arányú a fiatalkorú munkanélküliség
90-es évek
munkanélküliségi ráta
új munkahelyek teremtése
Full transcript