Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

orientació 4t d'ESO

orientació 4t d'ESO
by

Jordi Orts

on 16 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of orientació 4t d'ESO

orientació 4t d'ESO
què és
procés
procés pel qual s'acompanya a l'alumnat per facilitar-los un millor coneixement de si mateixos amb l'objectiu de que siguen capaços d'assumir un projecte personal i acadèmic.
acció tutorial
activitats
acció tutorial
activitats
dinàmiques de grup
qüestionari d'interessos
xarrada equip orientació
materials per a la reflexió
xarrada d'exalumnes
sessions informatives
consell orientador
després de 4t
cicles formatius
batxillerat
formació professional
CFGM i CFGS
famílies professionals
un o dos cursos
pràctiques en empresa
titulació tècnic / tècnic superior
és una etapa no obligatòria de l'educació secundària
formació integral
accés a altres estudis
estructura
modalitats
Accés a la Universitat
Ciències i tecnologia
Humanitats i Ciències Socials
Arts
matèries
matèries comunes
matèries de modalitat
matèries optatives
matèries comunes
Científic-tecnològic
Arts plàstiques, imatge i disseny
Humanitats i CC Socials
2 cursos [1r i 2n]
Cal aprovar totes les assignatures per obtenir el títol
60% Bat. + 40% FG
nota d'accés
P.A.U.
fase general (10 pt.)
-obligatòria-
+
específica (4 pt.)
-voluntària-
fase general
Castellà
Valencià
Filosofia/Història
Llengua extrangera
matèria de modalitat
fase específica
màx. 4 assignatures de modalitat
les 2 millors notes
ponderen 0,1 ó 0,2
Arts escèniques, música i dansa
inserció laboral
cursar altre Cicle de Grau Mitjà
accedir al Batxillerat
accedir a un C.F.G.S. (prova)
IMPORTANT: juny
accés amb títol ESO
títol Batxillerat
34 Hores lectives distribuïdes en:
6 Assignatures comunes (3 hores – 2 hores)
3 Assignatures de modalitat (4 hores)
1 Assignatura optativa (3 hores)
Tutoria (1 hora)
Religió o Activitats alternatives (2 hores)
oferta
Ciències per al món contemporani
Filosofia i ciutadania
Llengua castellana i literaratura I
Llengua valenciana i literatura I
Llengua estrangera I
Educació física
1r
2n
Història d'Espanya
Història de la filosofia
Llengua castellana i literaratura II
Llengua valenciana i literatura II
Llengua estrangera II
matèries de modalitat
Història del Món Contemporani
Matmàtiques aplicades a les CC.SS. I
Economia

Història del Món Contemporani
Llatí I
Grec I
1r
2n
Geografia
Matemàtiques aplicades a les CC.SS. II
Economia i empresa

Història de l'art
Literatura universal
Llatí II *
Grec II *
Matemàtiques I
Física i Química
Biologia i Geologia

Matemàtiques I
Física i Química
Dibuix tècnic I
Tecnologia Industrial I
1r
2n
Matemàtiques II *
Química *
Biologia *
Ciències de la Terra i mediambientals

Matemàtiques II *
Física *
Dibuix tècnic II *
Tecnologia indsutrial II *
Electrotècnia
Dibuix artístic I
Dibuix tècnic I
Volum
Cultura audiovisual
1r
2n
Història de l'art
Dibuix artístic II *
Dibuix tècnic II *
Disseny
Volum II
Tècniques d'expressió gràfico-plàstica
Anàlisi musical I
Anatomia aplicada
Arts escèniques
Cultura audiovisual
1r
2n
Anàlisi musical II *
Història de la música i de la dansa
Llenguatge i pràctica musical
Literatura universal
Història de l'art
orientacions
· nou entorn
· noves maneres

· bon expedient
treball diari
organització
aprofitar l'atenció
reforç d'àrees

· competències
anàlisi i comentari
llengües
tècniques d'estudi

nota d'admissió
(0,6·QMB + 0,4·QFG) + a·M1+ b·M2
Full transcript