Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Chimia si viata v2

No description
by

Iulian Daniel

on 6 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Chimia si viata v2

Chimia și viața Posibile analogii Galileo Galilei spunea: ,,Cercetarea alcătuirii lumii este una dintre cele mai mărețe și mai nobile probleme puse de natură”.
Viața depinde în mod fundamental de compuși organici sau anorganici. Chimia a reușit să prelungească viața oamenilor, să le aline durerile, să le ușureze munca, să le ridice gradul de civilizație. Dar, ca într-o rețea ionică în care numărul sarcinilor pozitive este echilibrat de cel al sarcinilor negative, dezvoltarea impetuoasă a chimiei a adus și o serie de nenorociri, care au efect limitat, dar alteori ar putea duce la catastrofe. Oricum, orice concept/noțiune pe care o vom considera necesară pentru înțelegerea și fixarea unor cunoștințe, pentru captarea atenției și crearea unei anumite stări afective de simpatie pentru ceea ce se numește CHIMIE va conduce la formarea omului de mâine, capabil:
-să descrie, explica şi anticipa fenomene din natură;
-să citească şi înţelege articole de natură ştiinţifică, din ziare şi reviste;
-să angajeze în conversaţii referitoare la validitatea unor concluzii;
-să identifice probleme de natură ştiinţifică pe care se bazează decizii de nivel local sau naţional şi ca urmare, să exprime poziţii care denotă informare ştiinţifică şi tehnologică; Competențele generale ale chimiei sunt:
1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi;
2. Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice;
3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând raţionamente deductive şi inductive;
4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor;
5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului. Chestionar pentru elevi Dragi elevi, chestionarul de mai jos surprinde interesul dumneavoastră pentru disciplina chimie. Vă rugăm să răspundeți sincer la următoarele întrebări. 1. Din lista de mai jos, alegeți domeniile de discipline care v-au captat interesul pe parcursul acestui an:
A. discipline știintifice: matematică, informatică, fizică, chimie, biologie);
B. discipline umaniste ( limbi moderne, limba și lit. română, religie, istorie, geografie, științe socio- umane, discipline opționale din această arie);
C. discipline artistice și sportive ( muzică, educație fizică, educație plastică, discipline opționale conexe);
D. discipline tehnice ( educație tehnologică, discipline tehnice, discipline opționale conexe, instruire practică). 2.Enumerați patru concepte/noțiuni studiate la disciplina chimie care v-au captat atenția.
a.......................................
b.......................................
c.......................................
d.......................................
3.Enumerați două concepte pe care ați fi interesați să le studiați la disciplina chimie.
a..............................
b.............................. 4.Considerați că disciplina chimie are legătură cu alte discipline studiate în acești ani?
Da;
Nu.
Dacă DA, enumerați trei dintre ele:
a........................................................
b.......................................................
c...................................................... 5.Evidențiați în trei rânduri importanța chimiei pentru o bună orientare școlară și mai ales profesională.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6.Numeste trei titluri de cărți științifice pe care le-ai citit în ultima lună/ despre care ai auzit/ dorești să le citești.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. Evaluare itemi Date de identificare: Număr subiecți: 60 elevi (45 fete și 15 băieți) ai Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu” Ploiești și 34 elevi ai Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Lazăr” Plopeni. Vârsta: 15-16 ani. Mediul: 48% mediul urban și 42% mediul rural. ITEM 1 A – discipline realiste - 47%;
B – discipline umaniste – 35%;
C – discipline artistice şi sportive –27%;
D – discipline tehnice – 55% ITEM 2 S-au identificat concepte cum ar fi: soluție (48%), combustibil (40%), compuși naturali cu importanță fiziologică (65%), acizi și alcooli și efectul lor asupra organismului uman (52%), pH și efectul asupra vieții (46%). ITEM 3 76% din subiecți au precizat ca și concepte interesante: proteinele și influența pH-ului asupra organismului uman. ITEM 4 85% din subiecți au precizat că disciplina chimie are legătură cu alte discipline studiate în acești ani și au enumerat: biologia (75%), fizica (54%), matematica (45%), geografia (23%), istoria (31%), arte(14%). ITEM 6 80% - nu au numit o carte științifică În acest scop, conținuturile trebuie structurate, simplificate traduse în forme susceptibile de a stimula interesul și de a facilita înțelegerea.
Se propune o transfocare inedită a conținuturilor educaționale pe nevoile și interesele cognitive ale elevilor, bazat pe un învățământ transdisciplinar ce favorizează viziunea globală și transformă cunoștințe în contexte diverse. Strategiile didactice utilizate sunt necesar a fi centrate pe elev în vederea obținerii unui succes școlar prin atingerea competențelor propuse.
Metode de învățământ: pot îmbina o utilizare a metodelor clasice cu cele ale ,,ultimului val’’, moderne centrate pe elev carese axează pe dobândirea unor strategii metacognitive, concretizate în deprinderi de monitorizare a propriei învățări (bazate pe producerea de idei, pe dezbaterea de grup, de optimizare a relaționare în grup, de învățare prin cooperare etc) Mijloace de învățământ: îmbinarea materialelor didactice clasice cu cele moderne – cele tehnice- conduc la o eficientizare a actului educațional.
Metode și instrumente de evaluare: tradiționale(orale, scrise) cumulate cu cele complementare (investigație, proiect, portofoliu, autoevaluarea,observare sistemică a elevilor).
Dintre conceptele care au fost identificate ca fiind importante în atingerea unui succes școlar am ales a fi tratate din punct de vedere transdisciplinar: pH și influența asupra vieții, compuși macromoleculari naturali. 1. CARACTERUL ACIDO-BAZIC
ÎN LUMEA NOASTRĂ
Unitatea de învăţare:
Soluții apoase de acizi și baze Concepte cheie: pH-ul soluţiilor, indicatori acido-bazici (naturali şi uzuali), caracter acid şi bazic al soluţiilor, titrare acido-bazică.

Conţinuturi conceptuale vizate : determinarea practică a pH-ului unor soluţii de acizi şi baze din viaţa cotidiană, caracterul acid sau bazic al soluţiilor în funcţie de pH-ul soluţiilor, importanţa pH-ului în viaţa cotidiană.

Resurse:
-metodologice – invăţarea prin descoperire dirijată, experimentul de laborator frontal, explicaţia , conversaţia euristică , modelarea , algoritmizarea , exerciţiul, turul de galerie ; Profesorul prezintă posibilitatea obţinerii indicatorilor naturali pe lângă cei uzuali. Anumite legume, flori conţin un compus organic care în funcţie de mediul în care se află îşi modifică culoarea. Antocianinele (şi anto-cianidinele) reprezintă o grupă largă de coloranţi naturali. Culoarea majorităţii fructelor, florilor şi fructelor de pădure este rezultatul unei combinaţii de antocianine şi antocianidine. Elevii sunt grupați pe echipe. Fiecare elev va avea un rol în echipa sa: Se vor identifica indicatori naturali din: varză roşie, sfeclă roşie, lalele roşii, ceapă roşie, vin roşu, lobodă etc. Elevii prezintă informaţii de cultură generală (istorie, geografie, biologie) referitoare la plantele enumerate în experimente. De asemenea, elevii vor determina aciditatea/ bazicitatea unor produse alimentare (bere, făină,produse lactate) și a unor produse de uz casnic/general Aplicație
Soluţia de bicarbonat de sodiu are caracter bazic, ceaiul de gălbenele are caracter bazic, sucul de portocale are caracter acid, borşul are caracter acid.
1. Între ce limite poate varia pH-ul pentru fiecare soluţie?
2. Candida ( o ciupercă) se dezvoltă pe mucoase şi dezvoltarea ei este favorizată de mediile acide. Ce produse veţi folosi pentru a trata o candidoză.
Nume şi prenume elev.........................................
Clasa................................................
Data.................................................
Profesor: Monica Palade Fişă de activitate experimentalăObiectiv cognitiv (Tema) : Echilibre în soluţii apoase de acizi şi baze.
Termeni ,concepte vizate : reacţia de ionizare, comportarea indicatorilor în diferite soluţii acide/bazice, pH, indicatori naturali, titrare, determinarea acidităţii unor produse alimentare prin titrare. Atenţie!
Citiţi modul de desfăşurare a activităţilor experimentale. Manipulaţi cu grijă aparatura de laborator şi substanţele chimice.

La sfârşitul fiecărei activităţi experimentale, veţi fi capabili să completaţi observaţiile experimentale şi ecuaţiile reacţiilor chimice în rubricile corespunzătoare . Veţi putea rezolva exerciţii şi probleme ce includ conceptele şi noţiunile fixate prin experiment de laborator. Activitatea experimentală numărul 1. Ştiaţi că... Fenolftaleina s-a folosit în medicină ca purgativ/laxativ (actualmente nu se mai utilizează datorită potenţialului cancerigen) şi ca indicator de hemoglobină. Turnesolul albastru a fost mult întrebuinţat în Evul Mediu târziu, pentru pictura de manuscris.
Obiectiv cognitiv : acţiunea hidroxidului de sodiu şi a acidului clorhidric asupra indicatorilor
Reactivi şi ustensile : soluţie de hidroxid de sodiu, soluţie de acid clorhidric, soluţii de indicatori (turnesol, fenolftaleină,metilorange ), vin roşu, soluţii alcoolice din: varză roşie, ceapă de roşie, lobodă, sfeclă roşie, lalele roşii, eprubete, baghete,sticlă de ceas, pipete.
Precauţii: După adugarea hidroxidului de sodiu la vinul roşu acesta nu trebuie consumat! Pericol de apariţie a arsurilor. Mod de lucru :
A) Introduceţi într-o eprubetă ce conţine soluţie de acid clorhidric câteva picături de soluţie de turnesol/ metilorange/fenolftaleină. Repetaţi operaţia şi pentru eprubeta ce conține soluţie de hidroxid de sodiu Observaţi culoarea.
B) Reluaţi modul de lucru anterior adăugând în cele două eprubete picături de soluție alcoolică din indicatorii naturali. Observaţi culoarea.
Eliminarea resturilor: Soluţiile pot fi aruncate la canal. Concluzii: Indicatorii sunt substanţe organice cu masă molară mare, foarte puţin ionizate în apă care prezintă proprietăţi acide sau bazice. Au proprietatea de a-şi schimba brusc culoarea într-un interval de pH. Activitatea experimentală numărul 2. Ştiaţi că... Acidul formic ( acidul metanoic)este un acid organic cu formula HCOOH care se găsește in acele verzi ale pinilor şi ale brazilor, în frunzele urzicilor şi în secreţiile furnicilor roşii. Acidul formic a fost obţinut în secolul al XVII- lea, din furnicile roşii prin distilare.
Obiectiv cognitiv : acţiunea acidului formic asupra indicatorilor (indicatorul furnica furioasă)
Reactivi şi ustensile : soluţie de acid formic , pipetă,sticlă de ceas, o floare de zambilă mov sau albastră.
Mod de lucru : Picuraţi cu ajutorul pipetei câteva picături de acid formic pe petalele unei flori de zambilă aflată pe o sticlă de ceas. Observaţi ce se întâmplă cu modificarea culorii florii. Concluzii: Se spune că dacă agiţi în faţa unui muşuroi de furnici roşii o zambilă albastră sau mov , furnicile se înfurie şi stropesc floarea cu secreţii ce conţin acid formic depigmentând-o.
Este de fapt o reacţie dintre un acid ( acidul formic) şi pigmentul florii ( ce poate fi utilizat ca un indicator acido- bazic). Activitatea experimentală numărul 3. Ştiaţi că... Înţepăturile albinei sunt acide şi se tratează cu carbonat acid de sodiu iar cele de viespe sunt alcaline şi se tratează cu zeamă de lămâie.
Obiectiv cognitiv :determinarea pH-ului unor soluţii de uz curent sau colectate din natură
Reactivi şi ustensile: soluţii de uz curent sau colectate din natură, hârtie indicatoare de pH, eprubete .
Mod de lucru : Introduceţi 5 mL de soluţie de uz curent într-o eprubetă în care introduceţi o bucăţică de hârtie de pH. Observaţi valoarea pH-ului prin comparaţie cu scara martor de pH. Concluzii: Soluţiile de uz casnic sau cele colectate din natură pot avea caracter acid având un pH mai ................decât 7 sau bazic având un pH mai .................decât 7. Activitatea experimentală numărul 4a. Obiectiv cognitiv : determinarea acidităţii unor produse alimentare prin titrare. A. Determinarea acidităţii produselor lactate
Reactivi şi ustensile :produs lactat, soluţie de NaOH 0,1M, fenolftaleina, biuretă, pahare Erlenmayer .
Mod de lucru : Pentru reusita operaţiei de titrare încercaţi sa picuraţi solutie de acid din biuretă intr-un pahar gol. Pentru activitatea experimentală propusă paharul Erlenmayer conţine soluţie de NaOH de concentraţie 0,1 M.Introduceţi în pahar 10 mL produs lactat şi 20 mL apă distilată şi câteva picături de soluţie de fenolftaleină.Ce observaţi? În biureta se află soluţie de hidroxid de sodiu de concentraţie 0,1 M. Introduceţi succesiv, în soluţia de produs lactat , în picătură , solutie de bază din biuretă, agitând după fiecare adăugare.În momentul apariţiei culorii roz care persistă cca. 1 min.se consideră că titrarea s-a realizat.
Punctul de echivalenţă corespunde valorii pH=7 unde se neutralizează volume egale soluţii de baza tare cu acid tare cu aceeaşi concentraţie.
La titrarea unui acid slab cu o bază tare , punctul de echivalenţă nu mai corespunde pH-ului 7,ci valorii 8,89 care arată că solutia este bazică. Activitatea experimentală numărul 4b. Obiectiv cognitiv : determinarea acidităţii unor produse alimentare prin titrare. B. Determinarea acidităţii totale a berii.
Reactivi şi ustensile :bere, soluţie de NaOH 0,1M, soluţie de fenolftaleină, pahar Erlenmeyer, sursă de încălzire, trepied cu sită de azbest, pipete, pahar Berzelius .
Mod de lucru : Pentru reusita operaţiei de titrare încercaţi sa picuraţi solutie de acid din biuretă intr-un pahar gol. Pentru activitatea experimentală propusă paharul Erlenmayer conţine soluţie de NaOH de concentraţie 0,1 M.Introduceţi în pahar 50 mL bere şi încălziţi atent pentru îndepărtarea CO2 şi câteva picături de soluţie de fenolftaleină după răcirea probei de bere. Ce observaţi? În biureta se află soluţie de hidroxid de sodiu de concentraţie 0,1 M. Introduceţi succesiv, în soluţia de bere, în picătură , solutie de bază din biuretă, agitând după fiecare adăugare.În momentul apariţiei culorii roz care persistă cca. 1 min.se consideră că titrarea s-a realizat. Concluzii: Aciditatea produselor alimentare se determină prin titrarea soluţiilor lor apoase cu soluţie de NaOH de concentraţie cunoscută. 2. COMPUSI MACROMOLECULARI NATURALI
Unitatea de învățare: Compuşi organici cu acţiune biologică Concepte cheie: aminoacizi, proteine.

Conţinuturi conceptuale vizate : clasificarea proteinelor, rolul proteinelor, proprietățile proteinelor.

Resurse:
-metodologice – invăţarea prin descoperire dirijată, experimentul de laborator frontal, explicaţia , conversaţia euristică , modelarea , algoritmizarea , exerciţiul, turul de galerie ; În istoria omenirii există epoci în care evenimetele dintr-un domeniu le pun în umbră pe celelalte. Există epoca Renașterii, epoca descoperirilor geografice, epoca descoperirilor din domeniul atomului sau cea a cuceririi spațiului. Mijlocul secolului trecut a fost caracterizat de două mari decoperiri și anume structura ADN și a modului în care se face multiplicarea lui. Linus Pauling, profesor de chimie la Institutul Tehnologic din Pasadena și-a dedicat o bună parte a vieții studiului proteinelor, substanțe ce definesc cel mai bine viața. Elevilor li se definește conceptul de proteină și pornind de la structura ADN-ului aceștia vor deveni ,,mici întreprinzători” realizând structuri proteice din șiraguri de mărgele. Aceștia vor trebui să identifice tehnica de realizare cât mai rapidă a acestor șiraguri pentru a le obține în număr cât mai mare. Elevii au la dispoziție 20 tipuri de mărgele grupate șase culori diferite. Au construit un număr mare de șiraguri cei care au montat la un capăt al mărgelei un fel de cârlig, iar la celălalt capăt un fel de inel ( ca cele numite – moș și babă). Îmbinarea se poate face fie la cele de același tip, fie între cele din oricare cele 20 de tipuri diferite. Se precizează faptul că, în cazul proteinelor nu se realizează pe sistem – moș și babă, ci printr-o reacție intermoleculară de deshidratare. Aceste șiraguri reprezintă structura primară în care șiragurile pot fi mai scurte sau mai lungi dar respectă același model – cod. Datorită unor atracții ce se exercită α-aminoacizilor – de ex. moșul și baba ar fi dintr-un fier cu proprietăți magnetice, moșul de la prima mărgea ar atrage baba de la mărgeaua a patra- în realitate se stabilesc legături intermoleculare de hidrogen, care fac ca șiragul de mărgele să nu adopte o formă liniară ci răsucite sub forma unei spirale – structura secundară. Mai intervin și alte forțe care determină ca acest șirag să capete o formă ciudată, sucită, contorsionată.
Cred că micul întreprinzător, care vroia să se îmbogățescă confecționând șiraguri toate unicat, va da faliment, pentru că această construcție contorsionată nu va putea sta la gâtul nimănui! Elevii sunt grupați în șase echipe ce vor avea ca teme de realizat:
-Utilizând piese de puzzle vor realiza o hartă anatomică unde există diferitele tipuri de proteine în organism;
-Obținerea unor proteine din lapte, făină, ou și identificarea lor prin reacția xantoproteică;
-Hidroliza gelatinei și identificarea proteinei prin reacția biuretului;
-Referat/ poster cu tema: ,,Proteinele ca sursă de energie pentru organism” Aplicație
Orice fumător înrăit are degetele îngălbenite de nicotină. (Nu recomandăm fumatul, nu din cauza degetelor îngălbenite, ci al bolilor grave pe care le produce). Ar putea un chimist nefumător să aibă și el degetele îngălbenite:
A) Nu;
B) nu, ar putea să aibă pete negre;
C) da, are loc reacția xantoproteică . Se pune accent în general pe legătura cu viața cotidiană, pe formarea unor priceperi și deprinderi necesare adaptării la piața muncii și nu numai.
S-a realizat un chestionar de interese care să identifice nevoile elevilor necesare pentru a atinge succesul școlar în funcție de ruta profesională. DATE DE IDENTIFICARE
Școala:
Clasa:
Vârsta:
Sex:
Mediul: ITEM 5 78% dintre subiecți au precizat importanța chimiei pentru viață prin identificarea multitudinii de compuși anorganici/organici necesari pentru a trăi. Expertul PC Caută site-urile indicate ca surse, dar şi alte surse Internet. Cercetătorii Selectează şi prelucrează informaţiile necesare. Chimistul Stabilește caracterul acido-bazic al diferitelor substanțe/ produse alimentare/produse de uz casnic sau general. Graficianul Elaborează planul de raport (sau realizează un poster). Organizatorul şi raportorul - verifică activitatea membrilor, eficacitatea şi timpul, şi deschide discuţii cu scopul de a avea loc schimburi de opinie;
- susţine raportul (sau posterul) realizat de echipă.
Full transcript