Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Ewelina Kazmierczyk

on 2 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

§7 ust. 2 pkt 1
Doskonalenie zawodowe
§ 7 ust. 2 pkt 2
Poznanie potrzeb uczniów
§ 7 ust. 2 pkt 3
Stosowanie technologi informatczno-komunikacyjnej
§ 7 ust. 2 pkt 4
 Stosowanie wiedzy
psychologiczno- pedagogicznej w praktyce
§ 7 ust. 2 pkt 5
Znajomość przepisów prawa oświatowego

PREZENTACJA DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

NAUCZYCIELKA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 66 W ŁODZI


EWELINA KAŹMIERCZYK

NA ŚCIEŻKACH AWANSU ZAWODOWEGO
2008r. Uniwersytet Łódzki na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego z pedagogiką wczesnoszkolną -studia licencjackie

2008r. -2009r. "Alphabet" prowadznie kursów języka angielskiego dla dzieci w łódzkich przedszkolach

2009r. Nuczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 66

2010r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi na kierunku Pedagogika w specjalnosci Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna- studia magisterskie


"Festiwal Kreatywności - Nauczycielski środek dydaktyczny w edukacji małego dziecka"
Systematycznie współpracowałam z rodzicami
Promowałam przedszkole w środowisku lokalnym
Jeśli lubisz wymyślać ciekawe historie, zufaj swojej wyobrażnic i weż udział w konkursie "Dzieci dzieciom bjki piszą"...
Mini Playback Show


Let's sing and play
Organizowałam i przygotowywałam uroczystości i imprezy przedszkolne
Utworzyłam bazę
pomocy dydaktycznych poprzez które zajęcia z języka angielskiego stały sie bardziej atrakcyjne dla dzieci
Współtworzyłam innowację „We speak English czyli mówimy po angielsku – zdobywanie umiejętności lingwistycznych w toku nauczania języka angielskiego w przedszkolu”.
„Plastyczne wędrówki z językiem angielskim"
Wykorzystywałam Metodę Projektów -
TYDZIEŃ PLUSZOWEGO
MISIA
T
Ł
U
S
T
Y


" Sukces jest sumą małych wysiłków powtarzanych dzień po dniu"
Robert Collier

"Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz"
Zig Ziglar

"Nie chodzi o bogactwo, sławę czy władzę. Chodzi o liczbę błyszczących oczu dookoła"
Benjamin Zander

Opracowywałam różnorodne materiały dydaktyczne
(karty pracy, scenarusze zajęć, dyplomy,prezentacje multimedialne), wykorzystywałam różnorodne aplikacje, programy (voki, milionerzy, movie maker)
Wymieniałam się pomysłami, doświadczeniem z innymi użytkownikami na portalach, forach internetowych, blogach
Udoskonaliłam swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w zespole zadaniowym ds. Wdrażania do praktyki przedszkolnej nowoczesnych narzędzi interaktywnych
Gromadziłam flashcards, banery, plansze
Organizowałam i przygotowywałam dzieci do konkursów przedszkolnych i między przedszkolnych.
rozbudzałam twórczą inwencję
dziecka i kreatywność
rozbudzałam zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

propagowałam naukę języka angielskiego poprzez piosenkę
dostarczałam dzieciom pozytywnego i konstruktywnego doświadczenia, które zachęcało do dalszej nauki języka
Festiwal
piosenki
angielskiej
"Mój miś, mały miś przyjacielem mym jest nie od dzis"
przygotowywałam dzieci do publicznych wystąpień poprzez które przezwyciężały
tremę i stres
VII Ogolnołódzki Koncert
Kolęd
Konkurs Talentów
propagowałam czytelnictwo wśród dzieci
angażowałam dzieci w opowiadaną historię - rozwijając ich wyobraźnię
motywowałam dzieci do spontanicznej interkcji
zapoznałam dzieci z literaturą autorstwa Erica Carle poprzez którą zachęcałam do odgadywania znaczenia słów i struktur poprzez kontekst
w ramach indywidualizacji procesu uczenia się języka stosowałam literaturę obcojęzycza o różnym poziomie trudności
Wykorzystywałam metodę storytelling
w czasie codziennych zajęć
Co w
prawie
piszczy?
Karta Nauczyciela
Spotkanie dla beneficjentów realizujących Partnerskie Projekty Szkół Programu Comenius
Ustawa o systemie oświaty
"PARTS OF BODY"
"COUNTING"
"SINGING"
"COULORS"
Spotkanie z przedszkolakami na Piotrkowskiej
Wdrożyłm kształcenie typu CLIL (Content and Language Integrated Learning) w codzienne zajęcia z dziećmi
„Pokochaj Polskę-z Pyzą przez folklor i kulturę kraju- przewodnik polsko- angielski”
Dziękuję za uwagę
Zaprojektowałam i wykonałam ścieżki edukacyjne
Pasowanie
na
przedszkolaka
Kultywowałam przedszkolne tradycje
C
Z
W
A
R
T
E
K

Swarzałam dzieciom okazję do prezentowania swoich umiejętności i talentów
Dzień Babci
i Dziadka
Wspótworzyłam program edukacyjny z zastosowaniem podejścia metodycznego typu CLIL w edukacji przedszkolnej "Przygoda z językim angielskim podwójną szansą"
Uczestniczyłam w projekcie: Naturalna nauka języka angielskiego w przedszkolu
Zajęcia modelowe w PM 112 "Fruits"
"Przy stole" zabawy teatralno - muzyczne z wykorzystaniem łyżek drewnianych

"The Three Little Pigs"
"1,2,3 to the zoo" - zabawy z językiem angielskim na podstawie counting book Erica Carla
"The very hungry caterpillar"
Podstawa Programowa
"Mystery box"
"Baby shark"
"Hipo"
"Counting gloves"
"Rainbow"
Stwarzałam okazje do wspólnych zabaw dzieci
Stosowałam efektywne metody pracy z dziećmi
Metoda Dobrego Startu
Wspomagałam rozwój psychomotoryczny poprzez zorganizowaną zabawę i wielozmysłowe uczenie symboli graficznych
Kształtowałam lateralizację, świadomość schematu własnego ciała i przestrzeni

Statut przedszkola
Koncepcja przedszkola
Regulaminy i procedury
Rozporzadzenia MEN
Uczestniczyłam w szkoleniu CLIL - język angielski w przedszkolu
Współredagowałam gazetkę "Mamo, tato I speak English" oraz " Songs and poems"
Brałam udział w posiedzeniach Rady Rodziców jako członek zespołu do spraw współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokanym
Pogłębiałam swoją wiedze oraz umiejętności zawodowe aktywnie uczestnicząc w kursach, szkoleniach, konferencjach
Prowadziłam zajęcia z języka angielskiego w ramach innowacji "We speak English"
Stosowałam innowacyjne działania w zajęciach typu CLIL- "Peppa Pig - Gardening"
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu jak również innych nauczycielek
Rada Szkoleniowa
Tworzyłam dekoracje
niosące różne aspekty
Information for parents - Przygotowywałam materiały z zajeć dla rodziców
Zajecia modelowe w PM 200 " Egzotyczne owady - tajemnice skorpiona". Bank pomysłów na wykorzystanie narzędzi interaktywnych w doskonaleniu umiejętności dzieci oraz wzbogacaniu wiedzy.
Współopracowałam Program profilaktyczny i Program wychowawczy
Konstytucja RP
"Żeby zdrowe zęby mieć" -
zabawy językowe
„Pośpiewajki–bawidełka,
czyli malowane zabawy – painted fun”

Full transcript