Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Okul veli işbirliği sunumu

Okul veli işbirliği sunumu
by

Mehmet Şerif Akaydin

on 13 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Okul veli işbirliği sunumu

Öğrencinin özel durumları varsa bunlar hakkında mutlaka öğretmenin veliden bilgi alması gerekir.

1. Ana- babaların kendi okul yaşantılarının olumsuzluğu: Birçok ana- babanın olumsuz okul yaşantılarına sahip olmaları, okula karşı olumsuz tutumlar geliştirmelerine yol açmaktadır.
3. Öğretmenlerin olumsuz tutumları: Öğretmenlerin ailelerin okula katılımı için zamanlarının olmadığı ve bu tür etkinliklere yeterince ilgi duymadıkları şeklindeki algıları, okul-aile iş birliğinin en önemli engellerindendir. Oysa aileler, okula nasıl katkıda bulunabilecekleri konusunda öğretmenlerin yol göstermelerini ve kendilerini somut olarak yönlendirmelerini beklemektedirler.

4. Ailelerin okula ayırabilecekleri zamanın kısıtlı olması,
5. Ailelerin eğitim düzeyinin düşük olması,
6. Ev ve okul kültürünün farklılığı

7. Veli toplantılarının uygun olmayan kalabalık ortamlarda yapılması,
8. Öğretmenlerin velilere otoriter davranması,
9. Kendi eğitim düzeylerinin yeterli olmaması,
10. Evlerinin okula uzak olması,

1. Veli-öğretmen-öğrenci toplantıları: Ortak katılımı sağlayan bir program hazırlanarak velilere bildirilir.
2. Karneler: Veliler çocuğun ev ödevi yapma isteği, okuma sevgisi, televizyon izleme alışkanlığı, öğrenmeye karşı tutumu ve evdeki durumu hakkında karne doldurmalıdır.
3. Okul gazeteleri: Okul gazete çıkarmalı ve ev ödevleri konusunda ipuçları, katılmak istedikleri aile içi etkinlikler ve yaptıkları eğitimsel geziler gibi konularda velilerden yazılar istemelidir.


4. Kutlama kartları: Çocuğun özel başarı ve davranışlarını kutlama amacıyla öğretmen ve veliler birbirlerine karşılıklı olarak kutlama kartları göndermelidir.
5. Veli-öğretmen görüşmeleri
6. Veli panosu: Özellikle veliler için olmak üzere okulun ana girişine bir ilan tahtası asılmalıdır.
7. Velileri bilgilendirme: Çocuğun okulda ne öğrendiği ile ilgili meraklarını gidermek için işlenene konular, haftalık programlar velilere gönderilir.

8. Ödev defterleri: Her öğrencinin, günlük ödevleri ve aldıkları notları yazacakları bir defter tutmalarını sağlayarak öğrenciler izlenir
9. Ev ziyaretleri de; ortamın daha rahat olması ve öğrencinin yaşadığı çevrenin görülmesi bakımından önemli bir etkiye sahiptir Bu yolla, zaman bulamama ve derslerin aksaması gibi problemler de ortadan kaldırılmış olur

Okul- Veli isbirliği
Veli İiletisimi
*Veliler Eğitim Öğretimin kendilerine dönük her asamasına dahil edilmeli
Veliler ile diyalog halinde olunmalı.

Veliler öğretmenle paylaşımlarını boş saatlerde ya da okul içi ve dışı düzenlenen toplantılarda dile getirmelidir. Ders ortasında bizzat ya da telefonla dersin bölünmemesine dikkat edilmelidir.

Bunu yaparken suistimale müsade edilmemeli

Ailelerin okul etkinliklerine katılımı ve isbirligi sürecini engelleyen baslıca faktörler şsunlardır:
Bu sorunlarınortadan kaldırılması ve öğrencilerin düzeylerinin yükseltilmesi için yapılmasıgerekenler
2. Ailelerin ekonomik sorunları: Çoğu zaman ailelerin  okula çağrılma nedenleri, kendilerinden ekonomik  katkılar istenmesidir. Ekonomik sıkıntılar ailelerin okul etkinliklerine katılımında gönülsüz davranmalarına yol açmaktadır.

Bunların dışında aile-okul iş birliğini artırabilmek için posta, telefon, internet, çeşitli dergiler, gazeteler, oturumlar, toplantılar gibi birçok araçtan yararlanılmalı; ailelerin çeşitli etkinliklerden, çocuklarının okuldaki performansından haberdar edilmesi sağlanmalıdır.

Aileler ise, okulu yalnızca bir kamu hizmetinin sağlandığı, çocuklarının eğitimini ve başarısını gerçekleştiren, kendilerinin dışında bir kurum olarak görmemeli, önce kendi çocuklarının eğitimine, daha sonra diğer ailelerin çocuklarının başarısını nasıl arttırabileceklerine ve son olarak ailelerinden yeterince destek ve yardım alamayan çocukların eğitimine güçleri ölçüsünde katkıda bulunmayı temel bir görev ve sorumluluk olarak görmelidirler.

Öğretmen veli görüsmelerinin konuları şsunlar olabilir
Çocuğun gelişim düzeyi ve bireysel farklarını dikkate alan bir okuma öğretimi nasıl olmalıdır? Veli’nin Sorumlulukları
Çocuğun gelişim seyrinin takip edildiği güveninin verilmesi hususu
Kazanılmış okuma davranışlarının kalıcılığını sağlamak için yapılması gerekenler. Evde velinin öğrenciye örnek olması gereken hususlar
Evde gerçekleştirilecek eğitim etkinlikleri neler olmalıdır? & Bu konuda veliye düsen sorumluluklar

Yaptığımız sınıf içi veya dışı çalışmalar ve farklılıklarımız
Çoklu öğretim ortamlarından (kütüphane, eğlendirici çocuk yayınlar, televizyon, internet vb.) nasıl yararlanılabilir?
Teknolojinin eğitimin bir parçası haline gelmesinde veliden beklentiler!

Velilere Yapılan Ev Ziyaretlerinin Önemi
Öğrencinin nasıl bir ortamda yaşadığı, nasıl bir ders çalışma ortamına sahip olunduğu tespit edilir ve bilinirse; veli ,ona göre yönlendirilip çalışma programı sunulabilir

Öğrencilerin ders kitapları haricinde yararlanacakları kaynakların müfredata ve sınıf seviyesine uygun olanları belirlenerek veli doğru şekilde ev ortamında yönlendirilebilir.


Çocuğu okula karşı negatif etkileyecek, okulla,öğretmeniyle ve okumakla ilgili olumsuz eleştirilerin onun yanında yapılmaması istenmeli

Okul Başarısının Ön Koşulu: Okul Aile Dayanışması
Full transcript