Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM
by

Maciej Gutkowski

on 3 June 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM KGHM Polska Miedź S.A. jest przedsiębiorstwem z ponad 45-letnią tradycją. Powstało w 1961 r. Począwszy od 12 września 1991 r., KGHM Polska Miedź S.A. jest spółką akcyjną. Od lipca 1997 r. jej akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Ostatni kurs 2011-02-28 17:34 – 175,50zł). Firma spółki:
KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna

Siedziba spółki:
Lubin

Rok założenia:
1961

Prezes Zarządu:
Herbert Wirth

Dane teleadresowe:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48,
59-301 Lubin
tel. 076 74 78 200
fax 076 74 78 500 1. Liczba zatrudnionych: 28 884 (2009), w tym:
- pracowników administracji: ok. 9,5 tys. (~33,2%)
- pracownicy podlegający autorytetowi menadżera: ok. 18 tyś. 2. Struktura:
Obecna struktura organizacyjna Polskiej Miedzi, to Biuro Zarządu wraz z Centrum Usług Księgowych i 10 Oddziałów:
Zakłady Górnicze "Lubin"
Zakłady Górnicze "Rudna"
Zakłady Górnicze "Polkowice-Sieroszowice" (powstałe w wyniku połączenia ZG Polkowice i ZG Sieroszowice)
Huta Miedzi "Głogów"
Huta Miedzi "Legnica"
Huta Miedzi "Cedynia"
Zakład Wzbogacania Rud
Zakład Hydrotechniczny
Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego
Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji Polska Miedź S.A. Zarząd spółki:
Herbert Wirth
Prezes Zarządu
Maciej Tybura
I Wiceprezes Zarządu
Wojciech Kędzia
Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:
Marcin Dyl - Wiceprzewodniczący
Arkadiusz Kawecki
Jacek Kuciński - Przewodniczący
Marek Panfil – Sekretarz
Marzenna Weresa
Jan Rymarczyk
Leszek Hajdacki
Ryszard Kurek
Józef Czyczerski Działalność podstawowa Spółki ogranicza się w głównej mierze do:
kopalnictwa rud miedzi;
produkcji miedzi,
produkcji metali szlachetnych i pozostałych metali nieżelaznych. Analiza SWOT Misja Wizją KGHM Polska Miedź S.A. jest dołączenie do grupy dużych, globalnych producentów miedzi, poprzez zwiększenie produkcji miedzi do ok. 700 tys. ton. Strategia na 2009-2018 1. Poprawa efektywności – mająca na celu zatrzymanie wzrostu jednostkowych kosztów produkcji.
2. Rozwój bazy zasobowej - mający na celu zwiększenie produkcji miedzi w koncentracie do ok. 700 tys. ton rocznie.
3. Dywersyfikacja źródeł przychodu i stopniowe uniezależnianie się od cen energii.
4. Wsparcie regionu.
5. Rozwój umiejętności i sprawności organizacyjnej. Analiza PEST Czynniki polityczne Czynniki polityczno-prawne Czynniki ekonomiczne 5 sił Portera Główni dostawcy:
Własne złoża miedzi -Z G Lubin, ZG Rudna, ZG Polkowice-Sierszowice (KGHM wydobywa się rocznie ponad 30 mln ton rudy miedzi zawierającej około 2% czystego metalu oraz znaczące ilości srebra)
Własne huty - Legnica, Głogów, huta Cedynia w Orsku (Huty KGHM wytwarzają rocznie ponad 500 tys. ton miedzi rafinowanej i 1200 ton srebra, a także inne produkty)
Tauron Polska Energia S.A.  – energia elektryczna (10,39% kapitału własnego KGHM)
MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH - sprzedaż katod miedzianych (ok. 10% kapitału)
Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A. - sprzedaż walcówki miedzianej oraz drutu z miedzi beztlenowej (ok. 10% kapitału) Główni odbiorcy
Miedzi:
Niemcy
Francja
Czechy
Chiny
Srebra:
Wielka Brytania
Niemcy
Belgia Konkurencja substytutów: groźba pojawienia się nowych substytutów: ŚREDNIA
Ceny miedzi na rynku światowym w wyniku kryzysu gospodarczego rosną co stwarza pewne potencjalne zagrożenie pojawienia się tańszych zamienników miedzi. Przy dalszym wzroście cen, w pewnym momencie rynek zacznie poszukiwać substytutów.
Srebro raczej nie posiada substytutów, mogłoby być nimi złoto i platyna, jednak byłoby to bardzo nieopłacalne Konkurencja potencjalna: groźba pojawienia się nowych konkurentów: ŚREDNIA
Mocna pozycja głównych producentów miedzi i srebra na świecie jest raczej nieosiągalna dla nowych konkurentów na rynku. Jednak istnieje zagrożenie konsolidacji niektórych spółek z światowej czołówki, które mogłyby stworzyć duże zagrożenie, tym bardziej iż np. w przypadku srebra udział poszczególnych spółek w światowym rynku wydobywczym jest bardzo wyrównany. czynniki ekonomiczne czynniki społeczno-demograficzne czynniki technologiczne Przepisy antymonopolowe http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/346298,co_to_jest_niedozwolone_porozumienie_w_prawie_antymonopolowym.html

http://lexplay.pl/artykul/Prawo-Dzialalnosci-Gospodarczej/Stosowanie-unijnego-prawa-konkurencji-oraz-jego-relacja-do-przepisow-polskiej-ustawy-o-ochronie-konkurencji-i-konsumentow W Polsce przepisy te pokrywają się z narzuceniami UE i są dobrze przestrzegane. Ogromne firmy, dominujące w danym sektorze, takie jak KGHM muszą przestrzegać zasad uczciwej konkurencji. Przepisy antymonopolowe zabraniają firmom zawierania między sobą porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywania dominującej pozycji na rynku. czynnik komentarz waga ocena waga x ocena 0,15 -2 -0,30 Wprowadzenie przez UE nowych wymogów dotyczących emisji dwutlenku węgla http://www.parkiet.com/artykul/997342.html Od 2013 roku producenci metali nieżelaznych zostaną objęci systemem handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Koszty poniesione przez KGHM w związku z tym wymogiem, szacuje się na 370 mln zł rocznie. 0,35 -5 -1,75 Wzrost poziomu płacy minimalnej w Polsce http://e-prawnik.pl/wiadomosci/informacje/najwazniejsze-zmiany-w-prawie-w-nowym-roku-strona-2.html Od 1 stycznia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 1 317 złotych, czyli o 41 złotych więcej niż w roku ubiegłym. Jednocześnie podniesione zostały inne świadczenia, które są obliczane na podstawie minimalnej płacy: dodatek za prace w nocy, maksymalne odprawy z tytułu tzw. zwolnienia grupowego czy odszkodowania dla ofiar nierównego traktowania w zatrudnieniu. Większe płace minimalne = większe wydatki na płace dla pracowników z tego poziomu wynagrodzeń. 0,10 -1 -0,10 Prawo pracy http://www.cie.gov.pl/publikacje/ppwue_2007/Sektor_zabawkarski/17.htm Im prawo pracy bardziej chroni pracownika (np. dłuższe płatne urlopy, wyższe wynagrodzenie minimalne czy też skracanie czasu pracy na dobę powodują dłuższy okres wypowiedzenia, są to trudniejsze warunki do spełnienia by zwolnić pracownika dyscyplinarnie) tym w gorszej sytuacji postawiony jest pracodawca. Polskie prawo pracy w większości jest zgodne z regulacjami UE i dosyć mocno chroni pracownika. 0,25 -2 -0,50 Niekorzystna polityka podatkowa Polski http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,8143745,Podatkowy_potwor_rosnie_w_sile__Podatki_blokuja_nasza.html Duże skomplikowanie, niejasność i ilość przepisów podatkowych zmuszają firmę do poświęcania większej ilości czasu na załatwianie formalności z urzędami oraz zatrudnienia i poszerzenia szczebla administracji w firmie; są to dodatkowe koszta. 0,15 -1 -0,15 czynnik komentarz waga ocena waga x ocena Nieraportowane zapasy w Chinach http://www.bankier.pl/static/att/87000/2337338_KGHMRaportAnalityczny05.05.2011Redukujzcendocelow1745PLN.pdf - str.9 Obecny poziom tzw. nieraportowanych zapasów (655 tys. ton) znajduje się znacznie powyżej trzy letniej średniej (200 tys. ton). Oznaczałoby to nasycenie się rynku kredytowo-hipotecznego w Chinach, co w połączeniu z
dalszym potencjalnym schłodzeniem chińskiej gospodarki może implikować korektę cen miedzi lub nawet zmianę trendu. 0,25 -3 -0,75 Zwiększenie stawki VAT http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/473382,stawki_vat_w_2011_roku_na_co_zwrocic_uwage.html

http://www.kredyciak.pl/podatki/1297-podwy-ke-vat-odczuj-najbardziej-ma-e-firmy.html Wyższy VAT = wyższe koszty Od 1 stycznia 2011 r. weszły w życie nowe stawki VAT. Była to największa zmiana w zakresie stawek VAT od wprowadzenia w Polsce tego podatku w 1993 r. Ma to negatywny wpływ na KGHM, ale nie aż tak wielki jak na małe i średnie firmy, dla których ta zmiana będzie najbardziej odczuwalna. 0,15 -1 -0,15 Stopy procentowe w Polsce http://www.finanse.egospodarka.pl/61284,Stopy-procentowe-w-Polsce-w-gore,1,48,1.html Po blisko dwóch latach obowiązywania najniższych w historii stóp procentowych w Polsce, Rada Polityki Pieniężnej w końcu zdecydowała się na zacieśnienie polityki monetarnej. Wzrost stóp procentowych powoduje spadek kursu akcji i wyemitowanych obligacji, co wpłynie negatywnie na wartość rynkową KGHM. 0,20 -2 -0,40 Koniec hossy na rynku surowców http://www.bankier.pl/static/att/87000/2337338_KGHMRaportAnalityczny05.05.2011Redukujzcendocelow1745PLN.pdf - str. 9

http://biznes.interia.pl/news/ceny-miedzi-w-londynie-spadaja-z-powodu-obaw-o-gospodarke,1639082 Od początku 2010 roku trwała hossa (długotrwały wzrost kursu giełdowego papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie) na rynku surowców. Miedź podrożała w tym czasie o blisko 32%. Obniżka cen miedzi będzie mieć wpływ wyniki spółki oraz jej rynkową wycenę. Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie spadają z powodu obaw o gospodarkę USA i światową. 0,15 -3 -0,45 Notowania USD/PLN http://www.bankier.pl/static/att/87000/2337338_KGHMRaportAnalityczny05.05.2011Redukujzcendocelow1745PLN.pdf - str.9

http://waluty.onet.pl/dolar-amerykanski-zlotowka,18909,828,0,1096,profile-waluta-online Poziom przychodów KGHM jest silnie skorelowany z bieżącymi
kwotowaniami złotówki względem dolara. Aprecjacja (wzrost wartości waluty krajowej względem waluty zagranicznej) naszej waluty ma negatywny wpływ na przychody spółki, powodując ich spadek, co może negatywnie odbić się na wynikach KGHM i jej rynkowej wycenie. 0,25 -1 -0,25 czynnik waga x ocena komentarz waga ocena Struktura i poziom wykształcenia w Polsce http://www.poland.gov.pl/
Struktura,wyksztalcenia,45.html Z pewnością im więcej ludzi wykształconych działa w firmie, tym lepiej ona może być zarządzana i lepiej funkcjonuje; od 1988 r. poziom wykształcenia w Polsce znacznie wzrósł. Wyższy poziom wykształcenia w kraju daje dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej. 0,10 4 0,40 Wzrostowy wskaźnik konsumpcji indywidualnej w Polsce http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/
strategie/w-poszukiwaniu-zaginionego-
popytu,3050,1 Konsumpcja napędza gospodarkę, w tym również rynek hutniczy i wydobywczy. Wzrasta popyt na wyroby ze srebra i miedzi. 0,20 3 0,60 Odchodzenie odbiorców miedzi od konsumpcji surowca http://www.bankier.pl/static/att/87000/
2337338_KGHMRaportAnalityczny05.05.20
11Redukujzcendocelow1745PLN.pdf - str.9 Strajki związków zawodowych Zamożność społeczeństwa http://www.money.pl/
gospodarka/wiadomosci/artykul/
strajk;wloski;w;kghm;-;spowalniaja;prace,1
80,0,824500.html http://www.biznes-animator.pl/pliki/pest.pdf Dalszy wzrost cen miedzi może mieć niekorzystny wpływ na popyt fizyczny w długim okresie, ponieważ część odbiorców będzie ze wzmożoną aktywnością poszukiwać substytutów czerwonego metalu. W KGHM działa 15 związków zawodowych. Pracownicy
domagając się podwyżek płac mogą doprowadzić do przestojów produkcyjnych, co obniży sprzedaż spółki i pogorszy jej wyniki. Poza tym podwyżki = wyższe koszta. Proponowana przez związki zawodowe, podwyżka w wysokości 300 zł dla każdego pracownika, kosztowałaby KGHM ponad 200 mln zł. W Polsce wskaźnik ten wzrósł w ostatnich latach. Większa zamożność = większy popyt na wyroby ze srebra np. biżuterii; społeczeństwo im bardziej zamożne, tym więcej może pozwolić sobie na zakup bardziej luksusowych wyrobów. 0,15 0,30 0,25 -1 -0,15 -4 -1,20 2 0,50 Bardzo małe nakłady Polski na B+R http://www.eurofundsnews.pl/content/view/12584/262/ Inwestycje na B+R stanowią jeden z najważniejszych czynników wzrostu gospodarczego, jak i rozwoju firm. KGHM sam prowadzi różnego rodzaju badania nad poprawą i rozwojem wydobywczym i przetwórczym, niestety z powodu bardzo niskich nakładów kraju na B+R, otrzymuje bardzo małą pomoc ze strony rządu, co z pewnością hamuje rozwój nowych technologii w przedsiębiorstwie. 0,30 czynnik komentarz waga ocena waga x ocena -3 -0,90 http://www.poland.gov.pl/
Struktura,wyksztalcenia,45.html Niski poziom innowacyjności w kraju (jeden z najniższych w UE) http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/
768E7B17906BB610C12574190041F765/
$file/infos_030.pdf Ostatnie badania Komisji Europejskiej wskazują, że Polska może osiągnąć średni poziom innowacyjności w UE-27 za ok. 20 lat. Innowacyjność to jeden z czynników mających zasadniczy wpływ na poziom konkurencyjności gospodarki. Rozumiana jest jako zdolność i motywacja przedsiębiorców do ciągłego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników badań naukowych i prac rozwojowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków . Z pewnością niski poziom innowacyjności, ogranicza wdrażanie nowych wynalazków i patentów w firmach tj. KGHM, co ma negatywny wpływ na rozwój firmy. 0,25 -4 -1 Bardzo niski poziom wykorzystywania w codziennym życiu gospodarczym technologii teleinformatycznych i komunikacyjnych http://www.firma.egospodarka.pl/
46292,Rozwoj-technologiczny-nadal-
slaby-w-Polsce,1,11,1.html W Polsce nadal niewielka grupa konsumentów korzysta z okazji robienia zakupów w sklepach internetowych, a przedsiębiorcy nadal mają ograniczone możliwości korzystania z internetowych usług publicznych. 0,20 -2 -0,40 Plany budowy i wdrożenia sieci nowej generacji (NGN) w Polsce przez TP Powolna, ale dodatnia tendencja rozwojowa infrastruktury transportowej w Polsce po wstąpieniu do UE http://media2.pl/telekomunikacja/
19474/1/1

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/
prezes-tpsa-wyda-na-inwestycje-w-ngn-
kilka-miliardow-euro rozwój rynku telefonii stacjonarnej zależy od tempa i zasięgu wdrażania nowoczesnych sieci. Przedsiębiorcy zaczynają sięgać po systemy wideokonferencyjne, których głównym medium transmisyjnym jest Internet. Co więcej, wideokonferencje odbywają się w rozdzielczości HD, wymagającej dużej przepustowości łącza. NGN realizuje uogólnioną mobilność, co pozwala na spójne i powszechne świadczenie usług. KGHM jest ogromnym przedsiębiorstwem, sprzedającym miedź oraz srebro zarówno w kraju, jak i w dużym stopniu za granicą, dlatego szybki, bezpieczny i szeroko dostępny transport jest ważny. Powoli poprawiający się poziom transportu w Polsce sprzyja komunikacji firmy z odbiorcami. http://www.logistyka.net.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5785&Itemid=40

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/pi/documents/wydawnictwa/ocenadruk.pdf - str. 51-52 0,15 4 0,60 0,10 2 0,20 SUMA : -1,50 SUMA : 0,15 SUMA : -2,00 SUMA : -2,80 Dołączenie do grupy dużych, globalnych producentów miedzi, poprzez zwiększenie produkcji miedzi do ok. 700 tys. ton. CEL: modernizacja infrastruktury i inwestycje w nowe technologie w związku z istnieniem przestarzałego sprzętu w większości zakładów waga: 0,3
ocena: 4 stopniowe wchodzenie w branżę energetyczną, szczególnie poprzez inwestycje w gaz, węgiel kamienny i odnawialne źródła energii celem uniezależnienia przychodów od cen energii waga: 0,2
ocena: 5 rozwój umiejętności i sprawności organizacyjnej (wdrażanie mechanizmu zarządzania przez cele , programy rozwoju kadr...) waga: 1
ocena: 4 ciągłe rozszerzanie działalności poza obszar Polski, inwestycje zagraniczne waga: 0,3
ocena: 4 wraz z rozbudową spółki zatrudnianie nowych pracowników i przyczynianie się do rozwoju regionu waga: 0,1
ocena: 3 ocena: 4,1 sukces: 82% Diagram Ishikawy KGHM podczas kryzysu Kryzys na europejskim rynku może stworzyć czołowemu producentowi miedzi szanse, jakich wcześniej firma nie miała - spólka staje przed możliwością nabycia atrakcyjnych aktywów. Wartość szacuje się na kilka miliardów euro. Strategia dywersyfikacji sprzedaży na wschodnie rynki znakomicie sprawdziła się w latach 2008 – 2009, gdy zapotrzebowanie na miedź w Europie spadło. Strategia dywersyfikacji sprzedaży na wschodnie rynki znakomicie sprawdziła się w latach 2008 – 2009, gdy zapotrzebowanie na miedź w Europie spadło. źródła:
http://biznes.onet.pl/kghm-stanie-przed-niepowtarzalna-szansa,18892,3742834,1,prasa-detal
http://www.parkiet.com/artykul/801193.html
http://forsal.pl/artykuly/433414,dzieki_kryzysowi_kghm_zrobil_swietny_interes_w_azji.html
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/czarne_chmury_nad_kghm_78624.html
Full transcript