Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Oplæg til 140313

No description
by

Merete Skjødt Jørgensen

on 17 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Oplæg til 140313

Implementering
Anvendelse af digitale værktøjer som supplement kultur
LC-teams, der sammen inspirerer, understøtter og udfordrer
Nye roller og positioner
Fra mediehandleplan til medieguide

Initiativer
Mediepatrulje: elever på skolerne
Mediepiloter: 9 lærere fra forskellige skoler Fra projekt til ny praksis? Ledelsesperspektivet
Eleverne bloggede om og med lokale virksomheder
Forarbejdet: Brainstorme og organisere virksomhedsprojekt i Mindmeister
Bloggen brugtes dels som
dagbog
fremlæggelsen
Virksomhederne fulgte med/så bloggen
Krav: links, indlæg, embedde, respons 8.klasse, arbejdsmarkedsuge 3. klasse Skårup Skole, matematik med Mindmap 1. klasse Rantzausminde Skole, matematik med YouTube og E-Blog
3.-4. klasse Skårup Skole, matematik med Mindmap og diagrammer
8. klasse , Vestermarkskolen, arbejdsmarkedsuge med Blogger Eksempler De digitale værktøjer:
• være frit tilgængelige i cloud (platform-uafhængige)
• hovedvægten på det visuelle
• kunne embedde og arbejde sammen
• imødekomme elevernes mediekultur
• medvirke til at elever kunne transformere faglig viden til
egen viden
• fremme projektarbejde og tværfaglighed
• udfordre den måde elever lærer på ved at tage afsæt der,
hvor de er stærke og udfordre dem der, hvor de er svage
• fremme implementering af Faghæfte 48 Dogmereglerne
Evalueringsflowchart ”Fra ord til billede, transformation af faglig viden ved hjælp af visuelle arbejdsmetoder” vil afprøve funktionalitet og potentiale i brug af visuelle digitale værktøjer med fokus på begrebsdannelse og organisering af operationel faglig viden for elever fra 3.-9. klasse.
Projektet tager afsæt i vidensprocesser som transformation og ikke transport for at udfordre eleverne på deres evne til at genere egen viden ved faglig læsning, specifikt i forbindelse med projektarbejdsformen”.  Ansøgningen Projektår 1:
Kickoff-temadag 28.10.2011
Workshopdag 18.11.2011
Midtvejs... 01.05.2012

Projektår 2:
Kursus: Multimodale tekster 22.08.2012 Temadag(e), 04.09.2012
Lederkompetencer 03.12.2012
Skolebesøg
Fyraftensmøder
Evaluering, status, nyt udsigtspunkt 07.05.2013 Projektplan Fordeling af deltagerne/skole Udviklingsprojekt
Svendborg Kommune
2011-2013
"Styrelsen for Bibliotek og medier" Handleplan for digitalisering og medialisering
BYOD
Tid og rum til at eksperimentere
Ny vejlederkultur
Nyt fagsyn og læsning i fagene
"Registering" af klasser/elevers mediekompetencer
Ny skolereform
Ny bekendtgørelse for læringscentret Udfordringer OTB-værktøjer
device-uafhængige
device-afhængige Organisering Brugen af visuelle, digitale værktøjer
fremmer elevers faglige læsning
.... det kan projektarbejde understøtte
… og det udfordrer skolen som organisation Visionen Matematik i 4. klasse, regneark En del af skoleledernes kompetenceudviklingskoncept.

Formål:
At understøtte medialiseringsprocessen gennem implementering af OrdTilBillede-konceptet på den enkelte skole.


Skolens medie- og vejledningskultur i et organisationsperspektiv
Fra projekt til ny hverdag? "Ord til billede" abonnerer ikke på en bestemt teknologi.

"Ord til billede" ser faglig læsning som læsning af multimodale tekster.

"Ord til billede" har fokus på processer fremfor produkter. (cc) photo by medhead on Flickr Pejlemærker 1. klasse Rantzausminde Skole http://ordtilbillede.blogspot.dk/ http://www.avumedier.dk/Fagligtforum/Fagportal/tema-artikler.aspx http://mediespor.dk/ Links Pointer Værktøjer Bedre rustet til BYOD
Kommunal fortælling (efter skolestrukturen)
Ledelsesmæssig bevågenhed fremmer implementering
Nye lærer-elevroller skaber ny mediekultur
Eleverne har fået større motivation og større palet af værktøjer
Det er i "rummene" mellem værktøjerne, eller brug af det enkelte værktøj i forskellige faser, der fremmer reflektion/metareflektion.
Full transcript