Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Elina Purmonen

on 22 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Terminsplanering SVENSKA 3 En estetklass Debatt Inriktning: estetik och media
Antal elever: 20 stycken
Könsfördelning: tjejer: 15, killar: 5
Intressen: bild, film, kultur (politik).
Tredje året de har oss i svenska. Bokblogg Det som styr vår planering: Klassen: vilka de är, hur väl vi känner dem.
Styrdokument: gymnasieförordning, läroplan, ämnesplan, examensmål (stöd: riktlinjer från skolverket).
Tidsramen: med lov och röda dagar - 17 veckor.
Schema: 1,5 timmar x två i veckan - måndag och onsdag.
Skriftligt nationellt prov: 18:e april.
Muntliga nationella: fyra näskommande veckorna.
Studenten: 7:e juni. Analysförmåga (beskriva, förklara, jämföra)
Kommunikativ förmåga (samtala, diskutera)
Metakognitiv förmåga (tolka, värdera, reflektera)
Förmåga att hantera information (söka, samla, sovra)
Begreppslig förmåga (förstå, relatera, använda) The Big 5 Vi utgår även från: Ett sociokulturellt perspektiv: optimalt klimat för lärande - samspel med andra, det dialogiska klassrummet.
Ett begreppsbaserat perspektiv: att inte vara rädd för att använda begrepp, begrepp ger ordförråd, utvecklar språkandet och tänkandet.
En formativ bedömning: för att eleverna ska få veta var de är, vad de kan tänka på och hur de ska jobba vidare, rättvis bedömning mot bedömningskriterier. Terminsplanering Vecka 2: Introduktion
Vecka 2-6: Film- och bokcirkel
Vecka 7: Sportlov
Vecka 8-11: Bokblogg
Vecka 12: Debatt
Vecka 13: Påsklov
Vecka 14-15: Fortsättning debatt
Vecka 16-20: Nationella prov
Vecka 21-22: Brevskrivning Film- och bokcirkel Brev - framtidsvision STUDENTEN Nationella prov Litterära begrepp och litteraturvetenskapliga verktyg
Fördjupning av analytisk och kritisk förmåga
Eleverna ska läsa och se "Älskaren" av Marguerite Duras i bok- och filmgrupper
Eleverna delas in i fyra grupper, varav två grupper: film, två: bok
Bokgrupperna träffas och diskuterar, detta gör även filmgrupperna
Härefter träffas eleverna i tvärgrupper (2 x en film- samt en bokgrupp) och diskuterar filmen respektive boken
Samtalen utgår bland annat ifrån berättarteknik och litterära och litteraturvetenskapliga begrepp
Bokgrupperna ser filmen och filmgrupperna läser boken
Härefter skriver eleverna en kritiskt reflekterande essä Att jobba med under processen Lyssna på "Klassikerrummet" i P1
Diskutera boken och filmen utifrån temat manligt och kvinnligt
Reflektera över koherensen Vetenskapliga kopplingar Begreppsbaserad undervisning
Kunskap ett resultat av dialog
Att känna sina elevers läsvanor
Utgå från elevernas verklighet Tema: manligt och kvinnligt Bokbloggens fokus: manligt och kvinnligt i litteraturen
Förslag på litteratur: "Jane Eyre", "Norrtullsligan" eller "Pennskaftet", "Familjen H***" samt "Ett eget rum"
http://bokbloggande.blogg.se/
Vi ser bokbloggandet som ett entrepenöriellt lärande
Eleverna använder sakprosa i samband med bloggandet för att styrka sin text
Läraren ger riktlinjer för läsandet och bloggandet och fungerar som bokcirkelledare
Eleverna kommenterar varandras inlägg
Bokbloggen avslutas med ett gemensamt inlägg Hur vi bedömer
bokbloggen Genom formativ bedömning
Bokbloggen fungerar som en portfolio
Inlägg och kommentarer Vetenskapliga kopplingar Portfoliomodellen
Begreppsbaserad undervisning
Kunskap ett resultat av dialog
Att känna sina elevers läsvanor
Utgå från elevernas verklighet
Böcker inom oss
Bloggen i undervisningen Då det passar ... kan eleverna: sammanfatta
fundera
skriva upp tankar och frågor Debattera kring givna ämnen om manligt och kvinnligt
Öva sin argumentationsteknik
Läsa faktabaserade texter
Inför debatt: läsa på sitt ämne och tilldelas en roll
Vi ser "Tala ut!", UR-play
Tittar närmare på debatt i tv, radio, tidning och andra medier
Vi tar upp: sakprosa, vetenskaplig text
Vid debatt: publik - debatterande
Alla är aktiva under debatterna
Läraren är debattledare och fördelar ordet Bedömning Av processen
Även debattillfället
Vi utgår från en matris och anteckningar Vetenskaplig koppling John Deweys resonemang kring det lustfyllda lärandet genom lek Nationellt skriftligt prov: 18:e april
Nationellt muntligt prov: vecka 17-20
Vi kommer förbereda eleverna
Checklistor!
Arbeta formativt med nationella proven
Självbedömning Bedömning Utifrån skolverkets bedömningsmatriser
Christian Lundahl och den formativa bedömningen Skriva ett brev till sig själv
En reflektion
Att kunna knyta sin skolgång till sin framtid
Mottagare: sig själv om ett år
Tänka: Ask i ask Hurra! Centralt innehåll,
svenska 3 Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framtsällning.
Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.
Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.
Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet.
Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släkskapsförhållanden. Språkförändring.
Full transcript