Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hjub - Vem är Gud

No description
by

Daniel Jakobsson

on 16 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hjub - Vem är Gud

DAGENSTEMA
Vem är Gud
Hur tänker du om Gud?
1. Det är hur lätt som helst att tro på Gud.
2. Ibland är det lätt att tro på Gud, ibland är det svårt.
3. Det är svårt att tro på Gud fast jag vill.
4. Det är jättesvårt att tro på Gud.
5. Det är omöjligt att tro på Gud.
Hur tänker du dig Gud?
1. Som en hård domare.
2. Som en beskyddande förälder.
3. Som en vän.
4. Som en kraft som kan hjälpa.
5. Som en gubbe på ett moln.
6. Som en fantasivarelse.
?
+
-
finns gud
RELIGIÖS UTVECKLING


egocentrism
(självcentrerad)
trygghet
/misstänksamhet utvecklas

mänskli
g (antropomorf)
gudsbil
d (om man hört om Gud)
förhållandet till Gud jämställs med förhållandet till vuxna
konkreta bönesvar
lär sig tänka abstrakt och i hypoteser (kan förstå begrepp som “godhet”)
religiösa frågor, som vilat sen barndomen, väcks pga intellektuell kris.
0 - 2 år
2 - 7 år
gudsbild: mänsklig, med övernaturliga drag
gudsrelation: tänker att man kan göra saker för att behaga Gud
7år - tonåren
Tonår - vuxen
vanligaste gudsrelationen
: människan lever och ansvarar i och för den värld Gud skapat.
fullständig självständighet och fullständigt beroende
- räknar hela tiden med Gud i allt (t.ex. Moder Teresa).

religiösa upplevelser förutsätter modeller
(“den hungriga noterar mat”).
bön:
osäkerhet på hur bönen påverkar
.
“Halvfärdig”religiös utveckling
Mogen religiös utveckling
Mogen kristen gudstro
fortsätter in i vuxenlivet att hålla det logiska tänkandet skilt från det religiösa
“mänsklig” gudsbild
kan nås av den som gett upp sin barnatro
tvivlande och sökande
kan vara kristen/annan religion/ateist
GUDSBILDER
lär sig tänka, tala, leka, teckna
självtilliten
utvecklas
allt uppfattas
konkret
och materiellt
kan inte koppla kunskap till nya situationer
RELIGIÖS UTVECKLING


egocentrism
(självcentrerad)
trygghet
/misstänksamhet utvecklas

mänskli
g (antropomorf)
gudsbil
d (om man hört om Gud)
förhållandet till Gud jämställs med förhållandet till vuxna
konkreta bönesvar
lär sig
tänka abstrakt
kan dra
slutsatser
av berättelser
kan förstå begrepp som “godhet”
lär sig se saker ur
andras perspektiv
religiösa frågor, som vilat sen barndomen, väcks pga intellektuell kris. Många förkastar kristendomen i detta skede eftersom det känns
lättare att förkasta än bearbeta
.
lär sig förklara och tolka sin verklighet
samvetet
och ansvarskänslan utvecklas
ännu bunden till konkreta händelser
gudsbild: mänsklig, med
övernaturliga drag
gudsrelation: tänker att man kan göra saker för att
behaga Gud
(många stannar här)
bön: ser att också andra faktorer än bönen spelat in
0 - 2 år
2 - 7 år
7år - tonåren
Tonår - vuxen
vanligaste gudsrelationen
: människan lever och ansvarar i och för den värld Gud skapat.
fullständig självständighet och fullständigt beroende
- räknar hela tiden med Gud i allt (t.ex. Moder Teresa).

religiösa upplevelser förutsätter modeller
(“den hungriga noterar mat”).
bön:
osäkerhet på hur bönen påverkar
.
“Halvfärdig”religiös utveckling
Mogen religiös utveckling
Mogen kristen gudstro
fortsätter in i vuxenlivet att hålla det
logiska tänkandet skilt från det religiösa
-> upplever religionen barnslig.
antropomorf
gudsbild
förutsätter att man
ger upp sin barnatro
individen kan
kritiskt se på sin tro
och då se både positiva och negativa sidor.
tvivlande och sökande.
kan vara
kristen/annan religion/ateist
.
lär sig tänka, tala, leka, teckna
självtilliten
utvecklas
allt uppfattas
konkret
och materiellt
kan inte koppla kunskap till nya situationer
Full transcript