Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam

No description
by

Nhung Vũ

on 30 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Photos
Quan niệm của HỒ CHÍ MINH về Đảng cầm quyền
Status Update
like comment share

Phong trào yêu nước
có vị trí, vai trò cực kì to lớn trong quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam.

Phong trào công nhân
kết hợp được với phong trào yêu nước vì hai phong trào đều có chung mục tiêu.

Phong trào nông dân
kết hợp với phong trào công nhân.

Phong trào yêu nước của trí thức Việt Nam
là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự kết hợp các yếu tố cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lãnh đạo phong trào cách mạng giải phóng dân tộc.
Shared a Link
like comment share
*Đảng Cầm Quyền:
Đảng cầm quyền là khái niệm trong khoa học chính trị,chỉ một Đảng chính trị đại diện cho một giai cấp đang mắm giữ và lãnh đạo chính quyền để điều hành và quản lý đất nước nhằm thực hiện lợi ích của giai cấp.
Trong di chúc 1969 của Hồ chủ tịch,”Đảng cầm quyền” là Đảng tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong điều kiện
Đảng đã lãnh đạo quần chúng nhân dân dành được quyền lực nhà nước và Đảng trực tiếp lãnh đạo bộ máy nhà nước
đó để tiếp tục hoàn thành công cuộc bảo vệ độc lập dân tộc,dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Bản chất của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Lives In
03/2/1930 Quận Ba Đình, Hà Nội
Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Shared a Photo

like comment share
ĐCS.VIETNAM
Khi đề cập sự hình thành Đảng Công sản VN, bên cạnh 2 yếu tố mà Lenin có nêu:
sự kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân
, Hồ Chí Minh còn kể đến yếu tố thứ 3:
phong trào yêu nước
. Người cũng đánh giá cao vị trí, vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân trong việc sắp xếp lực lượng cách mạng.

Quan niệm của HỒ CHÍ MINH về VAI TRÒ & BẢN CHẤT của ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hồ Chí Minh khẳng định :
“Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động là rất to lớn , là vô cùng vô tận. Nhưng lực lượng ấy cần có Đảng lãnh đạo mới chắc chắn thắng lợi”
điều này thể hiện giai cấp mà không có Đảng lãnh đạo thì không làm nên cách mạng được.
Cuốn sách Đường cách mệnh của Hồ Chí Minh có viết: “Cách mệnh trước hết phải có cái gì?” Câu trả lời cho câu hỏi đầy hàm ý này là
Đảng
. Hồ Chí Minh cho rằng:
“Muốn khỏi đi lạc phương hướng, quần chúng phải có Đảng lãnh đạo để nhận rõ tình hình, đường lối và định phương châm cho đúng”

Hồ Chí Minh khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân

vì nền tư tưởng của đảng là chủ nghĩa Mác- Lenin.Từ cơ sở lý luận, các nguyên tắc tổ chức,nguyên tắc sinh hoạt thể hiện về một đảng kiểu mới của Lenin.

Đảng Cộng Sản Việt Nam còn là đảng của nhân dân lao động và đảng của toàn dân tộc.

Trong đó có chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần 2 năm 1951, Hồ Chí Minh gọi đảng ta là đảng của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ phục vụ cho giai cấp mà còn phục vụ cho dân tôc và phục vụ nhân dân.

Đảng gắn bó không chỉ với công nhân mà còn với cả nhân dân lao động và dân tộc trong các thời kì khác nhau của cách mạng trong lịch sử cận – hiện đại.

Khi Đảng vừa mới ra đời cuộc cách mạng đầu tiên mà Đảng tiến hành là cách mạng dân tộc dân chủ
.
Sức mạnh của Đảng không chỉ là ở giai cấp công nhân mà là sức mạng của cả dân tộc.

*Đảng Cầm Quyền và nhân dân làm chủ:

Theo Hồ Chí Minh quyền lực thuộc về nhân dân.
”cách mạng rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều,chớ để trong tay một bọn ít người”
.Người đề cập xây dựng một nhà nước của dân,do dân và vì dân.
Đảng lãnh đạo cách mạng là để thiết lập và củng cố quyền làm chủ của nhân dân.
Theo người,quyền lực thuộc về nhân dân là bản chất,một khi xa rời nguyên tắc này,Đảng sẽ trở thành đối lập với nhân dân.Dân làm chủ,Đảng lãnh đạo,Đảng phải lấy “dân làm gốc”
. Dân muốn làm chủ thật sự thì phải theo Đảng.Mỗi người dân phải biết lợi ích và bổn phận của mình tham gia vào xây dựng chính quyền.

Người chỉ ra rằng: sở dĩ giai cấp công nhân Việt Nam giữa vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam còn vì:
“Giai cấp công nhận có chủ nghĩa Mác-Lênin. Trên nền tảng đấu tranh, họ xây dựng nên Đảng theo chủ nghĩa Mác-Lênin”
. Để kêu gọi người dân hưởng ứng, đảng đề ra chủ trương, đường lối, khẩu hiệu cách mạng, lôi cuốn giai cấp nông dân và tiểu tư sản vào đấu tranh, bồi dưỡng họ thành những phần tử tiên tiến.
like comment share
Đảng lãnh đạo nhân dân giành chính quyền
trở thành Đảng cầm quyền
Bác Hồ đã chỉ rõ:
công nông là gốc cách mạng
, nhưng “trước phải làm cho dân giác ngộ”.
Dân phải được tổ chức, được lãnh đạo thì mới trở thành lực lượng to lớn, mới là chủ, là gốc cách mạng được.
Nếu dân không được tổ chức thì như đũa “mỗi nơi một chiếc”. Để Đảng vững được “phải có chủ nghĩa làm cốt”.

Đó là chủ nghĩa Mác-Lenin
.
Với đường lối chính trị đúng đắn, tổ chức chặt chẽ, Đảng đã lãnh đạo toàn thể dân tộc giành chính quyền, thành lập nước Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền. Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam qua 2 thời kỳ:
từ năm 1930 đến năm l945 là thời kỳ chưa giành được chính quyền
;
từ năm 1945 đến nay là thời kỳ Đảng lãnh đạo nhân dân xóa bỏ được chính quyền thực dân phong kiến để xây dựng chính quyền nhân dân,
từ đó trở thành Đảng cầm quyền
.
Đảng cầm quyền vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ trung thành của nhân dân:
Full transcript