Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pronouns

Pronouns presentation for teachers, students.
by

Enes Bener

on 30 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pronouns

Pronouns İsimlerin Yerine kullanılırlar. Object Pronouns Possesive Case / Possesive Adjectives / Possesive Pronouns Bir cümle içinde değil de bağımsız olarak kullanıldığında: Edatların ardından zamir kullanılmak istendiğinde : Genellikle hayvanlardan söz ederken "it" zamiri kullanılır lákin cinsiyet belirtmek istenirse "he/she" kullanılabilir. Subject Pronouns My monkey, Yürürçalar is so rogue that he steals what he see. He, she ve it zamirleri 3. tekil sahıslarını niteler. "She" ve "It" zamirlerinin bazı özel kullanımları da vardır: Ülkelerden, gemilerden ve diğer tasıtlardan söz ederken "it" zamirinin yanı sıra "She" kullanılabilir. Türkiye is important for world because She is connecting Asia and Europa via Bosphorus. Altough The Black Owl named ship was so big, She can move fast at sea. Bebeğin cinsiyetinin bilinmediği durumlarda : Look at that naughty baby! She must be 1 year-old. Kim olduğunu bilmediğimiz bir kisiden söz ederken: Bekir : Who is knocking on the door?
Anıl : It is me.
Bekir : Who are "me" ?
Anıl: Me? Don't you know?
Bekir : Get out! Zaman, uzaklık ve hava durumundan söz ederken: Oh, it is 11 already. "To infinitive" yapısıyla ve "that" ile olusturulan yan cümlelerde: It was easy for me to find his house. It is necessary that all the delegates should attend the meeting tomorrow. "It's + object pronoun + that"/"It's + subject pronoun + who" yapıları ile : It's me that will prepare the files this term. It was I who broke the window "surprise","frighten","seem","appear" gibi bazı fiillerle kullanımı: It seems that a few workers will be laid off this years.
It shocked everybody that Mary and Gordon announced that their engagement last night. Çoğul isimlerle kullanımı: It is teenagers that need tolerance in some cases, not parents. Özne görevinde olan isimlerin veya isim gruplarının yerine kullanılır. Bekir is helping Ceren with the English homework because He is good at English. Altough Anıl is good at English, He failed the last exam. Cümlede nesne durumunda olan isim veya isim gruplarının yerine kullanılırlar : I saw Nisa crying yesterday but I didn't ask her the reason because it isn't my job.
Anıl and I surprised because Nobody told us what they were doing.
They are liars so kill them all! Please don't talk behind him, at least when you are with me Sıfat ve zarfların kullanıldığı karsılastırma yapılarında : I don't speak fluently Russian as fluently as him because he has been to Moscow several times. Karsılastırma yapılan taraf için "subject pronoun" kullanıldığında ardından yardımcı fiil gelmelidir. My brother is more selfish than I am. Anıl jumped highly then Bekir did. Mert : I didn't like the film much.
Anıl : When did you learn English?Anyway, me, neither.

Nil : Who was shouting in the room yesterday?
Osman : Gülce, not us. Bu yapılarda "subject pronoun" kullanıldığında ardından yardımcı fiil gelmelidir. Who has left the room in such a mess?
I haven't. She has. It zamiri "object pronoun" olarak kullanıldıpında "love", "hate" gibi duygu ifade eden fiillerin ardından kullanıllabilir. My father likes it that our family comes together on special occasions. "find / make / think...+ it + adjective" kullanımında: She found it hard to adapt to the city life when she went to Adıyaman for the first time. Subject Pronoun Table "of" kullanılarak ifade edilen durumlarda zamir özne konumunda olsa bile "object pronoun" kullanılmalıdır. Only two of us left the hall earlier because the concert was quite boring. Tanrı bizi korusun. Possessive Case "Possessive case" sahiplik durumunun isimlerle birlikte kullanılmasıdır. Bu durumda isimlerin sonuna ('s) takısı eklenir. Melike's performence is not satisfactory as we have expected. İsim çoğulsa, yani sonunda (s) varsa yalnızca (') koymak gerekir. The boys' mother is in the living-room talking to her friend over their exam results. İsim çoğul ancak düzensizse ('s) konulur. The children's parents started to be worried since they hadn't been in sight for a long time. Bazı durumlarda özel isimlerin sonunda (s) olabilir. O zaman hem ('s) hem de (') kullanılabilir. Enes' ideas are being contemned by the other people who think they know a lot. İyelik özelliği cansız varlıklarda genellikle "of" ile verilir. Ancak, organizasyon isimleriyle (company, firm...) veya Britain, Asia, town, world, city gibi kelimelerle 's de kullanılır. Pages of the book are wrinkled. Türkiye's educational problems are increasing every year. ('s) zaman sözcüklerinin yanı sıra süreç bildiren sözcük ve kalıplarla da kullanılır. I saw the ad in yesterday's newspaper.
Never expect to be succesful after just one hour's study. Possessive Adjectives
and
Possessive Pronouns Table Önüne geldiği nesnenin kime ait olduğunu belirten iyelik sıfatıdır. Bu ifadelerle ilgili soru sormak gerekiyorsa soru kelimesi olarak 'whose' kullanılır. Murat has decorated his new house with Galatasaray's flags that everbody likes its style and colors except Fenerbahçe fans. Bir seyin sözü geçen kisiye ait oldugunu vurgulamak için possessive adjective'lerden sonra "own" kelimesi kullanılabilir. 'own' of ile beraber sahiplik anlamı vermek için de kullanılır. I don't need your ideas ; I have my own so get out! Bir kisinin bir eylemi yardımsız veya yalnız basına yaptığını vurgulmaak için 'on + possessive adjective + own' kalıbı kullanılır. I did my homework on my own. Possessive Pronouns "Possessive pronouns" da "possessive adjectivess" gibi sözü geçen nesnenin kime ait olduğunu gösterir. Ancak arkalarından isim gelmez. A : My pc is broken. Can I borrow yours?
B : Mine is broken too. I'm sorry.
A : Liar! "A, some, many" gibi belirleyiiclerden sonra gelen of edatından sonra possessive pronoun kullanılır. Aliza is a Facebook friend of Bekir's. Possessive Adjectives "the, a/an, this" gibi diğer belirleyicilerle kullanılmaz. Bazı durumlarda 'possessive pronoun' yeine 'object pronoun' kullanılabilir. Ancak bu durumda anlam değisir. My aunt showed me a few photographs of me, which she took in her own house.
(Halam bana kendi evinde çektiği benim birkaç fotoğrafımı gösterdi.)

I showed my aunt some of the photographs of mine when I went to Pazarcık.
(Halama Pazarcık'a gittiğim zaman çektiğim bazı fotoğrafları gösterdim. Vücut organları asagıda verilen örneklerdeki gibi durumlarda 'possessive adjectives' ile kullanılmazlar ; 'the' belirteciyle ifade edilirler.

The soldier was wounded on the head. Türkçe'yi nereden öğrendin? Reflexive Pronouns "Reflexive pronouns" (dönülü zamirler), öznesi ve nesnesi aynı olan cümlelerde kullanılır. Öznenin yaptığı iten kendisinin etkilendiğini gösterir. I have taught myself to tolerate people.
As we were waiting for the results, we all prepared ourselves for the worst. "feel, dress, get up, concentrate, adapt, remember, stand up, wake up, move, hurry, get married, get tired, wash, shave, meet, rest gibi bazı fiillerle reflexive pronouns kullanılmaz. I feel nervous.
Ezgi couldn't concentrate on the film due to the noise. Ancak, eylemin güçlükle yapıldığını vurgulamak için reflexive pronoun kullanılabilir. We were filled with joy when we saw our two-year-old son dressed himself. "by" ilgeciyle birlikte kullanıldığında eylemin yardım alınmadan yalnızca o kisi tarafından yapıldığı vurgulanır. You should learn to get over troubles by yourself. "Bizzat" anlamı katmak için kullanılırlar. Yunus said he himself would fight with Metin who plays Metin2 with illegal methods. Bu zamirler nesneyi de niteleyebilir. My grandmom saw Atatürk himself in 1930. Bir ilgeç de alabilirler. She only thinks of herself. Bu zamirler asağıdaki ifadelerle de kullanılır. enjoy oneself
help oneself
be proud of oneself
take care of oneself
make oneself at home
behave oneself Anlamlarına evde bakınız. I hope you will like the film. Enjoy yourself. Enes Bener... Bekir Tuzlu To be continued... Yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift that's why we called it the present.
Full transcript