Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Diversiteit 13 april

description
by

Paul van Asselt

on 3 May 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Diversiteit 13 april

Werkgroep Diversiteit Leden:
Peter Ouboter
Margrit Jansen
Dick te Brake
Wil Riphagen
Heerco Walinga
Arie Burggraaf
Raquel Bryson
Frank Meijsen Visie Keuze rond/compact centrum of langgerekt aandacht voor wonen aandacht voor middenstand aandacht voor verkeer aandacht voor fietsers centrum te lang??
voordelen van langgerekt centrum:
betere bereikbaarheid voor o.a. bevoorrading
............. geen betaald parkeren Werkgroepavond Centrumvisie 18 mrt 2010 Werkgroepavond Centrumvisie 13 apr 2010 1. Wat inspireert u?
Waarvan wordt u warm/gelukkig?
Wat geeft u een plezierig gevoel? 2. Foto's fijne plekken vertel eens over wat jou inspireert
welke kwaliteit hoort daarbij?
waar vind je die in Eremlo? Peter Ouboter boeken met name over architectuur
Mario Botta
Charles Vandenhove
Wiel Arets (modern) geven veel inspiratie goede architectuur: hoek Stationsstraat Rietlaan mensen ontmoeten
gezelligheid
terrasjes Arie Burggraaf Frank Meijsen cabriolet
veel zien van
lucht
dorp
vrijheid
mensen ontmoeten
praatje maken
aantrekkelijk om te rijden
voldoende parkeerplaatsen
Wil Riphagen bewust niets meegenomen want het staat al op tafel: WATER Wat mis ik in het dorp

Water
geeft rust
vooral als het beweegt

Bloembakken Maastricht
Bergen op Zoom
Woerden Wat inspireert? Kwaliteit geen karakter alleen met mensen enig karakter geen goede architectuur te weinig zorgvuldigheid bij architectuur bv zichtbare airco op daken kwaliteitverbetering bv oude postkantoor gezelliger maken door terrasjes en detailhandel goede toegankelijkheid ook met de fiets attractieve plekken zoals bv de molen tekortkoming: weinig zalen geen achterkanten, dus ontwerp aan beide kanten mobiliteit, vrijheid om
naar gebouwen kijken gezelligheid
goede bereikbaarheid ook voor recreanten in grote lijnen kan Ermelo elk dorp zijn geen onderscheidt in ontwerp en inrichting waar is eigen karakter? weinig speciale winkels met eigen karakter iets meer leven op zondag ontbreken van goede welstandsnota ontbreken van goede structuurvisie VISIE op ruimtelijke ordening
op architectuur
op gezelligheid samenvatting sfeer: foto tonen en omschrijving geven
gevels
ingangen
bestrating
daktuinen
voor-en achterkant ontwerpen bloembakken
fontein
bankjes
zitmogelijkheden op pleinen
looproutes leugenbankje plus plein Ermelo voorbeelden veranderde centra: geen goede architectuur: vierkante kubus waar Matrix in zit. Centrum heeft: Centrum heeft nodig: Werkgroepavond centrumvisie 26 april 2010 Welke opgave moeten/willen we oplossen?

Wat is onze bijdrage?
Thema voor deze avond Eerste spreker:

Dick Saaltink Groen
2004 groenvisie : er is weinig groen
(Meerkanten = stadspark
Leuvenumseweg = groengebied

in centrum: representatief
prettig verblijven
stedelijk karakter

Vraag:
waar is de verbinding historische kern – omgeving oude kerk
Promenade gedeelte richting station
Er zijn verschillende pleinen, belemmeringen,
iedereen heeft ruimte nodig.
7 ambtenaren gemeente als gast sprekers Ruimtelijke Ordening visie!!
Alles checken op deze visie!
Groen komt met kleine …..
Tweede spreker:


Peter Zweedijk Ruimtelijk Ontwikkeling

Woningbouw/leefbaarheid
Provincie houdt toezicht op woningbouw.
Hoeveel woningen heb je nodig om de zaak leefbaar te houden.
Gemeente 1200 woningen. Aantal in regio minder 800 – 850 (10 jr)
Waar kan gebouwd worden?
Meestal inbreiding (´s Heerenloo)

Welk beeld hebben wij?
Jongeren huisvesting niet buitenaf!
Voor jongeren meer in het centrum
Jongeren gaan weg om te studeren.
Werkgelegenheid, scholing
Jongeren + ouderen in centrum
Derde spreker:

Dennis Schijff RO Stedebouw

Kern werkzaamheden
nieuwe bouwplannen
nieuwe bestemmingsplannen
bedenk/maak nieuwe plannen

Gereed maken van land om te wonen.
Snelle methode straat stenen + groen
Centrum: Magneet gedachte.
Vierde spreker:

Roel Verhagen beleidsmedewerker Welzijn

Toegankelijkheid

Iedereen moet gebruik kunnen maken van het centrum
Toerist is belangrijk voor het centrum
Wegen zijn slecht voor mensen die gehandicapt zijn.
Bij de Verbinding zien we het boodschappen centrum.
De Enk – Station wordt funshoppen.
Ouderen willen boodschappen blijven doen.
Vijfde spreker:

Johan van Rhenen Openbare Werken

Toegankelijkheid / verkeer Mobiliteit

Welke mobiliteits vraagstukken zijn er?
Fietsen / auto’s
Welke voorzieningen nodig?
De Verbinding genoeg parkeerplaatsen??
Dirk staalweg belangrijke aanvoerroute.
Wil je : De Enk parkeerlaag + woningen daarboven.

De mensen die er werken en wonen moeten een
belangrijke inspraak hebben!

Communicatie is heel belangrijk
Rijwielpaden goed breed
Aantrekkelijk maken om naar het centrum te fietsen.

Waar verkeersluw en waar nier?
Parkeerplaatsen t.a.v. kerk + bewegwijzering
Rondweg getekend
Zesde spreker:

Roelof Siepel Bedrijfscontactfunctionaris Economische zaken
Horeca en recreatie
Bedrijvigheid + zelfstandig ondernemerschap

Veel bewoners veel publiek
Veel concurrentie maar in welke mate kun je sturen.

Hoeveel contacten heeft men met de ondernemer
Heeft veel contact met OVE + met de individuele ondernemers maar ook met andere bedrijven.

Communicatie, alle gegevns zijn gericht aan de bewonders en niet aan de ondernemers.
De ondernemersvereniging is de gesprekspartner.
Er is een communicatie probleem met de gemeente.

Het heeft weinig zin om door te gaan als er een comm stooring is
Hoe lossen we dat op? Waar ligt het probleem?
Op dit moment misschien niet relevant.
Richt het probleem zich op centrumontwikkeling
Geen individuele belangen

Er is niet specifiek met groepen gecommuniceerd
Ondernemers hebben meer recht op info
Wanneer is de beborging van het ondernemerschap aan de orde Zevende spreker:

Henk van ‘t Hul Financiën

Kwaliteit tot (W)elke prijs?

C.O. = lange termijn werk
= geld mee gemoeid
= keuzes maken

Raad heeft reserve in potje
Voeding aandelen NUON

We hebben het over een visie voor 2025 of 2030

Herhaling uitleg over de ontwikkeling over onze visie

De visie moet wel getoetst worden aan de realiteit.
Opdracht voor volgende bijeenkomst:

Welk probleem gaan wij aanpakken? De werkgroep Diversiteit gaat het
probleem van het ontbreken van een
visie op de centrumontwikkeling aanpakken.
Full transcript