Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Монгол – Солонгосын багш солилцооны хөтөлбөр

No description
by

tumurochir gantumur

on 10 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Монгол – Солонгосын багш солилцооны хөтөлбөр

БНСУ-ын сургууль, цэцэрлэгт томилогдсон
сургагч-багштай хамтран ажиллах

Монгол Улс, Монголын
соёлын талаар солонгос хүүхдүүдэд хичээл
заах

Өөр улсын соёл, ёс
заншил, хэл, гарал үүсэлийн талаар зөв ойлголтыг өгөх, хүндэтгэлтэй хандах боловсрол, мэдлэгийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн хичээлийн төлөвлөгөө боловсруулах,
хичээл заах

Монгол, Солонгосын найрамдлыг бэхжүүлэхэд хувь
нэмэр оруулах

Тавигдах
шаардлага

Гурваас дээш жил
багшаар ажиллаж
байгаа, 45-аас доош
настай байх

Бага ангийн багш,
монгол хэл, уран зохиол, түүх, нийгмийн ухаан, математик,
хими, физик, газар зүй, дүрслэх урлаг, дуу хөгжим болон тусгай боловсрол, англи хэл, солонгос хэлний багш болон
цэцэрлэгийн багш
байх

Монгол, Солонгосын
найрамдлыг бэхжүүлэхэд
хувь нэмэр оруулах

Монгол багш
нарын үүрэг

Монгол Улсын орон нутаг, нийслэл хотын дунд, бага, цэцэрлэг, болон тусгай хэрэгцээт сургуулийн тэргүүний 25 багш
Хөтөлбөрийн оролцогч-багш
“Зөв монгол хүүхэд” хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болж байна

Хүүхдийн ая тухтай
сурч, хүмүүжих орчныг
бүрдүүлэх

Эцэг, эхчүүдийн
хамтын ажиллагааг
хөгжүүлэх

Сургалтын орчин,
сурах бичгийн
талаар

Ур чадвар, бүтээмж,
гүйцэтгэл дээр суурилсан
цалин, урамшууллын
тогтолцоо
Монгол улсын ЗГ-аас
дэвшүүлсэн “Эрдэм
боловсролтой монгол хүн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх
дараах зорилгод уялдсан туршлага судалж ирж
байгаа нь хөтөлбөрийн
явцад ажиглагдсан.
БШУЯ-ны бодлого, хэрэгжилтийг
дэмжихэд оруулсан хувь нэмэр

БШУЯ-наас дэвшүүлсэн
“Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх
бодлого хэрэгжүүлж, багш
бэлтгэх тогтолцооны шинэчлэл хийх” тэргүүлэх чиглэлд
дэмжлэг үзүүлэхүйц
туршлага судалж
байна.
БНСУ-ын хүүхэд
бүрийг хөгжүүлэх
талаар баримталж буй
бодлогоос туршлага
судлах

Багшийг хөгжүүлэх
чиглэлээр явуулж
буй үйл ажиллагаатай
танилцах

Хүүхэд бүр анхаарал
халамж тавих, ялангуяа
тусгай хэрэгцээт
боловсролын талаар
туршлага
судлах

Сургуулийн орчин,
хичээлийн танхимын
тохижолтын талаар
туршлага судлах

БНСУ-ын Боловсролын
систем, тогтолцоо,
онцлогтой танилцаж
туршлага судалдаг

Багш нарын хичээл
заах арга зүй, хичээлээ
бэлтгэх болон
үнэлгээний арга
зүйгээс суралцдаг

Сургуулийн
менежмент, орчин
бүрдүүлэх зэрэг
чиглэлүүдээр
туршлага
судалдаг

БНСУ-ын
соёлоос
суралцдаг.

Багш солилцооны
хөтөлбөрт Монголоос
оролцсон багш нарын
санал, дүгнэлт,
үнэлгээ

Монгол, Солонгос
багш нар сургалт
арга зүйн чиглэлээр
туршлага солилцдог

Солонгос багш
нараас эцэг, эх,
олон нийттэй
ажиллах арга зүйг
судалдаг

Монгол багш, сурагчид
БНСУ-ын соёл,
уламжлалтай танилцах,
Солонгос хэл
суралцах

БНСУ-аас ирсэн багш нартай хамтран ажилахад дараах талаар ач холбогдолтой байна.

БНСУ-ын багш нарыг хүлээн авч хамтарч ажилласан сургуулийн санал, үнэлгээ
Цаашид хэрэгжүүлэх санал


Багш солилцооны хөтөлбөрт хамрагдаж буй багш нартай хамтарч ажиллах орчуулагчдыг мэргэжлийн орчуулагч сонгож ажиллуулдаг байх

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохицуулагч APCEIU, БМДИ-ийн хамтарсан үйл ажиллагааны удирдамж гаргаж багш нарт өгч ажиллуулдаг байх

Хөтөлбөр хэрэгжих хугацаанд хөтөлбөрийн ерөнхий зохицуулагч тухайн улсад ажилладаг байх,

- (БНСУ-ын багш нарыг Монголд ажиллах үед БНСУ-аас хөтөлбөрийн ерөнхий зохицуулагч БМДИ-д ажиллах, Монгол багш нар БНСУ-д ажиллах үед хөтөлбөрийн ерөнхий зохицуулагч APCEIU -д ажилладаг байх)
Full transcript