Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TERMINOLOGIA INFORMATICII. STUDIU COMPARATIV DE TERMINOLOGIE

No description
by

Csani Szabo

on 4 July 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TERMINOLOGIA INFORMATICII. STUDIU COMPARATIV DE TERMINOLOGIE

2. Traducerea. Procesul de traducere.
Rolul traducătorului.
2.1 Considerații generale
2.2 Conceptul de traducere
1. INTRODUCERE
1.1
Propunerea temei
1.2
Importanța cercetării
1.3
Scopul cercetării
1.4
Realizarea cercetării
1.5
Structura cercetării
1.6
Rezultatele cercetării
TERMINOLOGIA INFORMATICII. STUDIU COMPARATIV DE TERMINOLOGIE
DESCRIPTIV - LINGVISTICĂ

2.3 Tipuri de traducere
Îndrumător:
Conf. univ. dr. BUTIURCA Doina
Absolvent: VASS Katalin

Verbul

a traduce
este un neologism (latină)
În lb. română a apărut după secolul al XVII-lea (sl. a izvodi, sl. a tâlcui, magh. a tălmăci).
XVIII- Herder, Humboldt: Traducerea este o parte integrantă a unei noi teorii despre limbă și cunoaștere (cf. Bantaș - Croitoru, 1999.)
Traductibilitatea-> problemă epistemologică
Curente: comparatismul literar/ stilistic, semantica structurală, semiotica, logica și psihologia.
G. Mounin, W. Koller, E. Nida au participat la nuanțarea și interpretarea problematicii:

„orice mesaj lingvistic (poetic) e traductibil în ceea ce priveşte sensul referențial fără o echivalare deplină”

(cf. Bantaș - Croitoru, 1999.)
Definirea traducerii (ezitare, găsirea unui termen ideal):

1. ARTĂ
2. ȘTIINȚĂ
3. MEȘTEȘUG

Dificultatea definirii a conceptului de traducere nu constă în a considera traducerea o artă, o știință sau un meșteșug, ci în a sublinia complementaritatea lor. (cf. Bantaș - Croitoru, 1999.)


În concepția lui R. Jakobson (1963) există trei tipuri de traducere:

1.

Traducerea intralinguală

(constă în interpretarea semnelor verbale + altor semne din aceeași lb.)

2.

Traducerea interlinguală sau traducerea propriu-zisă

(constă în înțelegerea semnelor verbale cu ajutorul altei limbi).

3.

Traducerea intersemiotică

(prin care se realizează interpretarea semnelor verbale + semnelor non verbale)


2.4 Traducătorul. Rolul traducătorului în raport cu cele două texte (TS-TT)
- TRADUCĂTORUL = MEDIATOR;
- TRANSLATION OPERATOR (TO)

COMPENȚELE TRADUCĂTORULUI:
trebuie să fie pregătit
trebuie să aibă experiență
trebuie să aibă simțul limbii
cunoștințe sintactice, semantice, pragmatice
intuiție
talent
Un traducător profesionist este deținătorul mai multor tipuri de competențe:
1. Cunoașterea TS
2. Cunoașterea TT
3. Cunoașterea tipului de text.
4. Cunoașterea culturilor respective
5. Cunoștințe cu privire la contrastivitate
- competență bilingvistică
- competență biculturală
2.5 Procesul de traducere


Activitatea traducătorului se desfășoară în trei etape mari:

1. analiza (actul de interpretare)
2. transformarea (actul de transformare)
3. șlefuirea textului tradus (produsul final)
2.6 Echivalență în traducere
Factorii importanți ai unei traduceri, acceptați în literatura de specialitate (cf. Bantaș-Croitoru,1999):

- intenția
- sensul
- tonalitatea
- efectul
- „textura”
- funcția
- textul privit ca unitate

3. Noțiuni fundamentale în cercetarea terminologiei informaticii / IT
3.1 Conceptul = unitate de gândire, produs al generalizării (E.Wüster, 1968)
- CLARITATEA
- UNIVOCITATEA

(trăsături fundamentale, pe care L. INF le respectă în mod deosebit).

Exemple:
En. Keyboard/Hu. Billentyűzet/Ro. Tastatură
En. Datebase/Hu. Adatbázis/Ro. Bază de date
3.1 Câmpuri conceptuale în informatică/IT (selectiv)
D. p. d. v funcțional conceptele intră în corelație cu numeroase alte concepte, alcătuind astfel „câmpuri conceptuale” (M.T. Cabré, 1998).
VIRTUAL (hiperonim)
En. Cyberspace
Hu. Kibertér
Ro. Spațiu virtual
En. Virtual newstand
Hu. Virtuális fiók
Ro. Chioşc virtual
INTERNET
(hiperonim)
(hiponim)
(hiponim)
En. Internetter/internet surfer
Hu. Hálópolgár/internetező
Ro. Internaut/navigator de internet
En. Internet surfing/net surfing
Hu. Szörfözés az interneten
Ro. Navigare în reţea/navigare pe internet
(hiponim)
(hiponim)
REŢEA
(hiperonim)
En. Hub
Hu. Hálózati főelosztó/hub
Ro. Concentrator de reţea
En. Network configuration
Hu. Hálózati konfiguráció
Ro. Configuraţie de reţea
En. Integrated Services Digital Network
Hu. ISDN szolgáltatások
Ro. Reţea digitală cu servicii integrate
(hiponim)
(hiponim)
(hiponim)
3.2 Relații paradigmatice în limbajul informaticii/ IT
1.

SINONIMIA

= echivalență sau identitate de sens între semnificanți diferiți. (DSL, 2005).
- AMBIGUITATE!!!
- în IT apare strict formal: siglă+o formă dezvoltată (abrevieri/ acronime):
I- FRAME / I - KERET (információs keret),
LOCAL AREA NETWORK / LAN (helyi hálózat)

2. ANTONIMIA

= opoziție de sens.

DOWNLOAD (a descărca) - UPLOAD (a încărca)

3.

POLISEMIA nu este permisă!!! (C0NFUZIE)
3.3 Referent
-OBIECT
-UNIC
-NU PRIMEŞTE DETERMINĂRI
-INDIVIDUALIZAT/ UNICIZAT

Inf. en. Camera- Inf.magh. fényképezőgép- inf. ro cameră-foto.
4. TERMENUL (cu aplicaţie pe lb. INF/ IT)
Definiţii:
L. Depecker(2002): SEMN LINGVISTIC= SEMNIFICAT + SEMNIFICANT

-MONOREFERENŢIALITATE

În sens larg: e formă LINGVISTICĂ sau NELINGVISTICĂ prin care desemnăm un CONCEPT anume.

Inf. E- mail ( En. electronic mail) -> Hu. Elektronikus levél/ E-levél; ro. Poștă electronică = Mesaj transmis prin poșta electronica

(sursa: https://dexonline.ro/definitie/e-mail).

4.2 Modalităţi de formare a termenilor în lb. INF/ IT
4.2.1 Terminologizarea: relaţia termen cuvânt

Tóth Zsuzsanna-> distincţii între LEXICUL COMUN vs. LEXICUL SPECIALIZAT


-Sensul nu este definit cu PRECIZITATE.
-IMPLICIT
-VARIABIL
-DEPINDE DE CONTEXT/ FACTORI PRAGMATICI
-SINONIMIA
-POLISEMIA
- SENS PRECIZAT
-ABSENŢA VARIABILITĂŢII
- EXPLICIT
-REFERENT UNIC
- NU DEPINDE DE CONTEXT
-SINONIMIA
-POLISEMIA, nu sunt acceptate

Definirea riguroasă a termenului în LB.INF/IT
(cf. Angela Bidu- Vrânceanu, 2010) se realizează în funcţie de
modalităţi de exprimare:
1. prin SEMNE LINGVISTICE
2. prin SEMNE EXTRALINGVISTICE

1. En. J2EE (Java 2 Enterprise Edition)-> Hu. Java 2 Enterprise változata
2. En. Net site-> Ro. site Internet-> Hu. Weblap/ Honlap (compunere)
-En. Internet market strategies-> Ro. Strategii de piaţă pe internet-> Hu. Internetes piaci stratégiák (sursa: AMISZ, 2006).
4.5 Acronimele în Informatică

- domină abundenţa de ACRONIME

DIC
-
DIC
tionary
DOS
-
D
isk
O
perating
S
ystem.
DOC
-
DOC
ument

Sursa : Petre Rău, Dictionar de acronime în informatică, 1998, on-linea

5. METAFORA INFORMATICĂ

- termenii INF -> se formează prin ANALOGIE, ECHIVALENŢĂ = PROCEDEE COGNITIVE DE CUNOAŞTERE

- în T. INF, LISTA DE OPŢIUNI = MENIU

- Informaticianul cunoaşte o listă de cuvinte din LEXICUL COMUN -> METAFORE printr-un TRANSFER ANALOGIC.5.1. Traducerea metaforelor din domeniul informaticii: Rolul calcului lexico-semantic


 En. Road warrior/ wired worker/ l-way worker/ hypeway worker/ Hu. Cyber-betyár/ Internetes betyár/ Ro. Pirat mobil pe internet/ haiduc pe internet;

 En. Navigate on the Web/ Ro. A naviga pe net/ Hu. Szörfölünk a Weben/ Webszörf
(sursa: AMISZ )
5.1 ANALIZA METAFORELOR
En. VIRUS-> Hu. VíRUS/ PROGRAMVíRUS ->Ro. VIRUS
- METAFORĂ INTERDISCIPLINARĂ INFORMATICĂ (MEDICINĂ, HORTICULTURĂ, etc.)-> provine dint alt limbaj specializat.

-ÎN LB. ROMÂNĂ/ LB. MAGHIARĂ - CALC SEMANTIC, LINGVISTIC, TRADUCERE/ECHIVALARE
En. COOKIE/ Hu. SÜTI (internetes honlapok által a számítógépünkön hagyott kicsi adatcsomagok )/ ro. MODUL COOKIE (Informații salvate local de un calculator la navigarea în internet).- pe baza analogiei cu un element culinar
-sensul diminutival se menţine (RO, MAGH).
- în INF folosim termenul EN. COOKIE
6. En. MOUSE – Hu. EGÉR – Ro. MOUSE
-calc lingvistic după termenul EN.

- ANALOGIE DE FORMĂ A OBIECTULUI
(parte de comandă a computerului cu forma şoricelului.)

6. CONCLUZII

- domeniu INF/ subdomeniu IT
- T. INF este deosebit de complexă sub aspectul structurii, al adaptării (RO şi HU)
-termonologie interdisciplinară, prin domeniile conexe disciplinei
- permanentă dezvoltare
- dicţionarele manifestă o mare fidelitate conceptuală şi semantică.

- este organizat ca un ansamblu de noţiuni arborescente
Sursa: https://www.google.ro/?gws_rd=cr,ssl&ei=qN5XWciwJIL2UInxu-AL#q=pc+virus


7.1 SURSE
BUTIURCA D. 2015: Doina Butiurca, Lingvistică și terminologie. Hermeneutica metaforei.., Institutul European, Iași.
CIOBANU G. 1999: Ciobanu Georgeta (coord.), Panlatin Internet Glossary corpus
elaborat prin intermediul Realiter şi al Biroului de traduceri al guvernului
Canadei (responsabili: Georgeta Ciobanu, Teresa Cabré I.Castellvi,
François Mouzard, Loik Depecker; Manuel C. Nuñez Singala, Giovanni
Adamo, Enilde Faulstich, Marie Rute Costa, Leticia Leduc, Quebec,1999.
DEX 1975: Dicționarul explicativ al limbii române, Academia Română, Institutul de
Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Academiei Române, Bucureşti.
DGLR 1997: Dicţionar General al Limbii Române ESE, Bucureşti.
FIERĂSCU, G. GHIȚĂ 1969: Fierăscu G. Ghiţă, Dicţionar de terminologie literară, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1969.
FÓRIS, Á. 2005: Hat terminológia lecke, Lexikográfia Kiadó, Pécs.
IVANYI, A. 2006: Iványi, Antal (ed.) Angol–magyar informatikai szótár, Tinta
Könyvkiadó, Budapest.
LAROUSSE 1995: Le petit Larousse en couleurs (nouvelle edition), Editura
Larousse, Paris.
MACMILLAN 2006: Macmillan English Dictionary, International Student Edition.
MARCU, F; MANECA C. 1978: Florin, Marcu; Constant Maneca, Dicţionarul de
neologisme, ediţia a III-a, Editura Academiei Republicii Socialiste
România, București.
ROMÁNIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON, Volumul III., Editura Kriterion, Bucureşti 2002.
RĂU, P. 1998: Petre Rău, Dicționar de acronime în informatică, ON-LINEA

7.2 REFERINŢE DE SPECIALITATE
BANTAS A. CROITORU E. 1999: Bantas Andrei, Elena Croitoru, Didactica traducerii, Editura Teora Bucureşti, 1999.
BIDU-VRĂNCEANU,A.(coord.) 2012: Angela Bidu-Vrănceanu(coord.),
Terminologie şi terminologii II, EU, Bucureşti.
CABRE, M.T. 1998: Maria Teresa Cabré, La terminologie, traducere din catalană,
Monique C.Cormier şi John Humbley, Armand Colin, Les Presses de
l`Université d`Ottawa, Armand Colin.
DRUŢĂ, I. 2013: Inga Druţă, Dinamica terminologiei româneşti sub impactul
traducerii, Centrul Editorial- Poligrafic al USM, Chişinău.
HUMBLEY, J. 2006 : John Humbley, La traduction des métaphores dans les
langues de spécialité : le cas des virus informatiques, Lynx 52,
49-62. (John Humbley, « La traduction des métaphores dans les langues
de spécialité: le cas des virus informatiques », Linx [En ligne], 52 | 2005,
mis en ligne le 01 juillet 2011, consulté le 04 juin 2015. URL :
http://linx.revues.org/186 ; DOI : 10.4000/linx.186).
JAKOBSON, R. 1963: Roman Jakobson, Essais de linguistique générale, traducere Fr. N.Ruwet, Editions de Minuit, Paris.
LAKOFF, G. & Johnson 1980: Lakoff, G. & Johnson, M. Metaphors We Live By, Chicago University of Chicago Press.
NIDA, E.1964: Eugen Nida, Toward a Science of Translating, with special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating, Leiden, Brill.
TÓTH ZS. 2013, Terminológia a fordításban, a fordítóképzésben és egyéb oktatási programokban, Szent István Egyetem, Gödöllő, Nyelvi Központ
WÜSTER, E. 1969: Eugen Wüster, Die vier Dimensionen der Terminologiearbeit,
Viena.
WÜSTER, E. 1931: Eugen Wüster, Internationale Sprachnormung in der Technik
besonders in der Elektrotechnik , VDI Verlag.

7. BIBLIOGRAFIE
MULŢUMESC
Full transcript