Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ VE UYGULAMALARI

No description
by

Şeyma ÇOKYİĞİT

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ VE UYGULAMALARI

ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ VE
UYGULAMALARI Okullarda milli eğitimin temel amaçları doğrultusunda verimli ve etkin bir eğitim ve öğretimin gerçekleştirilebilmesinin ön koşulu güvenli düzenli ve disiplinli bir okul ve sınıf ortamının oluşturulmasıdır. 1. Öğretmenler Kurulu: Öğretmenler kurulu okul müdürünün başkanlığında müdür yardımcıları ile bütün öğretmenler ve okul rehber öğretmeninden oluşur. 2. Şube Öğretmenler Kurulu: Şube öğretmenler kurulu ilk öğretim kurumları 4,5,6,7 ve 8’inci sınıflarda ve ortaöğretim kurumlarında aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ VE UYGULAMALARI Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi Öğrencilerden Beklenen Davranışlar 3. Zümre Öğretmenler Kurulu: Zümre öğretmenler kurulu 1,2,3,4 ve 5’inci sınıflarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa branş öğretmenlerinden, 6,7 ve 8’inci sınıflarda ve ortaöğretim kurumlarında branş öğretmenlerinden oluşur. 4. Sınıf Rehber Öğretmeni: Sınıf rehber öğretmeni eğitim öğretim kurumlarında bir sınıfın rehberlik hizmetlerini yürüten ve rehberlik saatlerine giren öğretmendir. 5. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi: Yine aynı yönetmeliğe göre resmi ve özel eğitim öğretim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yürütmek üzere rehberlik ve psikolojik danışma servisi kurulur. Bu servise öğrenci sayısına göre yeterli eleman atanır. Atanan rehber öğretmen öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti verir. 6. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu: Her eğitim-öğretim kurumunda rehberlik ve danışma hizmetlerinin planlanması, eş güdümü ve kurumu içindeki iş birliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu oluşturulur. Ödüllendirilecek Davranışlar ve Ödüller Öğrencilerin Olumsuz Davranışları ve Uygulanacak Yaptırımlar b) Kınama c) Okul değiştirme a) Uyarma 1.Sözlü uyarma 2.Öğrenci ile sözleşme imzalama 3.Veli ile Görüşme Yaptırım Gerektiren Davranışlar a) Uyarma Gerektiren
Davranışlar b)Kınama Yaptırımını Gerektiren Davranışlar c) Okul Değiştirme Yaptırımını
Gerektiren Davranışlar Kurullar ve Görevleri Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Üst Kurulu Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Öğrenci Kurulu ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA
ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ VE UYGULAMALARI Disiplin İle İlgili Açıklamalar Öğrencinin Uyacağı Kurallar Ödüllendirilecek Davranışlar Disiplin Cezaları Kınama Mahrumiyet Okuldan Kısa Süreli
Uzaklaştırma Uyarma Okuldan Tasdikname İle Uzaklaştırma Örgün Eğitim Dışına Çıkma Disiplin ve Onur Kurulunun Kurulması - Görgü kurallarına uymamak,
- Kılık- kıyafet yönetmenliğine uymamak - Sigara içmek
- Yalan söylemek
-Duvarları, sıraları kirletmek - Okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz olarak uzatmak,
- Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak. - Arkadaşlarına sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek
- Yatılı okullarda gece izinsiz ve özürsüz dışarıda kalmak. - Hırsızlık yapmak,
- Okula yaralayıcı, öldürücü aletler, silah ve patlayıcı maddeler getirmek veya bunları bulundurmak. - Okulda uyuşturucu madde ticareti yapmak,
- Kanun dışı kuruluşlara üye olmak. Okul disiplin işlerinin yürütülmesinde okul müdürü sorumlu ve yetkilidir. Disiplin Kurulu Onur Kurulu Okul disiplin kurulu, okulun düzen ve disiplini hakkında görüşmeler yapar ve kararlar alır. Ayda en az bir kez toplanır. Okulun disiplin ve düzeni ile ilgili olarak okul müdürünce veya üyeler tarafından getirilen konular görüşülür. Disiplin Olaylarının Soruşturulması Cezaların Verilmesi Disiplin Cezaları ve Davranış Notu Disiplin Cezalarına İtiraz Diğer Öğrenci Disiplin Kurulları Üst Disiplin Kurulu Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Disiplin Kurulu İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu İlçe milli eğitim müdürünün görevlendireceği bir şube müdürünün başkanlığında, okul disiplin kurulu başkanlarının katılımı ile oluşur. Bizi Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederiz İsmail PAMUK
Ayşegül DEMİRTAŞ
Şeyma ÇOKYİĞİT MADDE 19 – (1) (Değişik birinci fıkra: 07.09.2007/26636 RG) Öğrencilerin aldıkları ceza, dosyalarına işlenir. Daha sonraki dönem/dönemlerde aynı davranışları tekrarlamayan ve iyi hâlleri görülenlerin durumları, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca değerlendirilir. Öğretmenler kurulu kararına bağlı olarak cezaları, mezun olacakları öğretim yılının ikinci dönemi tamamlanmadan dosyalarından silinir ve sonuç yazılı olarak velilerine bildirilir.
Full transcript