Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Migros

Migros İnsan Kaynakları
by

Merve Doruk

on 20 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Migros

Beyaz Yaka
İşe alım süreci

Objektif Değerlendiririz
Doğru İşe alım yaparız
Elde Tutarız
Günde
700
başvuru alıyoruz
Günde
123
mülakat yapıyoruz.
Her iş saati
4
kişiyle el sıkışıyoruz.
İç kaynağımızı geliştiriyoruz!
İhtiyacımızın
%98
ini
iç kaynaklardan sağlıyoruz...
Daha
ETKİN
HIZLI
OBJEKTİF
VERİMLİ
İŞE ALIM RAKAMLARIMIZ
MAVİ YAKA
Kariyer Yollarının Adaylara Tanıtılması
"Görev Tanımları"nın Paylaşılması
Kariyer Hikayelerinin anlatıldığı kısa filmlerin yayınlanması
İş Başvuruları
Money Club Card
ile daha kolay!
Mavi Yaka/ Uzak İller
İK Departmanı’nın bulunmadığı illerde mağaza yöneticilerinin seçme yerleştirme sürecine katılımı
Online Yetkinlik Envanteri
Uzak illerde görüntülü telefon sistemleri online mülakat
Mavi Yaka Kişilik Envanteri
İnsan Kaynakları Yönetimi
Performans Değerlendirme
Hedef Yayılımı
Performans Değerlendirme
Performans Değerlendirme
Prim Sistemi
Yetkinlik Değerlendirme
Değerlendirme Merkezi
İş Değerlendirme ve Ücretlendirme
Hedef Yayılımı
Beyaz Yaka Performans Değerlendirme
Mavi Yaka Performans Değerlendirme
Şirket Stratejileri ve hedefleri
İş Birimi Stratejileri ve Hedefleri
(Genel Müdür)
(Şirket Üst Yönetim)
Birim ve Departman Hedefleri
(Departman Müdürleri)
Bireysel Hedefler
(Çalışan)
Beyaz Yaka
Mağaza Yönetimi Gelişim Süreci
Kurumiçi Mentorluk
Yöneticilerimizin bilgi ve tecrübelerinin genç çalışanlara yol gösterici olması amacıyla tasarlanmış gelişim sürecidir
LİDERLİK
PERAKENDECİLİK
HİZMET GELİŞTİRME
KALİTE
Potansiyellerimize Yatırım Yapıyoruz!
Hayallerinin alışverişindeki Migros'luların rehberi
2012'de
Çalışanlarımızın Sesine Kulak vererek
%100
katılım
Çalışma Hayatını Değerlendirme Anketi
İç başvuru Sistemi
Merkez Pozisyonlar
Mağaza Yöneticiliği
kişi iç başvuru süreciyle yerleştirildi
21
54
Gelin Çalışanlarımıza Kulak verelim
Birlikte olmanın keyfine vararak...
Migros Spor Şenliği
Hobilerimize fırsat yaratarak..
Hobi Klupleri
Özel günleri Hatırlayarak...
8 Mart
Dünya
Kadınlar Günü
Aile olmanın ayrıcalığına vararak...
Ailem ve Ben Kart
MİGROS ÖDÜL AĞACI
Stratejik İş birliklerimiz
SERTİFİKASYON PROGRAMLARI
MENTORLUK
MAĞAZA YÖNETİMİ
SİSTEM SÜREÇ
ARAMA TOPLANTILARI
YETKİNLİK GELİŞİMİ
UZMANLIK PROGRAMLARI
İş ve pozisyonun detaylı tanımı
Sayısal Sözel Test
Değerlendirme Merkezi
Kişilik Envanteri
2011 yılında
Değerlendirme Merkezi
araçlarını kullanarak gerçekleştirdiğimiz toplu işe alım süreçlerimizi uygulamaya bu yıl da devam ettik.
Şirket strateji ve hedeflerinin yayılımı
Kişisel Hedef Kartlarının tanımlanması
Hedef Belirleme ve Yayılımı
Performans İzleme
Performans Değerlendirme
Aylık/üç aylık/ altı aylık performans takibi
Migros İK Portali Performans Yönetimi
Yıllık İş Sonuçları, Performans Değerlendirme Görüşmesi ve Mutabakat
Performans Notunun Belirlenmesi
Performans Değerlendirme
Mağaza Yönetimi
Performans Puanı/ Notu
Performans Puanı/ Notu
Mavi Yaka
Değerlendirme Sonuçları
Yetkinlik Değerlendirme
Potansiyel Değerlendirme
Stratejik IK Toplantıları
KİŞİ
YÖNETİCİSİ
ASTLARI
DİĞERLERİ
EŞDÜZEYLERİ
Yetkinlik Profili Çıktısı
HEDEF KİTLEMİZ:
Tüm İdari birim çalışanları (2 yılda bir)
Mağaza beyaz yaka çalışanları (Her yıl)
* İlgili yıl şirket kıdemi yeterli olmadığı için yetkinlik değerlendirme sürecine dahil olamayan çalışanlar; takip eden yıl şirket kıdemi 6 ay ve üzeri olduğu zaman sürece katılabilecektir.
Temel Yetkinlikler
Fonksiyonel Yetkinlikler
Yetkinlik Değerlendirme
360 derece çok yönlü değerlendirme ve geri bildirimdir
Güçlü ve Gelişime Açık alanların netleştirilmesini sağlar
Gelişim Planlama ve Kişisel Gelişim için veri kaynağıdır.
Kişinin ilgili davranışı gösterip göstermediği değil ne kadar etkili gösterdiği önemlidir.
1.900 +
katılımcı
Bir üst yönetim kademesine hızla (minimum üç yıl içerisinde) yükselebilecek,
Farklı fonksiyonlarda/birimlerde görev alabilecek çalışanlardır.
Yetkinlik Değerlendirmeyi belirlenen kriterlerde başarı ile tamamlayanlar katılır.
Kişinin bir üst yöneticisi değerlendirme yapar.
Üst düzey yönetici değerlendirmeyi onaylar.
400 +
katılımcı
Yetkinlik ve Potansiyel değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan her aday, Şirket Stratejik İnsan Kaynakları toplantısında görüşülür.
Potansiyeller, Yüksek Performanslılar ve Yıldızlar
belirlenir ve yönetim kararıyla onaylanır.
1.915
bireysel veri
Değerlendirme Merkezi
Tarafsız ve kapsamlı bilgi
Kişilerin yetkinliklerini
gösterebilme fırsatı
Objektif ve sağlıklı ölçüm
Geri Bildirim
Kişiye özel gelişim planları
Değerlendirme faktörleri için değerlendirme skalası dikkate alınarak işlerin puan karşılıklarının tespit edilmesi.
Bilgi ve Beceri
Problem Çözme
Sorumluluk
Teknik Bilgi ve Beceri
Yönetim Alanının
Genişliği
İnsan İlişkileri
Becerisi
Düşünce Ortamı
Düşüncenin güçlük derecesi
Harekete geçme serbestliği
Mali Boyut
Etki
GİRDİ
İŞLEM
ÇIKTI
OPQ
Ise alimda Objektif Degerlendirme :
%20
Magaza ziyaret sonuclari
%15
Takdir
%65
Is sonuclari
2 ayrı periyotta değerlendirme :
1. Dönem
Ocak-Mayıs
sonuçları doğrultusunda Temmuz ayında,
2. Dönem
Haziran-Kasım
sonuçları doğrultusunda yapılır.
Performans puanı: Gerçekleşen iş sonuçlarının hedeflenen değere oranlanması ile bulunur.
Performans puanının hesaplanmasında, alt ve üst sınırlar etkendir.
Beşli performans kategorisi

A - Hedeflerini beklenenin oldukça üstünde gerçekleştirdi
B - Hedeflerini beklenenin üstünde gerçekleştirdi
C - Hedeflerinin
tümünü
gerçekleştirdi
D - Hedeflerini beklenenin altında gerçekleştirdi
E - Hedeflerini beklenenin oldukça altında gerçekleştirdi
Hedef Bazlı
135 < A < 150
110 < B < 135
85 < C < 110
50 < D < 85
E < 50
Kriter Bazlı
95 < A < 100
80 < B < 94
50 < C < 79
30 < D < 49
E < 29
Yetkinlik Değerlendirme
%40
Hizmet Kalitesi Değerlendirme
%40
İş Sonuçları Değerlendirme
%20
6 Ayda Bir
Objektif Değerlendiririz
K Yönetim Kademeleri ve Grade Yapısı:
K
K1
K2
K3
K4
K5
F-G
H-I
J-K
L-M-N
O-P-R
Ücret Politikası ve Tespiti
Şirketin Ödeyebilme
Gücü
Piyasa’ya göre
Rekabet Gücü
Sektör
Fonksiyon
Lokasyon
Şirket kültürü ve
Geçmiş Uygulamalar
İş Boyutu
Bireysel Beceriler
Performans ve Etkisi
Ücret ve Toplam Gelir
Brüt Ücret + Prim = Toplam Gelir

PIR (Bant içi Konum)
Performans
Yıllık Performans Notu (A-E)
Brüt Ücrete Etki Eden Faktörler
Ücret Dengesi - Ücret Aralığı İçindeki Konum (PIR)
PIR = Position in Range = Bant içi Konum

Politika = 100

Ücret bantı % 75 - % 125

PIR ( Bant içi Konum) = Kişinin Ücreti
Kademenin Ücret Politikası
Ücret Politikası ve Bant Yapısı
Ücretlendirme Sistemi
En Başarılı İK Uygulaması
Hayallerimin Alışverişindeyim Geleceğim Bu Sepetin İçinde
Yeni işe başlayan bir çalışan
Kariyer Tarifleri
nde yer alan kriterleri sağladığı ve ilgili pozisyonda ihtiyaç olduğu takdirde6 Ayda Mağaza Yöneticisi

3 Yılda Mağaza Müdürü olabilir.
Mağaza Yönetimi pozisyonları için
677 atama/terfi
Mağaza Personeli pozisyonları için
3.000 atama/terfi,
Mağaza Yönetimi turnover oranında
%31 iyileştirme
Kariyer Tarifleri ile;
Perakende eğlenceli bir iştir
Nasıl Bir Kaynağı Yönetiyoruz?
7
Format
68
il
3
Ülke
959
yurtiçi
31
yurtdışı
Mağaza
17.458
Çalışan
Kariyer Beklentisi Yüksek,
Genç Kitle
*
*01.11.2013 itibariyle
Mağaza Müdürleri
Mağaza Müdürü Vekilleri
Bölge Satış Müdürleri
Potansiyel Mağ. Müdür Yardımcıları
Süreçlerimizi Sürekli geliştirerek...
Seçme Yerleştirme
İK Planlama
Eğitim
Organizasyon ve Geliştirme
Yetenek Yönetimi
TEŞEKKÜR EDERİZ
Migros Perakende Akademisi
Akademig
.
.
iş Değerlendirme
Prim Sistemi
Artık dükkan kazandıkça çalışanları da sınırsız kazanıyor!
AKADEMİG Kurumsal Gelişim Portali - Eğitimler

Dükkan Bizim Prim Sistemi(Yönetici)
Dükkan Bizim Prim Sistemi(Çalışan)
Full transcript