Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Mga kasanayan sa pagbasa

No description
by

Micah Maniaul

on 26 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Mga kasanayan sa pagbasa

Mga Kasanayan sa Akademikong
Pagbasa

Pag uuri
ng
mga ideya/ditalye
Pagkilala sa Pagkakaiba ng Opinyon sa Katotohanan
Halimbawa:
Pag uuri ng mga ditalye
Pagtiyak na damdamin, tono at
pananaw ng teksto
Pagkilala sa pagkakaiba ng opinyon sa katotohanan
Pagtukoy sa Hulwaran ng organisasyon
Pagsusuri kung valid o
Hindi ang ideya o paraan
Paghinuha at paghula sa
kalalabasan ng pangyayari
Pagbuo ng lagom at konklusyon
Pagbibigay ng interpretasyon
sa mapa, tsart, grap, at talahanayan
Iba pang kasanayan

-Ito ay ang kaisipan sa nililinang na talata
-Inilalahad ng ideya ang pangunahing kaisipan na layong ihatid ng talata.

-Inilalahad ang pangunahing ideya sa pamaksang pangungusap.

-Ang pangunahing ideya ay maaaring matagpuan sa:
Simula, gitna o huling bahagi ng talata at minsan ay hindi tuwirang nakalahad sa akda.


Ideya

- Ito ang sumusuporta sa pangunahing ideya upang ganap na maunawaan ang teksto.
- Nagtataglay ng mahalagang impormasyon ang bawat detalye
Kahalagahan ng kasanayan sa pagbasa sa pag-uuri ng mga detalye:
a. Nagiging daan ito upang ganap na maunawaan ang pangunahing ideya
b. Nakatutulong din ito upang medaling matandaan ang mahahalagang impormasyon sa teksto
c. Upang maunawaan kung paano binuo ang isang teksto.
d. Nakatutulong din ito upang maging isang epektibong mambabasa

Ditalye

Sa Ilocos, kapag may namamatay, isinasagawa ang Dung-aw upang ipadama ang pagdadalamhati ng namatayan.

Ang Dung-aw ay patulang nananangis na karaniwang tungkol sa pinagdaanang buhay at katangian ng namatay. Karaniwan na ang gumaganap dito ay isang kaanak o kaya naman, umuupa ng isang bihasa sa ganitong Gawain.
Naniniwala ang mga Ilokano, na ang tradisyong ito ay nagigging magaan para sa namatay upang hindi na maghirap ang kanyang kaluluwa.

Dung-aw: Isang Tradisyon
Pagtiyak ng
Damdamin,
Tono at
Pananaw ng
Teksto
Damdamin

Nadarama ng mambabasa ang anumang
damdaming nakpaloob sa isang teksto
anumang genre ito ng panitikan.
Nariyang makadama ng lungkot,
pagkainis, saya, tuwa, awa
at marami pang iba.

Tono
Dito nagagawa ng may-akda kung paano niya ipahahayag ang daloy ng kanyang isinusulat.
Maaaring masaya, malungkot, nagagalit at iba pa ang tono ang mababasa sa isang akda.

Pananaw

Paningin ng may akda sa kanyang isinulat (Point of view)
a. Unang panauhan
b. Ikalawang panauhan
c. Ikatlong panauhan

PERSONA – ito ang katawagan sa
pananaw o panauhan sa isang teksto
Halimbawa:
“Sa Kabataang Pilipino” ni Jose P. Rizal
Damdamin

• May pagmamalaki
• Pag-asa
• Paghanga
• Masaya

Tono

• Masaya
• Puno ng
pag-asa


Pananaw

Ikalawang panauhan ang
persona sa tula sapagkat gumamit
ng mga panghalip na ikaw, mababasa
rin na may kinakausap ang may-akda.

1. Katototohanan
Ang katotohanan ay patotoo sa isang bagay.

2. Opinyon
Ang opinyon ay isang kuro o hakbang personal.

Balutin mo man ng mamahaling hiyas ang iyong buong katawan ay hindi mo maaaring itago ang tatak ng iyong pagka-Pilipino, ang iyong wika, ang wikang Filipino.
Hindi masamang matuto ng iba’t ibang wika lalo nan g mga wikang dayuhan subalit magpakadalubhasa ka muna sa sariling wika bago sa iba.
Pagbuo ng lagom at konklusyon


isa sa uri ng diskursong paglalahad ang lagom. Pinakasimpleng uri ito, sinasabing isa itong pagpapanibagong gawe ng isang akda kaya;t dapat na ang mga salitang gagamitin ay magagaan lamang na madaling maunawaan.


Lagom/Buod
Tandaan sa pagsulat ng lagom:
1. basahin munang mabuti ang buong akda upang makuha at maunawaang mabuti ang mga panggitnang kaisipan
2. hanapin ang pangunahing kaisipan
3. gamitan ng payak na pangungusap na isinulat sa isang paraang madaling maunawaan ng babasa
4. hindi dapat malayo ang diwa ng orihinal sa ginawang buod.

Mga katangian ng isang lagom/ buod
1. Maiikli. Hindi maligoy at hindi sa isang talata.
2. Malinaw ang pag lalahad. Dapat na ugnay-ugnay ang mga kaisipan upang makabuo ng talatang may kaisahan.
3. Malaya. Taglay lamang ang pangunahing ideya o kaisipan ng orihinal na teksto.
4. Matapat na Kaisipan. Malinaw na matutunghayan ditto ang lauynin ng may-Akda.

-Tinatawag na paglalagom at pagbibigay din sa mga ideya na inilalahad sa kabuuan ng teksto.
- dapat isaalang-alang ang kahalagaan ng pagkakaroon ng konklusyon para makabuo ng isang akdang binasa.

Konklusyon
Tunghayan
ang
halimbawang
teksto:
Mga makasaysayang Gusali sa La Union
Ang maliit na lalawigan ng La Union ay hindi lamang tahanan ng magandang dalampasigan at mga makabagong pahingahan o resort. Ito rin ay katatagpuan ng mga makasaysayang gusali tulad ng mga sumusunod:

Mga Labi ng simbahan ng pinagdaanan. Sa barangay San Vicenta ng San Fernando matatagpuan ang mga labi ng pinakaunang simbahan sa munisipalidad.

Katedral ni St. Willaiams- Ito ang luklukan ng Diyosis ng San Fernando

Gusali ng kapitolyo ng Lalawigan – itinayo ang Kapitolyo sa tuktok ng burol. Noong araw, ang dantaong gusaling ito ay ginawang tore upang manmanan ang parating na pirata.

Filipino-Chinese-Pagoda – Kilala rin ito bilang templing Ma-cho. Malapit ito sa Kapitolyo.

Pagsusuri:

-> Grapikong pantulong- ito ang tawag sa pag uunawa ng binasa ang mapa, tsart, grap, at talahanyan
-Isang kasanayan sa pag-aaral ang pagbibigay kahulugan sa mga grapikong pantulong. Karaniwang pantulong ang mga ito sa pag-uulat. Malaking tulong ang mga ito upang makatawag pansin sa mga detalyeng ibig bigyan ng diin.

Pagbibigay ng Interpretasyon sa Mapa, Tsart, Grap, at Talahanayan

- Malawak at Komprehensibo ang impormasyong ibinibigay ng mapa. Ipinapakita ng mapa ang hugis ng nilalaman sa loob at paligid ng isang lugar.

Mapa

- sa grapikong pantulong na ito, ipinapakita ang hanay ayos sa impormasyong ibibigay o hinihingi

Tsart
Halimbawa ng Tsart

- Inilalahad ang datos sa tabular na anyo. Sistemangtikong inilalagay sa mga hanay at kolum ang mga nalikora na datos

Talahanayan
Halimbawa
Wikain o dayalek sa Rehiyon IV-A at IV-B


- May iba’t ibang uri ng grap, may pie grap, bar grap, at pictograp
a) pie graph-Ang paggamit ng pie graph ay ganap na popular, tulad ng bilog ay nagbibigay ng visual na konsepto ng buo (100%).
b) Bar graph- sag rap na ito, inilalahad ang iba’t ibang kalidad sa pamamagitan ng haba ng Bar. Ang bar ay maaring patayo o pahiga
c) Pictograph - Isang nakalarawan na representasyon ng isang salita o ideya. Ang piktographiya ay ang pag-aaral ng pagsulat ng mga sistema na gumagamit ng mga simbolo.
Grap
Halimbawa ng Bar Grap
Halimbawa ng Picto Grap
Pictograp ng bilang ng mga mag-aaral sa isang kurso ng isang pamantasan

Legenda:

Pagsusuri Kung Valid o hindi ang Ideya o Paraan.
Ayon sa ilang mananaliksik, lahat ng pananaw ng isang tao ay tama. Hindi dapat sabihing mali sapagkat ito ay batay sa kanyang nararamdaman, obserbasyon o sabihin na nating naranasan ang isang pangyayari na naging batayan upang makabuo ng isang ideya. Ang mga nasabing ideya at maaaring lumikha ng isang reaksyon, opinyon o paniniwala.
Ipinahayag at inilahad ni Rufino alejandro ang ilang paraan upang matukoy ang dapat na nilalaman ng isang teksto. Isa sa mga mungkahing pamaraang ito, maaaring mauri kung valid o hindi ang ideya o paraan sa isang teksto.
Ito ang mga sumusunod :
1. Paliwanag- naglalahad ng kaugnayan ng mga bahgay sa kabuuan o paglinaw sa kahulugan ng isang pananalita o ng isang bagay.
2. Paghahambing at pagtutulad.- pinakikilala dito ang mga pagkakahawig ng isang bagay na kilala na o nauunawaan at pinaniniwalaan.
3. Paghahalimbawa- para itong pagkikwento. Dalawa ang uri nito, ang halimbawang palagay lamang, at halimbawang hango sa tunay na pangyayari.
4. Pagbanggit sa tunay na pangyayari- hindi na ikinukwento , sapat na ang banggitin lamang.
5. Istadistika- sa paggamit ng istadistika, gagamiting ang mga mahalang kaugnayan sa kaisipang pinakatitibayan o may tiyak na kahulugang ipinakikilala.

Paghinuha at pag hula sa kalalabasan ng pangyayari


May pagkakataong naipaliliwanag ng mambabasa ang kahulugan ng isang di tuwirang pahayag sa kwento.
Nagagawa ito sa tulong ng mga pahiwatig at ng sarilig pagkaalam ng mambabasa sa paksa.
Kapag nagpapaliwanag o nagbibigay kahulugan sa tulong ng mga pahiwatig at ng sariling kaalaman, ang mambabasa ay gumagawa ng sariling paghihinuha. Nakabubuo ng maraming hinuha babang nagbabasa.

Sa kasanayan naman na paghula, binibigyang laya ang mambabasa na magkaroon ng paghuhula sa nanaising wakas o iba pang mga pangyayari sa isang akda.
Ang pag hula sa mga pangyayari o ang kalalabasan nito ay batay sa lawak ng komprehensyon ng mambabasa.

Iba pang mga kasanayan
Pagbasa ng
Pahapyaw(Skimming) at
Palaktaw(Scanning)
Pahapyaw na pagbasa(skimming)
Tinatawag ding pinaraanang pagbasa ang pahapyaw na pagbasa. Ginagamit din ito sa pananaliksik o pag kuha ng mahalagang impresyon na inilalarawan ng aklat. Malaki ang naitutulong ng pahapyaw na pagbasa sa pagpapaunlad ng pagbasa. Ito ang pagbasang pinakamabilis na kayang gawin ng tao. Isa itong kasayan na dapat na malinang sa pamamagitan ng pagtityaga at pagsasanay.
Tinatawag namang palaktaw na pagbasa ang paghahanap ng isang tiyak na impormasyon sa isang pahina. Layunin nito ang mabisang pagkuha ng kaisipan ng sumusulat. Ang mahalaga, Makita ang hinahanap na impormasyon sa madali at mabilis na paraan. Inilalahat parin sa uring ito , na ang hinahanap ang tiyak na impormasyon o sagot sa tiyak na tanong.
Palaktaw na pagbasa
(Scanning)
Sa isang makabagong paraan ng istilo ng awtor ay iniiwan sa mga mambabasa ang kasanayan sa pagbibigay ng wakas ng isang kwento. Hinahasa at nililinang ang pagbibigay ng kawakasan, ang kalakasan o resollusyon sa suliranin ng kwento ang naiugnay ng pagwawakas. Kapag nailahad na ang resolusyon, kasunod na agad nito ang pagwawakas. Ibig ng mga mambabasang Pilipino na kung sila ang magbibigay ng pagwawakas, hindi na api at tagumpay na ang pangunahing tauhan, sa payak na pahayag, masaya ang pagtatapos ng kwento.


Pagwawakas
Full transcript