Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Masterclass OWK5 - PESTEN

Deze masterclass hoort bij het vak Onderwijskunde 5 en is ontwikkeld door Marike de Boer van de vakgroep Onderwijskunde van de lerarenopleidingen van Windesheim.
by

Marike Snippe

on 29 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Masterclass OWK5 - PESTEN

Masterclass OWK5 - PESTEN
Oorzaken pesten
1. Een competitieve sfeer in de klas

2. Een slechte sfeer (thuis of in de klas)

3. Frustratie over niet-functioneel autoritair gedrag van een docent
Vouw een papiertje
Wat is pesten?
Volgens van Overveld (2014) komt er in de meeste definities over pesten het volgende voor:

Het slachtoffer krijgt letterlijk en figuurlijk (mentale)
klappen
en de
machtsverhouding
tussen pester en slachtoffer is
ongelijk
. Het slachtoffer is niet in staat zichzelf te verdedigen en loopt psychische en vaak ook fysieke
schade
op. Het gedrag van de pester is
intentioneel
en
niet incidenteel
.
Opdracht Plagen vs Pesten
spontaan
SIGNALEN
PESTEN
“In the end, we will remember not the words of our enemies,
but the silence of our friends” – Martin Luther King Jr.

met opzet
onregelmatig
speelt zich af tussen gelijken
meestal 1 tegen 1
rollen liggen niet vast
draaglijk
van korte duur
groep lijdt er niet onder
bewust kwetsen en kleineren
gebeurt meer dan eens
geen positieve bedoelingen
meestal groep tegen 1
lichamelijke en geestelijke gevolgen zijn ingrijpend
herstel is moeilijk en traag
slachtoffer is geïsoleerd
Groep lijdt eronder
Hoe pak je pesten aan?
De KiVa aanpak
Gevolgen voor het slachtoffer
Pesten heeft een zeer schadelijk effect op kinderen dat tot ver in de volwassenheid kan doorwerken.
Opdracht
Plagen
vs
Pesten
spontaan
met opzet
onregelmatig
speelt zich af tussen gelijken
meestal 1 tegen 1
rollen liggen niet vast
draaglijk
van korte duur
groep lijdt er niet onder
bewust kwetsen en kleineren
gebeurt meer dan eens
geen positieve bedoelingen
meestal groep tegen 1
lichamelijke en geestelijke gevolgen zijn ingrijpend
herstel is moeilijk en traag
slachtoffer is geïsoleerd
Groep lijdt eronder
Hoe pak je pesten aan?
De 5-sporen aanpak
Hoe rond je deze Masterclass af?
6 voorbeelden van gevolgen
Opvallende gedragsveranderingen
Aankomst en vertrek
Vaak komen deze leerlingen eerder op school dan andere leerlingen en gaan ook later weer weg.
Een muur
Staan vaak of lopen vaak langs een muur, zodat ze meer dekking hebben
Emoties
Een kleine aanleiding kan spontane huilbuien of ander emotioneel gedrag tot gevolg hebben
Terug trekken
Ontwikkelen van extreme verlegenheid
Zoals buikpijn, hoofdpijn,stijve ledematen, etc.
Terug trekken
Geen antwoord willen geven op vragen
Bedplassen
Volwassenen
Hangen vaak aan volwassenen die ze vertrouwen, zoals ouders of docenten
Liggen buiten de groep
Worden vaak niet als eerste gekozen of gevraagd als leerlingen zelf groepjes moeten maken
Proberen in het gevlei te komen
waarmee ze vaak over grenzen gaan, zoals cadeau's kopen om erbij te horen.
Treuzelen
Treuzelen als een keuze als bedreigend wordt ervaren
Frequent ziek melden
Verminderde concentratie
Daardoor vaak slechtere resultaten
Opkomen voor zichzelf
Durven meestal niet zo goed voor zichzelf op te komen, en als ze dat wel doen, vaak op een onhandige manier, zodat ze daar weer over gepest worden
Gesprekken
Vertellen uit zichzelf vaak niets over school. Als ze al iets vertellen gaat het meestal over onplezierige dingen die ze hebben meegemaakt
Pauzes
Tijdens pauzes de kantine en het schoolplein mijden
Lichamelijke klachten
zonder medische reden
Partijen
Slachtoffer is:
- 'anders'
- bereikbaar
- niet weerbaar
- in het verleden ook gepest
Pester:
- denkt soms dat hij grappig is
- wil zijn slachtoffer soms echt kwetsen
- vindt slachtoffer dom, lelijk, onsportief, etc
- is vaak sterk (verbaal en fysiek)
- heeft agressieve persoonlijkheid
- heeft lage morele standaard
- heeft vaak slecht voorbeeld van ouders
De
middengroep
bestaat uit leerlingen die:
-
Assistent
zijn:
meepesten uit angst.
-
Assistent
zijn:
meepesten omdat ze er zelf beter van denken te worden.
-
Versterker
zijn:
door de pester aan te moedigen (door bijvoorbeeld te lachen.
-
Buitenstaanders
zijn:
niet meepesten, maar het ook niet proberen te stoppen
-
Buitenstaanders
zijn:
niet meepesten, omdat ze het niet doorhebben.
-
Verdediger

zijn:
een sterke persoonlijkheid hebben en het af en toe voor het slachtoffer opnemen.
Ouders:
Weten vaak niet van het pesten af.
Docenten, mentoren en de school:
- moeten heel alert zijn op signalen
- zijn verplicht om alles te doen om het pesten te stoppen.

https://www.leraar24.nl/video/5666/stop-pesten-met-kiva#tab=0
1. Steun bieden aan de
leerling die gepest wordt.

2. Steun bieden aan de
leerling die pest.

3.
De middengroep
betrekken bij de oplossingen van het pestprobleem.

4.
De docent
blijft alert tijdens proces, maar ook daarna.

5.
De ouders
van alle leerlingen betrekken.
Welke vormen horen bij pesten?
- volstrekt doodzwijgen
- isoleren
- psychisch en/of fysiek mishandelen
- een kring vormen of insluiten in de klas, op de gang of op het schoolplein
- buiten opwachten
- slaan of schoppen
- klopjachten organiseren
- op weg van en naar school achterna rijden
- naar het huis van het slachtoffer gaan
- als slaaf behandelen
- nooit de echte naam noemen, maar wel een bijnaam
- voortdurend zogenaamde leuke opmerkingen maken
- opdrachten geven, zoals het huiswerk voor de pester maken
- bezittingen afpakken of stuk maken
- cadeaus eisen of geld afpersen
- jennen
- voortdurend de schuld van iets geven
- Steeds uitschelden
- Opmerkingen maken over kleding en uiterlijk
- beledigen
- briefjes doorgeven
- kettingbrief schrijven
- bedreigende of beledigende emails
1. Casus beschrijven
2. Gesprek voorbereiden
- individueel (ouder, slachtoffer, pester)
- groepsgesprek (klas, groep ouders)
3. Gebruik literatuur over
- gespreksvormen (vd Wal HS5, HvL HS8)
- pesten (literatuur op de ELO)
4. Gebruik de APA richtlijnen voor bronvermelding
m.deboer-snippe@windesheim.nl
Full transcript