Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

“Resurse didactice în predarea fracțiilor la lecțiile de mat

No description
by

Maria Pasat

on 1 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of “Resurse didactice în predarea fracțiilor la lecțiile de mat

“Resurse didactice în predarea fracțiilor la lecțiile de matematică în clasa a IV-a”
Motto:

„Dacă nu ne folosim de ceea ce avem și nu căutăm ce nu avem, vom fi lipsiți de unele din pricina soartei, iar de altele din pricina noastră”

- Philemon-

Baza tehnico-materială a învăţămîntului este un complex de resurse care asigură desfăşurarea procesului de învaţămînt, incluzînd: mijloacele didactice integrate care se utilizează în predare-învatare-evaluare.
Resursele didactice au valoare de instrumente pedagogice, care se interpun între logica ştiinţei şi logica elevului şi care înlesnesc şi optimizează comunicarea educaţionala învăţător-elev. Prin sporirea capacităţii elevilor de a recepţiona informaţii graţie unor variate situaţii perceptive, resursele didactice le dezvoltă capacitatea de a întelege realitatea şi de a acţiona asupra ei. Posibilităţile de codificare a informaţiilor conţinute în mesaje sunt diverse (imagini, simboluri etc.), ceea ce contribuie la esenţializarea conţinuturilor ştiinţifice, uneori dificile si abstracte, în modalităţi accesibile şi chiar plăcute.

Tabla și creta
Manualul
Data:
10.02.14
Instituţia :
şcoala primară A.Mateevici
Tema:
Adunarea fracţiilor cu acelaşi numitor
Competenţe :
• Identificarea şi utilizarea conceptelor matematice şi a limbajului matematic în situaţii diverse.
• Rezolvarea şi formularea de probleme, utilizînd achiziţiile matematice
Subcompetenţe
:
4.3. Perceperea şi utilizarea elementelor de limbaj matematic aferent conceptului de fracţie.
4.4. Efectuarea adunării şi scăderii fracţiilor cu acelaşi numitor, aflarea unei fractii dintr-un numar
Obiective operaţionale:
1. Să intuiască regula de adunare a fracţiilor cu acelaşi numitor
2. Să scrie adunările reprezentate prin desene
3. Să reprezinte prin desene adunare a fracţiilor cu acelaşi numitor
4. Să formuleze oral o regulă cu cuvintele proprii de adunare a fracţiilor cu acelaşi numitor
5. Să rezolve probleme de adunare a fracţiilor cu acelaşi numitor
6. Să participe activ în cadrul lecţiei
Strategii didactice:
Metode :
rebusul, explicaţia însoţită de demonstraţie, conversaţia,exerciţiul,
problematizarea
Mijloace :
tabla,creta,fişe,
manual,
planşă
Forme de lucru:
F1-individual
F2-perechi
F3-grup
F4-frontal
Planşe
Data:
11.02.14
Instituţia :
şcoala primară A.Mateevici
Tema:
Aflarea unei fracţii dintr-un număr
Competenţe :
• Identificarea şi utilizarea conceptelor matematice şi a limbajului matematic în situaţii diverse.
• Aplicarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în contexte variate.
Subcompetenţe
:
4.3. Perceperea şi utilizarea elementelor de limbaj matematic aferent conceptului de fracţie.
Obiective operaţionale:
1. Să intuiască aflarea unei fracţii dintr-un număr cu ajutorul desenului
2. Să afle o fracţie dintr-un număr dat
3. Să reprezinte prin segment aflarea unei fracţii dintr-un număr
4. Să formuleze oral o regulă cu cuvintele proprii de aflare a unei fracţii dintr-un număr
5. Să rezolve probleme cu aflarea unei fracţii dintr-un număr
6. Să participe activ în cadrul lecţiei

Strategii didactice:
Metode :
rebusul, explicaţia însoţită de demonstraţie, conversaţia,
exerciţiul,
problematizarea
Mijloace :
rebus
,tabla,creta,
ursuleţi,manual, planşă

Forme de lucru:
F1-individual
F2-perechi
F3-grup
F4-frontal

Individuale
În perechi
În grup
Fişe
Data:
19.02.14
Tema:
Adunarea fracţiilor cu acelaşi numitor
Metoda:
Exerciţiul
Data:
25.02.14
Tema:
Aflarea unei fracţii dintr-un număr
Metoda:
Problematizarea
Data:
18.02.14
Tema:
Scrierea,citirea fracţiilor
Metoda:
Problematizarea,exerciţiul
T I C
1.Scrierea şi citirea fracţiilor

=

2
4

1
2

<

2
3

2
6

Reprezentarea grafică

Răspunsul

Rezolvarea

Un automobil are de parcurs 140 km.În prima zi a parcurs 4/7 din drum,iar a doua zi restul.Cât a parcurs a doua zi?Ce fracţie reprezintă drumul parcurs a doua zi?

4
5

4

3

2

1

1
5

Salut,copii!Mă bucur că vă cunosc!
Eu sunt prietena voastră,
FRACŢIA!

a
b

2
5

=

2
5

_

4
5

Concluzia
Manualul
Tabla şi creta
Planşe
Fişe
T.I.C
Rezultatele evaluării la capitolul Fracții (22 elevi)

Colegiul Industrial-Pedagogic
Catedra de Pedagogie şi Paihologie
Aplicaţii practice în cadrul metodicii matematica
Tema:

"Resurse didactice în predarea fracţiilor la lecţiile de matematică în clasa a IV-a”
Elaborat:
Pasat Maria
Cahul,2014
Cuprins
1.Introducere
2.Motivul alegerei temei
3.Actualitatea temei de cercetare
4.Obiectivele cercetarii
5.Concluzii

Motivatația
Importanța resurselor didactice în procesul instructiv-educativ și importanța alegerii corecte a acestora, ce depinde în mare măsură de cunoașterea caracteristicilor fiecărui material în parte.
Actualitatea temei cercetate
Scopul esențial pe care-l urmărește învățămîntul actual nu se reduce la latura informativă, ci prin predarea unei discipline se urmarește și se realizează, mai ales, dezvoltarea raționamentului și a spiritului de receptivitate, formarea priceperilor și deprinderilor de gandire logică, de definire clară și precisă a noțiunilor,de adaptare creatoare la cerințele actuale și de perspectivă ale vieții sociale.Iar resursele didactice ocupa un loc primordial în atingerea scopului urmărit .
Obiectivele cercetării
Scoaterea în evidență a importanței resurselor didactice.
Demonstrarea resurselor didactice utilizate în cadrul Practicii de Absolvire ,în predarea fracțiilor (clasa a IV-a)
Elaborarea unei paralele dintre resursele didactice de care a dispus școala și cele care erau necesare.
Evidențierea rezutatelor evaluării la capitolul fracții
Resurse didactice
De care dispunea școala
Care erau necesare
Manuale
Tablă și cretă
Calculator
Proiector
Casetofon
Tablă interactivă
Machete
Planșe
Materile ilustrative (imagini)
Resursele didactice asigură:
nivelul motivaţiei şcolare a elevilor şi configuraţia sistemului lor cognitiv, cunoştinţele şi competenţele necesare asimilării noului;
inteligenţa generală a elevilor şi capacitatea lor de învăţare;
modalitatea de proiectare, structurare şi sistematizare a programelor de învăţare, relevantă şi logica informaţiilor care vor fi dobîndite;
caracterul activ şi complementar al activităţii de predare-învătare
verificarea/controlarea activităţii mintale a elevilor, asigurarea feed-backului, a repetiţiei şi a exersării;

Resurse didactice utilizate la lectiile de matematică în predarea fracţiilor(clasa a IV-a) :
Tabla şi creta
Manualul
Planşe
Fişe
Materiale ilustrative
TIC
Data:
10.02.14
Instituţia :
şcoala primară A.Mateevici
Tema:
Formarea , scrierea şi citirea fracţiilor
Competenţe :
• Identificarea şi utilizarea conceptelor matematice şi a limbajului matematic în situaţii diverse.
• Explorarea/investigarea unor situaţii-problemă reale sau modelate, integrînd
achiziţiile matematice şi cele din alte domenii.
Subcompetenţe
:
4.1. Identificarea în contexte uzuale,
citirea şi scrierea fracţiilor.
4.2. Explorarea modalităţilor de a reprezenta prin desen fracţii cu numitorul pînă la 20.

Obiective operaţionale:
1.Să citească şi să scrie corect fracţii;
2.Să compare fracţii care au acelaşi numitor sau acelaşi numărător în exemple date;
3.Să utilizeze terminologia matematică corectă.:linie de fracţie, numitor, numărător;
4.Să reprezinte prin desene fracţiile date
5. Să extraga din desene fracţiile date
6.Să participe activ ăn cadrul lecţiei

Strategii didactice:
Metode :
explicaţia însoţită de demonstraţie,
conversaţia,exerciţiul,
problematizarea
Mijloace :
tabla,creta,fişe,manual,
planşă
,imagini,carton colorat,fringhie,foarfece

Forme de lucru:
F1-individual
F2-perechi
F3-grup
F4-frontal
Data:
10.02.14
Instituţia
: şcoala primară A.Mateevici
Tema:
Exerciţii de recuperare,dezvoltare
Competenţe :
• Identificarea şi utilizarea conceptelor matematice şi a limbajului matematic în situaţii diverse.
• Explorarea/investigarea unor situaţii-problemă reale sau modelate, integrînd
achiziţiile matematice şi cele din alte domenii.
Subcompetenţe :
4.3. Perceperea şi utilizarea elementelor de limbaj matematic aferent conceptului de fracţie.
4.4. Efectuarea adunării şi scăderii fracţiilor cu acelaşi numitor, aflarea unei fractii dintr-un numar

Obiective operaţionale:
1.Să citească şi să scrie corect fracţii;
2.Să compare fracţii care au acelaşi numitor sau acelaşi numărător în exemple date;
3.Să rezolve corect oral adunarea si scaderea fracţiilor cu acelaşi numitor
4.Să rezolve probleme de aflarea a unei fracţii dintr-un numar
5. Să extraga din desene fracţiile reprezentate
6.Să participe activ în cadrul lecţiei

Strategii didactice:
Metode :

explicaţia însoţită de demonstraţie, conversaţia
,
exerciţiul, problematizarea
Mijloace :
tabla,creta,fişe,manual, planţă,imagini,carton colorat,fringhie,foarfece,
T.IC

Forme de lucru:
F1-individual
F2-perechi
F3-grup
F4-frontal
Materiale ilustrative
Data:
19.02.14
Tema:
Adunarea fracţiilor cu acelaşi numitor
Metoda:
Demonstraţia însoţită de explicaţie
Data:
25.02.14
Tema:
Aflarea unei fracţii dintr-un număr
Metoda:
Demonstraţia însoţită de explicaţie
Materiale ilustrative
Full transcript