Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GAZ KANUNLARI

No description
by

Tuğba Onat

on 30 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GAZ KANUNLARI

Hacim- Sıcaklık ilişkisi
CHARLES KANUNU
Basınç- Hacim ilişkisi
BOYLE KANUNU
1660 yılında ingiliz kimyacı
Robert Boyle
gazların davranışını
sistematik olarak
ve
nicel
yönleriyle incelemiştir.

Robert BOYLE (Rabırt Boyl)
(
25 Ocak 1627-
31 Aralık 1691
)
Hava basıncı üzerindeki çalışmalarıyla
gazların basınç
altındaki davranışlarını inceleyen İrlanda
asıllı
kimyacı
ve
fizikçidir.
BOYLE KANUNU
n ve T sabit
olmak koşuluyla
basınç ve hacim
arasındaki bu
ters orantı
yı gösteren matematiksel
ifade şöyledir.
ve
Sıcaklık sabit tutulduğu ve gazın miktarı değişmediği sürece,
basınç ve hacim değişmesine rağmen,
P ile V nin çarpımı her zaman sabit bir değere eşittir.
Böylece verilen gaz örneği için, sabit sıcaklıkta iki farklı koşul için,
veya
yazılabilir.
Gazların hacimleri ile sıcaklıkları arasındaki ilişki ilk kez 1787 yılında
Fransız fizikçi Jocques Charles
tarafından keşfedilmiş ve bundan
bağımsız olarak 1802 yılında başka bir
Fransız fizikçi Joseph Gay Lussac tarafından yayınlanmıştır.
Jocques A.C. Charles

(1746–1823)
Havacılık üzerine çalışarak
ilk hidrojen balonunu
yapan Fransız
matematikçi
ve
fizikçidir.
Charles; oksijen azot, hava,
karbondioksit gibi gazların
aynı sıcaklıklara
ısıtıldıklarında eşit miktarda
genleştiklerini gözlemlemiştir.
Charles yaptığı çalışmalarda

sabit basınç
taki
belli bir miktar
gazın ısıtıldıkça hacminin arttığını ve soğudukça hacminin azaldığını göstermiştir.
Charles bu ilişkiyi, ''
Sabit basınçtaki
belli bir miktar gazın hacmi doğrudan
onun mutlak sıcaklığıyla orantılı olarak değişir.
'' şeklinde ifade etmiştir.

Kelvin
olarak gaz sıcaklığı artırılırsa
hacim artar; gaz sıcaklığı azaltılırsa
hacim azalır.
Sabit basınç altında ısıtılan bir gazın hacminin
santigrat sıcaklığı
ve
kelvin sıcaklığı

ile değişimi
Gazların bu özelliği sıcak hava balonlarının neden havada yükseldiğini açıklamaktadır.
Bir gazın
aynı basınç
altında
üç farklı sıcaklıktaki
hacimlerinin değişimi gösterilmektedir.
Buradan anlaşıldığı üzere gazın

sıcaklığı arttıkça

hacmi
de
artmaktadır
.
Gazın sıcaklığı düşürüldükçe hacmi küçülecek ve belirli
bir sıcaklık değerinde
sıvılaşmaya
başlayacaktır.
Gaz hacminin sıcaklığa bağlılığı ise şu şekildedir.
ve
Sabit sıcaklıktaki basınç–hacim ilişkisinde olduğu gibi, sabit basınçtaki bir gaz örneğinin
de iki farklı
hacim­-sıcaklık
koşullarını karşılaştırabilir.
GAZ KANUNLARI
TUĞBA ONAT

Sabit sıcaklıkta 4 litrelik bir kapta bulunan gazın basıncı 3 atmosferdir.
Kabın hacmi 6 litreye çıkarılırsa gazın basıncı kaç atmosfer olur?
SORU:
P1.V1= P2 . V2
3.4= P2 . 6
P2 = 2 atm
CEVAP:
Açık hava basıncının P olduğu ortamda bir kaptaki gazın sıcaklığı 127°C iken birincideki konumdadır.
Basınç değişmeden piston ikincideki gibi olursa gazın sıcaklığı kaç °C olmalıdır?
Sabit basınçta bir miktar gaz için

yazılabilir.
olur.
CEVAP:
Sıcaklık- Basınç ilişkisi
GAY-LUSSAC KANUNU
Fransız bilim insanı Joseph Gay–Lussac yapmış olduğu çalışmalar sonucunda, Charles yasasına benzer bir ilişkinin
madde miktarı (mol sayısı) ve hacmin sabit tutulduğunda,
basınçla
sıcaklık

arasında da olduğunu söylemiştir.
Joseph GAY- LUSSAC
Sabit bir hacim ve sabit miktarda alınan bir gazın basınç-­sıcaklık (°C) grafiği şekilde verilmiştir.
Aynı gazın basınç­-mutlak sıcaklık (K) grafiği çizildiğinde basınçla mutlak sıcaklık arasında doğru orantı
olduğu görülür.
K
Basınçla, mutlak sıcaklık arasında;
veya
ifadesi yazılabilir.
"k" sabit olup,
gazların miktarına ve hacmine bağlı olarak değişir.
Sabit hacim ve miktardaki farklı sıcaklık ve basınçlara sahip bir gaz örneği için;
Mol Sayısı- Hacim ilişkisi
AVOGADRO KANUNU
Miktarı artırılan bir gazın basıncı ve sıcaklığı sabit ise hacminde bir artış olur.
Yani hacimdeki değişim miktarı, molekül sayısındaki değişim ile doğru orantılıdır.
Bu oran
veya
şeklinde ifade edilir.
(k sabit)
Bir gazın iki farklı hacim ve miktarı arasındaki ilişki ise;
şeklinde ifade edilir. Deneyler Normal Koşullarda, NK’da (0°C ve
1 atm basınçta) 1 mol ideal gazın
22,4 litre
hacim kapladığını göstermiştir.
4
5
6
8
14
10
12
13
15
16
17
18
20
21
22
24
25
26
27
29
30
31
32
3
SORU:
KAYNAKLAR
9. Sınıf Ders Kitabı
Palme Yayınları
34
Full transcript