Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prípady použitia

Prednáška 2, MSOFT 2017/18, fiit.sk/~vranic/msoft
by

Valentino Vranić

on 19 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prípady použitia

Prípady použitia
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Valentino Vranić
vranic@stuba.sk fiit.sk/~vranic
Dostali ste zoznam požiadaviek, na základe ktorého máte vytvoriť softvérový systém.

Čo v ňom vnímate ako pozitívne (pomáha vám), a čo ako negatívne (znepokojuje vás)?
MSOFT 2017/18
19. 9. 2017
Prednáška 1:
1. Systém musí umožniť zákazníkovi vyhľadať tovar.

2. Systém musí umožniť zákazníkovi nastaviť počet položiek, ktoré sa naraz zobrazujú.

3. Systém musí umožniť zákazníkovi objednať tovar.

4. Systém musí umožniť zákazníkovi zrušiť objednávku.
. . .
99. Systém musí umožňovať expedovať objednávku.
. . .
125. Do systému musí byť možné zadať nové druhy tovaru.
. . .
Aký je význam diagramu prípadov použitia?

Je v ňom niečo, čo nie je v texte?
Aké typické interakcie
so systémom
– prípady použitia –
by ste mohli identifikovať v e-obchode?
Ktorý z prípadov použitia identifikovaných v e-obchode by ste realizovali ako prvý?
UC Objednaj tovar

1. Zákazník si zvolí objednanie tovaru.
2. Systém zobrazí možnosti vyhľadávania.
3. Zákazník nastaví možnosti vyhľadávania a spustí vyhľadávanie.
4. Systém zobrazí vyhľadané položky.
5. Zákazník vyberie z vyhľadaných položiek a potvrdí výber.
6. Systém vloží zvolený tovar do košíka.
7. Zákazník môže pokračovať vo výbere tovaru – prípad použitia pokračuje krokom 2.
8. Zákazník objedná tovar v košíku.
9. Systém vyžiada údaje potrebné na realizáciu objednávky vrátane spôsobu platby.
10. Zákazník zadá požadované platobné údaje.
11. Kedykoľvek počas objednávania tovaru, zákazník môže vzdať tento proces.
12. Systém uloží objednávku do zoznamu objednávok na expedovanie.
13. Pre každý tovar v objednávke, systém zistí stav zásob.
14. Systém uloží záznam do plánu doplnenia zásob o potrebe zvýšenia stavu objednaného tovaru.
15. Prípad použitia končí.

Predpoklady:
zákazník je prihlásený
Dôsledky:

Minimálne:
tovar, ktorý pôvodne bol súčasťou objednávky, je v nej naďalej

V prípade úspechu:
tovar, ktorý zákazník chce objednať je súčasťou objednávky


Spísanie typických interakcií s vytváraným systémom umožňuje
odhaliť skutočný zámer klienta
a vyjadriť ho spôsobom, ktorý je veľmi blízky kódu
UC Objednaj tovar

Základný tok: Objednaj tovar

1. Zákazník zvolí objednanie tovaru.
2.
Aktivuje sa pomocný tok Vyhľadaj tovar.
3. Systém vloží zvolený tovar do košíka.
4. Zákazník môže pokračovať vo výbere tovaru – prípad použitia pokračuje krokom 2.
5. Zákazník objedná tovar v košíku.
6. Systém vyžiada údaje potrebné na realizáciu objednávky vrátane spôsobu platby.
7. Zákazník zadá požadované platobné údaje.
8. Kedykoľvek počas objednávania tovaru, zákazník môže vzdať tento proces.
9. Systém uloží objednávku do zoznamu objednávok na vybavenie.
10. Ak by stav zásob hociktorého tovaru v objednávke po jej expedovaní poklesol pod stanovený limit, systém uloží záznam do plánu doplnenia zásob o potrebe zvýšenia stavu príslušného tovaru.
11. Prípad použitia končí.

Pomocný tok: Vyhľadaj tovar

1. Systém zobrazí možnosti vyhľadávania.
2. Zákazník nastaví možnosti vyhľadávania a spustí vyhľadávanie.
3. Systém zobrazí vyhľadané položky.


UC Objednaj tovar

Základný tok: Objednaj tovar

1. Zákazník zvolí objednanie tovaru.
2.
Aktivuje sa prípad použitia Vyhľadaj tovar, pomocný tok Vyhľadaj tovar.
3. Systém vloží zvolený tovar do košíka.
4. Zákazník môže pokračovať vo výbere tovaru – prípad použitia pokračuje krokom 2.
5. Zákazník objedná tovar v košíku.
6. Systém vyžiada údaje potrebné na realizáciu objednávky vrátane spôsobu platby.
7. Zákazník zadá požadované platobné údaje.
8. Kedykoľvek počas objednávania tovaru, zákazník môže vzdať tento proces.
9. Systém uloží objednávku do zoznamu objednávok na vybavenie.
10. Ak by stav zásob hociktorého tovaru v objednávke po jej expedovaní poklesol pod stanovený limit, systém uloží záznam do plánu doplnenia zásob o potrebe zvýšenia stavu príslušného tovaru.
11. Prípad použitia končí.

UC Vyhľadaj tovar

Pomocný tok: Vyhľadaj tovar

1. Systém zobrazí možnosti vyhľadávania.
2. Zákazník nastaví možnosti vyhľadávania a spustí vyhľadávanie.
3. Systém zobrazí vyhľadané položky.


UC Objednaj tovar

Základný tok: Objednaj tovar

1. Zákazník zvolí objednanie tovaru.
2. Aktivuje sa prípad použitia Vyhľadaj tovar, pomocný tok Vyhľadaj tovar.
3. Systém vloží zvolený tovar do košíka.
4. Zákazník môže pokračovať vo výbere tovaru – prípad použitia pokračuje krokom 2.
5. Zákazník objedná tovar v košíku.
6. Systém vyžiada údaje potrebné na realizáciu objednávky vrátane spôsobu platby.
7. Zákazník zadá požadované platobné údaje.
8. Kedykoľvek počas objednávania tovaru, zákazník môže vzdať tento proces.
9.
Systém uloží objednávku do zoznamu objednávok na vybavenie.
10. Prípad použitia končí.

Alternatívny tok: Modifikácia plánu doplnenia zásob

V kroku 9 UC Objednaj tovar, ak by stav zásob hociktorého tovaru v objednávke po jej expedovaní poklesol pod stanovený limit:

1. Systém uloží záznam do plánu doplnenia zásob o potrebe zvýšenia stavu každého tovaru v objednávke, ktorého stav zásob by po jej expedovaní poklesol pod stanovený limit.
UC Objednaj tovar

Základný tok: Objednaj tovar

1. Zákazník zvolí objednanie tovaru.
2. Aktivuje sa prípad použitia Vyhľadaj tovar, pomocný tok Vyhľadaj tovar.
3. Systém vloží zvolený tovar do košíka.
4. Zákazník môže pokračovať vo výbere tovaru – prípad použitia pokračuje krokom 2.
5. Zákazník objedná tovar v košíku.
6. Systém vyžiada údaje potrebné na realizáciu objednávky vrátane spôsobu platby.
7. Zákazník zadá požadované platobné údaje.
8. Kedykoľvek počas objednávania tovaru, zákazník môže vzdať tento proces.
9. Systém uloží objednávku do zoznamu objednávok na vybavenie.
10. Prípad použitia končí.

Body rozšírenia:
• Uloženie objednávky: krok 9

UC Modifikácia plánu doplnenia zásob

Alternatívny tok: Modifikácia plánu doplnenia zásob

V bode rozšírenia Uloženie objednávky UC Objednaj tovar, ak by stav zásob hociktorého tovaru v objednávke po jej expedovaní poklesol pod stanovený limit:

1. Systém uloží záznam do plánu doplnenia zásob o potrebe zvýšenia stavu každého tovaru v objednávke, ktorého stav zásob by po jej expedovaní poklesol pod stanovený limit.
UC Urýchlene objednaj tovar

Prípad použitia špecializuje UC Objednaj tovar. Kroky sú prekonané nasledovne:

1. Zákazník zvolí urýchlené objednanie tovaru.
2. Zákazník priamo zadá kód tovaru.
3. ...
4.


UC Uprav tovar

Základný tok: Uprav tovar

1. Obchodník zvolí úpravu jestvujúceho tovaru.
2. Aktivuje sa UC Vyhľadaj tovar.
3. Systém otvorí vybraný tovar a umožní jeho úpravu.
4. Obchodník upraví údaje o tovare.
5. Ak obchodník potvrdí zmeny, systém ich uloží.
6. Prípad použitia končí.

Modularizácia
prípadov použitia
pomáha vysporiadať sa
s ich zložitosťou

Je všetko v poriadku s
UC Vyhľadaj tovar?
Kto je vlastne zákazník e-obchodu?
Môže aj predajca byť zákazník?

UC Vyhľadaj tovar

Pomocný tok: Vyhľadaj tovar

1. Systém zobrazí možnosti vyhľadávania.
2. Používateľ nastaví možnosti vyhľadávania a spustí vyhľadávanie.
3. Systém zobrazí vyhľadané položky.
UC Spravuj tovar (CRUD)

Základný tok: Vytvor tovar

1. Obchodník si zvolí vytvorenie tovaru.
1. Systém vyžiada údaje o tovare.
2. Obchodník zadá názov, typ a obrázok tovaru.
3. Systém prispôsobí veľkosť obrázku tovaru štandardnej veľkosti.
4. Obchodník zaradí tovar do kategórie.
5. Ak obchodník potvrdí zadané údaje, systém ich uloží.
6. Prípad použitia končí.

Základný tok: Zobraz tovar

1. Obchodník si zvolí zobrazenie jestvujúceho tovaru.
2. Aktivuje sa UC Vyhľadaj tovar (jeho rovnomenný tok).
3. Systém zobrazí vybraný tovar.
4. Obchodník prezrie tovar.
5. Prípad použitia končí.

Základný tok: Uprav tovar

1. Obchodník si zvolí úpravu jestvujúceho tovaru.
2. Aktivuje sa UC Vyhľadaj tovar.
3. Systém otvorí vybraný tovar a umožní jeho úpravu.
4. Obchodník upraví údaje o tovare.
5. Ak obchodník potvrdí zmeny, systém ich uloží.
6. Prípad použitia končí.

Základný tok: Vyraď tovar

1. Obchodník si zvolí vyradenie tovaru.
2. Aktivuje sa UC Vyhľadaj tovar (jeho rovnomenný tok).
3. Ak obchodník potvrdí vyradenie tovaru, systém na danom tovare nastaví príznak vyradenia.
4. Prípad použitia končí.

Jacobson
Dal by sa extend vyjadriť bez explicitného viazania sa na body rozšírenia alebo kroky?
UC Modifikácia plánu doplnenia zásob

Alternatívny tok: Modifikácia plánu doplnenia zásob

Kedykoľvek sa v systéme ukladá objednávka, ak by stav zásob hociktorého tovaru v nej po jej expedovaní poklesol pod stanovený limit:

1. Systém uloží záznam do plánu doplnenia zásob o potrebe zvýšenia stavu každého tovaru v objednávke, ktorého stav zásob by po jej expedovaní poklesol pod stanovený limit.
UC Modifikácia plánu doplnenia zásob

Alternatívny tok: Modifikácia plánu doplnenia zásob

Kedykoľvek sa
v UC Objednaj tovar
ukladá objednávka, ak by stav zásob hociktorého tovaru v nej po jej expedovaní poklesol pod stanovený limit:

1. Systém uloží záznam do plánu doplnenia zásob o potrebe zvýšenia stavu každého tovaru v objednávke, ktorého stav zásob by po jej expedovaní poklesol pod stanovený limit.
Cockburn
Možno extend
vyjadriť ako include a naopak?

UC Objednaj tovar

Základný tok: Objednaj tovar

1. Zákazník zvolí objednanie tovaru.
2. Aktivuje sa prípad použitia Vyhľadaj tovar, pomocný tok Vyhľadaj tovar.
3. Systém vloží zvolený tovar do košíka.
4. Zákazník môže pokračovať vo výbere tovaru – prípad použitia pokračuje krokom 2.
5. Zákazník objedná tovar v košíku.
6. Systém vyžiada údaje potrebné na realizáciu objednávky vrátane spôsobu platby.
7. Zákazník zadá požadované platobné údaje.
8. Kedykoľvek počas objednávania tovaru, zákazník môže vzdať tento proces.
9. Systém uloží objednávku do zoznamu objednávok na vybavenie.
10.
Aktivuje sa UC Modifikácia plánu doplnenia zásob.
11. Prípad použitia končí.

UC Modifikácia plánu doplnenia zásob

Pomocný tok: Modifikácia plánu doplnenia zásob

1. Ak by stav zásob hociktorého tovaru v objednávke po jej expedovaní poklesol pod stanovený limit, systém uloží záznam do plánu doplnenia zásob o potrebe zvýšenia stavu každého tovaru v objednávke, ktorého stav zásob by po jej expedovaní poklesol pod stanovený limit.
public aspect PlanDoplneniaZasob {
...
void around(Tovar tovar):
call(* Objednavanie.ulozObjednavku()
&& args(tovar) {
// uprav plan doplnenia zasob pre tovar
...
}
...
}
public class Objednavanie {
...
public void objednaj() {
...
if (...) {
ulozObjednavku();
for (Tovar tovar : objednanyTovar) {
if (zistiStavZasob(tovar) < tovar.minimalneZasoby()) {
// uprav plan doplnenia zasob pre tovar
...
}
} else...
}
...
}
Prostredníctvom účastníkov prípadov použitia si ujasňujeme kto a ako bude používať systém, ale nemodelujeme tým priamo používateľské práva
Prípady použitia vymedzujú používateľské rozhranie, ale nie sú jeho analógiou
Diagram prípadov použitia je vhodný ako prehľad, ale nie je hlavnou časťou modelu prípadov použitia
Aký je súvis prípadov použitia a formulárov používateľského rozhrania?
fiit.sk/~vranic/msoft/dotaznik
UC Objednaj tovar

Zákazník vyberá tovar do košíka. Ten sa stáva súčasťou jeho objednávky, ktorú nakoniec potvrdí, čím sa objednávka presunie na expedovanie.
Jacobson
Full transcript