Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

H3 - Geld over en te kort

Economisch bekeken
by

Danielle van den Brand

on 28 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of H3 - Geld over en te kort

Geld over en te kort
H3
1 - Bronnen van inkomen
Het inkomen bestaat uit:
inkomen uit
arbeid
inkomen uit
bezit
Inkomsten uit arbeid zijn:

loon
vakantiegeld
loon in natura
prestatietoeslag
Inkomsten uit bezit zijn:

rente
= inkomen dat je krijgt omdat
je spaargeld hebt
dividend
= inkomen dat je krijgt omdat je
aandelen hebt
huur
= inkomen dat je krijgt omdat je een
gebouw verhuurt
pacht
= inkomen dat je krijgt omdat je een
stuk grond verhuurt
Als je gaat werken, wordt de hoogte van je loon vaak bepaald d.m.v. een
loonschaal
.

De loonschaal wordt bepaald door een aantal factoren:
opleiding
ervaring
functie (uitvoerende of leidinggevende functie?)
2 - Aanvullende inkomsten
Een derde soort inkomsten zijn
overdrachtsinkomens
:
Inkomens waar geen tegenprestatie tegenover staat.

Voorbeelden:
kinderbijslag
> bijdrage voor ouders/ verzorgers van kinderen tot 18 jaar
huurtoeslag
> bijdrage voor huurders met een laag inkomen
tegemoetkoming studiekosten > bijdrage (afhankelijk van inkomen) voor ouders met
schoolgaande kinderen
alimentatie
> een toelage voor de minst verdiende partner, na een scheiding
bijstand
> regeling waarbij je geld krijgt van de overheid als je een lager inkomen hebt dan het
sociaal minimum
.
Het inkomen dat volgens de overheid ten minste nodig is om van te leven.
3 Budgetteren
het op elkaar afstemmen van inkomsten en uitgaven
Een
budget
is een bedrag waarvan je een bepaald soort uitgaven moet doen.Veel gebruikte budgetten zijn:
huishoudelijke uitgaven
persoonlijke uitgaven
vaste lasten
incidentele uitgaven

Bij het vaststellen van budgetten moet je keuzes maken >
prioriteiten stellen

Budgetten moeten bewaakt worden, budgetten
bewaak
je door ze te vergelijken met de uitgaven:
overschotten op zij leggen
tekorten opvangen met de overschotten uit voorgaande periodes

Aanleidingen
om te budgetteren:
daling van inkomsten
verandering van uitgaven
als je een groter bedrag wilt sparen
4 Reserveren
geld opzijleggen voor bepaalde uitgaven
Voor de vervanging van duurzame gebruiksgoederen moet je geld reserveren vanaf het moment van de
aankoop
tot aan het moment van de
vervanging.


Je kunt reserveren op basis van:
de aanschafprijs > bij een korte gebruiksduur (bijv. gsm)
de vervangingsprijs > bij een lange gebruiksduur (bijv. wasmachine)

Als goederen een lange gebruiksduur hebben, dan moet je rekening houden met inflatie. De goederen hebben dan een hogere prijs op het moment van vervanging.

Vervangingsprijs
= de prijs van een nieuw product op het moment dat je het oude wilt vervangen

Restwaarde
= De prijs die een product na gebruik nog opbrengt
vervangingprijs - restwaarde - reeds gespaard bedrag
----------------------------------------------------------------------------------
gebruiksduur in maanden
Voorbeeld:
Je koopt een Ipad met een aanschafprijs van € 499,-
Je schat de gebruiksduur op 3 jaar
Je schat dat je over 3 jaar € 530,- moet betalen voor een niewe Ipad
De restwaarde van de oude Ipad is € 50
Je hebt al € 60 gespaard voor de toekomstige Ipad

Bereken het maandelijks te reserveren bedrag.
vervangingprijs Ipad = € 520
restwaarde = € 50
reeds gespaard bedrag = € 60
gebruiksduur in maanden = 3 x 12 = 36

€ 520 - € 50 - € 60
---------------------------- =
€ 11,39
36
maandelijkse reservering =
5 Geld te kort
Als je geld nodig hebt, en dat niet beschikbaar hebt, dan heb je een probleem met de
financiering

de manier waarop geld beschikbaar komt voor een aankoop

Financieringsprobleem kun je oplossen door:
van een aankoop af te zien
door spaargeld op te nemen
door geld te
lenen


Lenen is verantwoord als er een
blijvend overschot
is of als er voldoende
bezuinigd
kan worden.

Voor advies bij een financieringsprobleem kun je terecht bij:
het NIBUD (Nationaal instituut voor Budgetvoorlichting)
banken
de consumentenbond
6 Verzekerd op vakantie
Schadeverzekering:
Je kunt je verzekeren tegen materiële schade die het gevolg is van een onzeker voorval.

Als je een verzekering afsluit, sluit je een
verzekeringsovereenkomst,
dat zijn de afspraken tussen de verzekerde en de verzekeringsmaatschappij. Verschillende afspraken die gemaakt worden:
wat voor schade wordt vergoed
hoeveel schade maximaal wordt vergoed
de
uitsluitingen
> schade die niet in aanmerking komt voor een vergoeding

Een
polis
is het schriftelijke bewijs van de verzekering.

De
premie
is het bedrag dat iemand moet betalen om verzekerd te zijn. De premie van een verzekering is afhankelijk van de kans op schade, hoe groter het risico, hoe hoger de premie.
7 Verzekerd achter het stuur
Als je een auto hebt, moet je rekening houden met een hele hoop kosten:
waardevermindering van de auto
brandstof (benzine, diesel etc.)
premie voor de verzekering (WA of WA+ casco)
motorrijtuigenbelasting
onderhoudskosten (reparaties)

WA-verzekering
= verzekering tegen aansprakelijkheid voor schade die met een motorvoertuig wordt toegebracht aan
anderen


WA+ cascoverzekering
= een WA-verzekering, gecombineerd met een verzekering tegen schade aan het
eigen voertuig.

In Nederland is een WA-verzekering

wettelijk verplicht

voor eigenaren van een motorvoertuig.

De persoon die schade veroorzaakt, is degene die aansprakelijk is voor de schade.
De hoogte van de premie is afhankelijk van:
de
kans op schade
de waarde van het voertuig

De kans op schade wordt beïnvloed door:
de leeftijd van de verzekering
het aantal jaren dat de verzekering schadevrij rijdt
de streek waar de verzekerde
woont

De bonus-malus ladder wordt
hierbij als uitgangspunt genomen:
Full transcript